Lisbeth Petersen - Psykoterapeut

Lisbeth Petersen

Psykoterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Narrative forståelse er et anker i min terapeutiske tilgang. Fokus er en altid individuelt og i forhold til netop din problemstilling. Lisbeth Petersen - Psykoterapeut

Beskrivelse

Narrativt.

Individ, par og familier:

Den individuelle terapi søger at afhjælpe forringelse i livskvaliteten udløst af; traumer, PTSD, stress, angst, depression, sorg, krise, skilsmisse eller andet. Følelse af afmagt er næsten altid til stede hvis problemer får overtaget over den gode trivsel, vi ønsker i vores liv. Jeg vil bestræbe mig på, at der foruden den erkendende og bevidsthedsgørende del, der knytter an til selvudvikling, også er konkrete redskaber og handlemuligheder med hjem fra en konsultation. Dette gælder dig som individ, barn, ung og voksen og jer som som familie eller som par.

Specialpædagogik:

Hvis i har udfordringer i jeres familie, som kan ses knyttende an til iboende diagnoser som fx. ADHD, ADD, ASF spektrum forstyrrelse o.a. Jeg kan hjælpe og vejlede med konkrete redskaber til konflikthåndtering, belastnings problematikker og planlægning i et specialpædagogisk aflastende perspektiv. ​ Hvis jeres barn/unge har spiseproblemer eller selvskadende adfærd, angst, OCD uro eller tvangspræget adfærd. ​ ​ Funktionelle lidelser Hvis jeres barn har smerter, træthed, nedsat funktionsevne og/eller føleforstyrrelser. Jeg tilbyder behandling af funktionelle lidelser og Bodily Distress Syndrome (BDS). Smerter har ofte afsæt i akutte traumer, belastningsreaktioner og stress. Jeg hjælper med konkrete redskaber til at bedre og genvinde det tabte funktionsniveau. ​

Hvis jeres barn/unge beskrives som særlig sensitiv og har skolefravær, tilbyder jeg gradueret genoptræning.

Vejledning til Covid - senfølger.

Metoder

Den narrative forståelse er et anker i min terapeutiske tilgang, men som afsæt for en eklektisk tilgang til terapi. Det betyder, at jeg arbejder ud fra forskellige referencerammer og med forskellige metodevalg. Kognitiv træning og mindfullness er eksempler.

Desuden tilbyder jeg specialpædagogisk vejledning og gradueret genoptræning omkring  ADHD, ADD, ASF spektrum forstyrrelse o.a. Jeg kan hjælpe og vejlede med konkrete redskaber til konflikthåndtering, belastnings problematikker og planlægning i et specialpædagogisk aflastende perspektiv.

​ Hvis jeres barn/unge har spiseproblemer eller selvskadende adfærd, angst, OCD uro eller tvangspræget adfærd. Fokus er en altid individuelt for at tilbyde dig den bedste kvalificerede hjælp, i forhold til netop din problemstilling.

Velkommen til Narrativt. ​ Jeg hedder Lisbeth, er 59 år gammel og uddannet socialpædagog, narrativ terapeut og narrativ familieterapeut. Jeg har årelang erfaring fra børne og ungdomspsykiatrien, individuel, par og familieterapeutisk praksis. Specialpædagogisk vejledning og senest med senfølge symptomer på klinikken for Covid patienter på Skejby.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.