Fylder din kærestesorg for meget i dit liv? Kan du ikke rigtig komme videre i dit liv? Så

Skrevet d. 5-11-2019 16:47:26 af Mo Elisabeth Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Mentor, Stressterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach, Psykoanalytiker

Hvordan foregår en behandling for kærestesorg hos mig?

Behandling af kærestesorg kan handle om, bare at finde et sted hvor det er ok, at kærestesorgen fylder. Sammen kan vi gå ind i kærestesorgens følelser i stedet for at gå uden om dem.

Kærestesorgen kan nemlig nogle gange være for overvældende til, at man tør lade den fylde og mærke den, når man er alene.

Fordi kærlighed har forbindelse til alle de dybe, menneskelige følelser som angsten for at miste, frygten for aldrig finde kærligheden igen, vreden over, at bruddet er sket og sorgen over de knuste drømme, kan den være skræmmende og gøre en sårbar.

Kærlighedens vilkår er, at den eksisterer side om side med disse følelser og det er netop disse følelser der gør, at vi ved, vi har med kærlighed at gøre.

Jeg tilbyder et rum, hvor der er plads til at mærke kærestesorgen, hvor vi sammen reflekterer over alle de elementer, din kærestesorg indeholder, hvor vi sammen i fred og ro kan bearbejde alle de sorgfyldte følelser.

Man kan sige, at du i et forløb hos mig kommer til at lære din kærestesorg at kende, på en måde hvor du også bliver bedre til at håndtere den.

I vores samfund gælder det om at virke stærk og succesfuld, og derfor kan det godt føles lidt taberagtigt at indrømme, at man befinder sig i en slags kærlighedsfiasko. Du har måske prøvet at skjule dine følelser indtil nu og er gået videre med oprejst pande. Men på denne måde du forråder dig selv og ofte fører denne strategi bare til, at du føler dig fuldstændig ensom og ikke oplever at nogen forstår dig. Måske har du brug for hjælp med at indrømme og se i øjnene, at du sørger, at du har det skidt, at du føler dig skrøbelig. Hos mig er det helt ok at græde igennem, at hulke, rase og forbande. Det er faktisk normalt, at have hævntanker og rasende fantasier om alle de måder, du vil gøre din eks ondt på, og da jeg ved af erfaring, at der er langt fra tanke til handling, vil der være stor sandsynlighed for, at hvis du åbner op og står ved at du føler jalousi, had og hævngerrighed, vil disse følelser opløses – i stedet for at forgifte dig. Når du er færdig med dit forløb hos mig, vil kærestesorgen fylde mindre i din hverdag og dit funktionsniveau vil være væsentligt bedre. Du vil stadig kunne mærke savnet, men på en mere afbalanceret måde, hvor du også har plads til at rumme de gode ting i dit liv.

Hvad er kærestesorg?

Kærestesorg er ikke kun for teenagere.

Voksne i alle aldre kan blive ramt, når kærligheden brister.

Følelserne kan være stærke og næsten ubærlige og man kan ikke handle sig ud af dem.

I Wikipedia står der at: kærestesorger er en emotionel tilstand, som historisk set er blevet betragtet som en psykisk sygdom, som fremkommer af de intense forandringer af følelser, der forekommer ved forelskelse. I gamle dage så man besættelse som det første symptom på kærestesorger.

Kærestesorger kan fremstå som en psykisk sygdom, nogle mennesker lider mere af det end andre gør, og derfor rammes nogen hårdere end andre.

Kærestesorg er en grundlæggende følelse, som alle mennesker vil skulle igennem i deres liv.

Kærestesorg er en normal og naturlig reaktion på at miste nogen, der betyder noget for os.

Kærestesorg er det, der sker, når vores krop og psyke går i gang med at fatte, acceptere og senere hen bearbejde, at vi skal igennem et brud.

Når man har kærestesorg, føler man ofte mange triste følelser samtidig, såsom opgivelse, savn, meningsløshed, angst, ensomhed og vrede.

Kærestesorg kan være en kompliceret proces, med både fysiologiske, følelsesmæssige, sociale og tankemæssige udtryk og reaktioner. Tidligere mente man, at sorg forløb kronologisk i fastlagte faser, at sorgprocessen var nogenlunde ens for alle. I dag ved vi, at sorg opleves mere forskellig fra person til person både i intensitet og kompleksitet, men også alt efter hvordan relationen var til den, man har mistet, hvilke erfaringer man har gjort sig i forhold til det at miste tidligere, hvordan ens aktuelle livssituation ser ud etc. Dog kan man stadig se, at de basale reaktioner i en sorgproces er nogenlunde ens på tværs af tab og omstændigheder.

De forskellige sorgfaser Mennesker sørger over brud på hver deres måde, men alligevel kan man tale om sorgfaser. Disse faser gennemleves ikke fra A til B men mere som en proces, hvor man går ind og ud af de forskellige faser. Det er også derfor, at man ikke kan sørge på en rigtig eller forkert måde, men vender tilbage til de faser i sorgen, der fylder på forskellige tidspunkter i sorgen.

Chokfasen

Denne fase er ofte den første fase i kærestesorgen og er tydeligst, hvis bruddet var uforudsigeligt. Chokfasen kendetegnes ved at personen med kærestesorg ikke kan tænke klart eller opføre sig som normalt. I chokfasen har personen ikke fattet eller accepteret situationen, mange beskriver fasen som en følelse af uvirkelighed. Symptomerne i chokfasen kan være angst, aggressivitet, rastløshed eller manglende empati.

Reaktionsfasen

I reaktionsfasen vil man langsomt begynde at erkende og reagere på kærestesorgen. Betydningen af bruddet begynder at nedfælde sig og derfor vil der oftest her også komme mange følelser i spil. Tristhed, angst, overvældethed og kropslige symptomer er nogle af de reaktioner, mange oplever i denne fase. Selvom fasen hedder ´reaktionsfasen`, er der mange der oplever at blive handlingslammede i denne fase, både fordi kærestesorgen er så overvældende, - i denne fase er netværket virkelig vigtigt, da mange har behov for at tale om bruddet igen og igen - , men også fordi erkendelsen af bruddet kan give en følelse af, at man aldrig kommer videre, at man aldrig vil kunne se fremad igen. I denne fase kan folk omkring personen med kærestesorg, måske godt få lyst til at ruske lidt i personen, da personens adfærd kan opfattes som selvsvingsagtig eller at personen er gået i stå i kærestesorgen, men som pårørende er det bedste du kan gøre at finde accept, omsorg og lytteevne frem.

Reparationsfasen

I denne fase fortæller mange, at de kan mærke en begyndende glæde og interesse i omverdenen igen. Nogle genoptager gamle interesser og aktiviteter. Der begynder at være små pauser i sorgen, tankemylderet og håbløsheden...

Nyorienteringsfasen

I nyorienteringsfasen har personen med kærestesorg i stor grad affundet sig med bruddet og begynder at kigge fremad igen. Alt efter hvilke nye belastninger eller hændelser, der vil ske i personen med kærestesorgers liv, kan kærestesorgen vækkes igen eller blive liggende i ´bagagen`. Nyorienteringsfasen beskrives som den sidste fase i sorgreaktionen. Hvornår skal man opsøge terapi for kærestesorg? Kærestesorg tager tid, masser af tid. Kærestesorg varer typisk mellem 6-12 måneder. Selvom følelserne påvirker dig i voldsom grad, kan de hverken kvæles, glemmes eller ændres med viljens magt. Kærestesorg er en udvikling, der skal gennemleves. Uanset om du fokuserer på at genvinde din tabte kærlighed eller prøver at komme videre, så er det bedste du kan gøre, bare at være nøjagtigt der, hvor du er.

Du må prøve at tillade dig selv at føle alle sine følelser: sorg, angst, vrede, jalousi, misundelse, hævn – det hele. Men nogle gange er det for overvældende, opslidende eller ubærligt at gå med disse følelser alene, og nogle gange rummer ens eget netværk ikke at lytte til dig, selvom du virkelig har brug for det. Andre gange rummer man ikke selv at åbne sig op for sine nærmeste, da de modsatrettede eller grimme følelser man har, kan være for svære at være ærlige omkring overfor dem man er tættest med. Det er her, det kan være en idé at opsøge en professionel, der kan rumme alle dine følelser, der kan give dig den forløsning, det er, at få lov til at mærke sorgen helt dybt nede og dele den med en, der lytter med erfaring og omsorg.

Det er, når man deler sine allersværeste og dybeste følelser, at man bringer sig selv videre gennem sorgen og ud på den anden side. Mange mennesker oplever faktisk at de kommer stærkere ud af et brud, som et forandret menneske med både smertelige, værdifulde og brugbare erfaringer – som en der har lært noget vigtigt om både sig selv og om kærligheden.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.