Stress kan også være et traume

Skrevet d. 14-9-2021 09:37:04 af Liv Johns - Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Stressterapeut, Coach, Terapeut

For et par måneder siden var jeg udsat for en bilulykke. Jeg gik derfra uskadt, men som traume-terapeut vidste jeg, at det var afgørende mit fokus var på at forebygge.

Især fordi stress og traumer påvirker det fysiske og følelsesmæssige velvære. Det kan mange hundrede tusinde, omkring  12% danskere, skrive under på.

FORSKEL MELLEM STRESS OG TRAUMER

Det er svært med nøjagtig information om forekomsten af stress og traumer og tilhørende påvirkninger på grund af de komplekse hændelser og variation i individuelle reaktioner.

Ifølge Gomes 2014 er 'Trauma en oplevelse af ekstrem stress eller chok, der er/eller på et tidspunkt var en del af livet'. Traumatiske hændelser er ofte livstruende og omfatter begivenheder som naturkatastrofer, ulykker med motorkøretøjer, en nær vens eller familiemedlems sygdom. Barndomstraumer, seksuelle overgreb eller vanskelige oplevelser ved fødsel af børn. Stress er en reaktion på mindre dramatiske og faktiske livshændelser såsom tab af job, eksamener, deadlines, økonomi eller skilsmisse fra en ægtefælle. Selvom stress ikke altid er skadeligt, er traumer næsten altid.

HVAD ER STRESS?

Stress er en fysisk, mental eller følelsesmæssig faktor, der forårsager kropslig eller mental spænding'. Stress kan være ekstern (fra miljøet, psykologiske eller sociale situationer) eller interne (sygdom eller fra en medicinsk procedure). Stress kan starte en tilbagevendende "kamp eller flugt" reaktion.

UNDGÅ LANGVARIG STRESS

Kontinuerlig stress uden lindring kan føre til fysiske symptomer som hovedpine, tab af appetit, øget blodtryk, brystsmerter, seksuel dysfunktion og problemer med at sove. Stress kan også forårsage eller påvirke en lang række fysiske helbredstilstande .

HVAD ER TRAUME?

Traume direkte oversat betyder, psykisk sår. Det opstår af enhver begivenhed, der indebærer udsættelse for faktisk eller truet død, alvorlig personskade eller seksuel vold kan have en traumatisk karakter. De fleste mennesker vil gennemgå mindst 1 traumatisk hændelse i deres liv, men ikke alle vil reagere på samme måde. De mest almindelige traumatiske hændelser er: • oplever en uventet død af en nær elsket en • vidne til en person kritisk såret eller dræbt, eller finde et lig • befinder sig i en livstruende bilulykke.

FOREBYG EFTER SÆRLIG BELASTNING

Som jeg indledte med var jeg udsat for en bilulykke for et par måneder siden. Eftersom jeg i forvejen hjælper mennesker med at komme ud af traumer, brugte jeg et par måneder på at forebygge. Især ville jeg undgå piskesmæld, Psykisk handlede det om sikre mig, min krop var klar over at ulykken var ovre, så kroppen igen faldt til ro. Mine behandlinger har været fra osteopati, fysioterapi og traume terapi. Det viste sig at jeg havde et medfølgende barndomstraume, som havde forårsaget stress visse perioder i mit liv. Nu fik jeg i stedet mulighed for at opløse dem. 

REDUCER FØLGEVIRKNINGERNE

Eftersom jeg bevidst har reduceret følgevirkningerne, har dette medført, at jeg i stedet har fået fokus på taknemmeligheden for livet. 

Ellers kan de traumatiske skader og andre traumatiske hændelser spille en uhensigtsmæssig stor rolle. Den primære forebyggelse af akutte stressforstyrrelser og PTSD er de afgørende.

PRIMÆR FOREBYGGELSE

Primær forebyggelse - at gribe ind, før der opstår helbredseffekter gennem foranstaltninger såsom ændring af risikabel adfærd (dårlige spisevaner, tobaksbrug) og forbud mod stoffer, der vides at være forbundet med en sygdom eller sundhedstilstand.

SEKUNDÆR FOREBYGGELSE

Den Sekundær forebyggelse omfatter målrettede interventioner for personer med størst risiko for at udvikle PTSD efter traumer, herunder dem med allerede eksisterende psykiatriske lidelser, en familiehistorie med lidelser og/eller barndomstraume. Mennesker påvirkes negativt af stress, når de ikke har udviklet et stabilt sæt strategier til at håndtere stressfaktorer.

LÆR AT STRESSHÅNDTERE

Stresshåndtering anerkendes som en effektiv behandlingsmetode og kan være psykologiske og afslapningsmetoder, herunder meditation, progressiv muskelafslapning og yoga og vedtagelse af en sund livsstil. Er du det mindste i tvivl, som jeg var, så søg hellere hjælp for at få en afklaring af din egen tilstand.

Jeg ønsker dig det bedst tænkelige liv

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.