Følelsen af at være i knæ – tæt på kollaps ...

Skrevet d. 21-10-2020 16:32:52 af Grith Böcher - Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Tankefeltterapeut

Det er ofte små sprækker af lys vi leder efter... Og når et svagt lys anes, er opgaven at gå på opdagelse i de tanker og følelser, der skærmer for udsynet – for deraf at skabe vished og bevidsthed.


Med lys menes der ikke nødvendigvis noget ophøjet. Det kan bare være en følelse af håb og muligheder. Og det er ofte en gammel og genkendelig oplevelse af noget, man oprindeligt har været eller af, hvem man i bund og grund er.


At være tæt på at kollapse – at være nået til et punkt, hvor dét at mande sig op ikke længere er en mulighed – erkendes ofte i det øjeblik, vi ikke magter at kæmpe videre ved egen hjælp. Årsagerne kan være mange og de fleste af os kan relatere til kollaps-følelsen som værende stress, meningsløshed, sorg eller andet.


At genopdage sig selv – f.eks. via et terapiforløb – kan i første omgang skabe forståelse for éns nuværende livssituation. På sigt vil nye indsigter og tilliden til tilværelsen blive større. Dit nye udsyn vil næppe være konstant og har ikke nødvendigvis noget lyserødt skær. Men dét at vide, at du igen har kontakt til en livsgnist og et indre lys kan bibringe en tryghed og et overblik.


Med overskuddet kommer roen og med tilstrækkelig mange aha-oplevelser og 'sprækker af lys' bliver du til sidst bedre i stand til at stå igennem mørkere tider... Helt roligt og velvidende – at ikke bare véd du AT lyset findes, du véd også HVOR kontakten til lyset findes. Visheden gør hele forskellen – når vi skal hanke op i os selv ... Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.