Kan personlig forandring tænkes eller kopieres til at ske?

Skrevet d. 16-8-2021 12:26:38 af Lars Damsgaard, MPF - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Coach

I min praksis møder jeg rigtig mange mennesker som stiller mig spørgsmålet ”hvordan kan jeg forandre mig selv på personlige problemstillinger som jeg gang på gang møder?”. De fortæller mig, at de har deltaget på kurser og læst utallige selvhjælpsbøger der er udbudt på markedet, og noget har hjulpet dem kortvarigt. Men de fortæller også at det ikke har løst deres grundlæggende problem og givet dem den ro og balance de søgte.

Denne artikel handler om hvordan psykoterapeutisk samtalepraksis kan skabe værdifuld og varig forandring for mennesker med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og mennesker i sorg og krise.

Det korte svar på spørgsmålet ”kan personlig forandring tænkes eller kopieres til at ske” er NEJ!

Personlig forandring kan hverken ske alene med tankens kraft, en kopiering af andre menneskers personlige forandringshistorie og der er ikke en genvej til et liv i balance.

Vi kan arbejde sig henimod en forandring, dvs. vi må opleve og derved få den indsigt, som giver nye erkendelser og indsigt i egen adfærd og den måde vi er i verden på. Og erkendelserne må accepteres før forandringen kan ske.

Forandrings paradoks

Personlig forandring kan ske når du er den du er, ikke når du prøver at være noget du ikke er, Arnold Beisser, M.D, ”The paradoxical theory”, 1997.

Forandring kan ikke ske hvis du selv med magt prøver at være noget du ikke er, eller andre forsøger at tvinge eller påvirke dig til en forandring. Hvis du tvinger dig selv, eller en anden påvirker dig til en forandring kan du måske opleve en kortvarig forandring, men da forandringen ikke er din egen, vil den ikke være holdbar. Det understøtter påstanden om, at du ikke kan læse dig til en forandring. Det er forfatterens forandring du tager på dig og ikke din egen. Med andre ord - du forsøger at være forfatteren og ikke dig selv!

Modstand mod forandring


”Når jeg så bare skal være den jeg er for at forandre mig, hvorfor er det så så svært og ofte smertefuldt at være den jeg er”?

Alle mennesker er udstyret med sunde forsvar, der sikrer overlevelse i verden. Vi er dog også udstyret med ”usunde” forsvar, som vi typisk har tilegnet os under vores opvækst. Det usunde forsvar referer til den tidlige kontakt imellem barn og forældre eller andre primære voksne. F.eks. kan barnet have lært, at gråd hjælper til at få mors opmærksomhed. Problemet er, at disse overlevelsesstrategier ofte tages med ind i voksenlivet, og personen i situationer som ligner barndommens, har samme adfærd, men nu i en voksen kontekst. Det kan give problemer!

Vi er som mennesker formentlig ikke bevidst om den uhensigtsmæssige adfærd. Handlinger og reaktioner er automatreaktioner uden opmærksomhed på adfærden. Og fordi det er en strategi der er tillært, er ”vi” ikke den ”vi” er i situationen.

Hvordan arbejdes der i det terapeutiske arbejde?

Kontakt er fundamental i terapien. Det er i kontakten imellem to mennesker, at der kan ske udvikling. I terapien arbejder vi med at tage kontakt til det svære og undersøger det nærmere. I undersøgelsesarbejdet opnås ny indsigt og opmærksomhed som giver mennesker ny indsigt og opmærksomhed som giver mennesket mulighed at handle anderledes i situationer som normalt opleves som problemfyldte eller udfordrende.

Både fortid og fremtid er relevant for enhver, men oplevelsen af begge dele sker i øjeblikket. Fortiden er gået, og fremtiden er ikke kommet. Det er nu ‘et, vi mærker, hvordan en erindring eller en fremtidsdrøm påvirker os. Derfor fokuserer terapien på nu ‘et. Datid og fremtid er relevant i kraft af den måde vi i nu ‘et påvirkes af de to dimensioner. Vi kan ikke tænke – intellektualiser problemet væk. Hvis vreden, sorgen og skammen skal mildnes, så må følelserne fra dengang gennemleves igen, og opleves med den smerte der følger med. På den måde adskilles datidens følelser fra nutidens følelser, indtil datidens følelser mildnes. Vi taler om, at datidens uafsluttede problemer afsluttes. Så derfor:

Når du er opmærksom på hvad du gør - når du gør det, og ved hvad ophavet er, så har du mulighed for at gøre noget andet! Du er opmærksom på, at dine handlinger har rod i en adfærd som ikke er dig, og derfor har du nu fået den indsigt som gør dig i stand til at være den du er og dermed er forandringen sket!

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.