Psykoterapi eller Coaching?

Skrevet d. 22-10-2020 10:25:37 af Tonny Larsen - Coach, Terapeut, Mindfulness instruktør, ID psykoterapeut, Business coach, Skilsmissecoach, Stresscoach, Psykoterapeut

I psykoterapi og coaching kan det være en kompleks og langvarig proces, at forlige sig med, og forandre både sine positive og mindre positive sider. Jeg benytter Den Integrale tilgang til både coaching og psykoterapi. Det sikrer, at vi kommer hele vejen rundt i din udviklingsproces. Ordet integral stammer fra det latinske ord "integralis" og betyder Hel, Uberørt, Fuldstændigt.

Integral terapi er først og fremmest udviklet af Ken Wilber, som er en af verdens mest læste og oversatte nuværende filosoffer og teoretikere. Wilber har været i stand til at knytte et bredt spektrum af tankeretninger sammen.

I bogen "En Guide til Integral Psykoterapi" definerer forfatteren Mark D. Forman meget klart, hvad den integrale metodes hensigt er:

Den Integrale models hovedformål er, hvis man skal prøve at sige det kortfattet, at lære at sætte forskellige områder indenfor menneskelig viden sammen, så de supplerer hinanden. Integral teori tilstræber at sammenfatte flest mulige synspunkter inden for en given problematik, med henblik på at opnå mangesidige og effektive løsninger på såvel individuelle som sociale problemer.

Jeg har i mere end 15 år arbejdet professionelt med forandring. Både hos mennesker og i organisationer. Jeg har, indtil jeg fik øje på den Integrale coaching- og psykoterapeutiske tilgang, savnet en model som kommer hele vejen rundt. Jeg kan se hos mine Coaching og Psykoterapeutiske klienter, at når vi med den integrale tilgang så at sige forsøger at vende alle sten , så kan vi sammen skabe forandringer, som både er fundamentale og vedvarende. Der findes ikke quick fix indenfor personlig udvikling og terapi. I hvert tilfælde ikke hvis vi ser bort fra medicinering og flugt via stimulanser som alkohol og rusmidler.

Når jeg arbejder med klienter i  coaching- eller psykoterapi forløb, så bestræber jeg mig netop på, at vi kommer hele vejen rundt. Det gør vi helt specifikt ved hjælp af Ken Wilbers kvadrantmodel. Lad mig præcisere det.

Ken Wilbers kvadrantmodel i psykoterapi og coaching

kvadrantmodellen kan give et fast grundlag for kortlægning af dine overbevisninger og dine tanker, og den deraf afledte adfærd.

Øverste venstre kvadrant (ØV) - Dit indre og individuelle perspektiv ØV kvadrant handler om de overbevisninger og det tankegods du går rundt med

Øverste højre kvadrant (ØH) - Dit ydre og individuelle perspektiv Handler om den adfærd du har. Det som både jeg og andre kan se du gør. Affødt af og relateret til ØV kvadrant. Bl.a. dine overbevisninger

Nederste venstre kvadrant (NV) - Dit indre og kollektive perspektiv Handler om dine nære relationer, dine familie oplevelser, samt din kulturelle værdier og bagrund.

Nederste højre kvadrant (NH) - Dit ydre kollektive perspektiv. Her kigger vi på samfundets ydre strukturer. Dit arbejde, Din uddannelse og andre eksterne ressourcer der har indflydelse på din nuværende tilstand.

For at gøre det endnu mere komplekst, er der stadier eller niveauer indenfor hver af kvadranterne, men det vil være for omfattende at komme ind på i denne artikel.

Som du sikkert allerede kan se, er sammensætningen af de fire kvadranter det der gør, at du tænker, føler og handler som du gør i dag. På godt og ondt.

Psykoterapi og coaching forløb

Når vi er i gang med et coaching eller psykoterapi forløb, kan vi betragte de fire kvadranter som brikker i et puslespil. Dog er det fire brikker, som hver især kan stå alene og som har sit eget meningsfulde billede. Vi kan betragte de fire kvadranter som komplementære perspektiver på ethvert givet fænomen (Mark D. Forman) Hvert af de fire synsvikler har sin egen sandhed, og når vi sammenstiller alle fire perspektiver, får vi det mest fuldkomne billede, der er muligt på det givne tidspunkt.

Når du og jeg arbejder os gennem et forløb. Coaching eller Psykoterapeutisk, i mine lokaler i Hillerød eller Amagertorv i København, så er det mit arbejde som coach og terapeut at sikre, at vi får besøgt og undersøgt de relevante perspektiver. Undervejs undersøger du de overbevisninger og den adfærd der dukker op i perspektivet/kvadranten. Tit opdager du ikke,  at vi bevæger os rundt i en eller flere kvadranter, men du opdager, hvad det er der forhindrer dig i, at være den bedste udgave af dig selv.

Jeg har rigtig mange klienter som blive overrasket over, hvad der ligger gemt i en eller flere af kvadranterne. I coaching forløb er det er ikke så tit vi går langt tilbage i tiden, men i psykoterapiske forløb overrasker det ofte klienten, hvordan hændelser der ligger tidligt i livet, stadig får lov til at præge og hæmme personens ressourcer og livsglæde den dag i dag.

Jeg har nævnt coaching og psykoterapi flere gange i artiklen, så måske er det på sin plads at få defineret, hvordan jeg ser på, og skelner de to begreber.

Psykoterapi

I psykoterapi, læner jeg mig op af definitionen som R. Elliot Ingersoll og David M. Zeitler benytter i bogen "Terapi i Øjenhøjde". De definerer psykoterapi således: Psykoterapi er den videnskabelige og kunstneriske proces at hjælpe klienter med at gøre aspekter af dem selv eller deres liv til genstand for bevidst opmærksomhed, hjælpe dem til at identificere sig med, og opnå ejerskab til disse aspekter.  Derpå kan de integrere dem gennem en disidentifikationsproces. At gøre vanskelige eller smertelige aspekter af livet til genstand for bevidst opmærksomhed, tage ejerskab for dem og integrere dem, er en af nøglerne til at frisætte et væld af muligheder i livet. Det er en samtalebaseret psykoterapeutisk proces, hvor jeg møder dig der, hvor du befinder dig lige nu. Jeg har mange terapeutiske klienter der har prøvet andre tilgange. De kan for eksempel have haft et langt forløb hos eksempelvis en psykolog eller flere psykologer uden de ønskede resultater. Og tit har den integrale tilgang hurtigt har skabt nye indsigter, umiddelbare resultater og vedvarende forandring. Min psykoterapeutiske uddannelse er fra ID Academy

Coaching

Coaching er på samme måde som psykoterapi en samtaleteknik. Gennem kraftfulde spørgsmål hjælper jeg dig med at finde ressourcerne og svarerne i dig selv. Lidt forsimplet kan man sige, at jeg er dit spejl. Jeg hjælper dig i coachingsamtalen med at nedbryde de barriere og forhindringer, du stiller op for dig selv. Du er ansvarlig for din egen læringsproces. I Coaching kigger vi hovedsagelig fremad mod dit mål og dine drømme. Jeg er uddannet Coach fra CoachU i London. Nogle forløb er rene coaching- eller psykoterapeutiske forløb. Nogle forløb skifter undervejs fra coaching til terapi, alt efter hvad der passer til dig og din situation. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Vores samtaler er fortrolige og underlagt foreningens etiske krav.

Centralt i Hillerød og København

Jeg har lokale central på Torvet i Hillerød og på Amagertorv i København. Bor eller arbejder du i Helsingør, Allerød, Hørsholm, Birkerød, Værløse, Farum, Lynge, og Lyngby er der ikke langt

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.