Psykolog og psykoterapeut - hvad er forskellen?

af GoMentor

Sidst opdateret 1-12-2021

Reviewer Troels Sletved (Admin)

Forskel på psykolog og psykoterapeutHvad er forskellen på en psykolog, en psykoterapeut og en coach?

Det kan være svært at gennemskue, hvad forskellen er på de forskellige professioner og titler - og i særdeleshed, hvad denne forskel betyder i forhold til den hjælp, der tilbydes. I Danmark er der ingen regler for, hvem der må udbyde psykoterapi, og der findes mange faggrupper, som anvender psykologiske arbejdsmetoder.

Det er derfor en god idé at sætte sig ind i, hvilken baggrund din psykolog, psykoterapeut eller coach har, så du ikke ender med at lægge dine problemer og sorger i hænderne på en person, der ikke er den rette til netop din udfordring.

Psykoterapeut - hvad er en psykoterapeut?

En psykoterapeut arbejder med forskellige psykologiske problemstillinger og benytter psykoterapi som behandlingsform. Nogle vil sige, at psykologien er teori, og psykoterapien er praksis. En psykoterapeut er, i modsætning til psykologer og psykiatere, uddannet i den private uddannelsessektor. Inden for psykoterapi findes der forskellige forgreninger, herunder de psykoanalytiske, eksistentialistiske, humanistiske, psykodynamiske, systemiske, kognitive og adfærdsterapeutiske. Herudover findes der yderligere under-forgreninger, såsom kropsterapi, gestaltterapi, hypnoterapi, tegneterapi og oplevelsesorienteret terapi. Psykoterapeut-titlen er ikke beskyttet, og det kan derfor være relevant at undersøge de enkelte terapeuters uddannelse med henblik på dine behov og ønsker til den rette terapeut.

Der findes endvidere forskellige foreninger, som terapeuten kan søge om medlemskab af. Typisk vil der, i den kontekst, være etiske regelsæt og øvrige regler, som terapeuten med sit medlemskab forpligter sig til at overholde. Et eksempel herpå er Dansk Psykoterapeutforening.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på primært tre områder:

  • En psykoterapeut har, under sin uddannelse, gennemgået egenterapi og personlig udvikling
  • En psykoterapeut uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser
  • En psykoterapeut er ofte billigere end en psykolog

En Psykoterapeut har ofte, på lige vis med en psykolog, både uddannelse og erfaring ift. behandling af bl.a. angst, stress, depression, og lavt selvværd

Psykolog - hvad er en psykolog?

At være psykolog er en beskyttet titel i Danmark, og titlen må således kun anvendes af personer med en kandidateksamen i psykologi (cand.psych.), psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) eller en ligestillet eksamen. Psykologen kan, efter en teoretisk uddannelse på 5 år på universitet, videreuddanne sig i forskellige retninger.

Psykologer kan vælge at blive autoriserede, hvilket kræver en 2-årig praktisk efteruddannelse og mindst 160 timers supervision, hvorefter man kan kalde sig "autoriseret psykolog". Dette er en frivillig ordning og dermed ikke en betingelse for at udøve sin praksis i Danmark. Ofte specialiserer psykologen sig yderligere – og det, som psykologen kalder sig, viser, hvad psykologen overordnet beskæftiger sig med. Det kan f.eks. være krisepsykolog, sundhedspsykolog, børne- og ungdomspsykolog, organisationspsykolog eller erhvervspsykolog.

Coach - hvad er en coach?

Coaching stammer fra sportens verden, hvor træneren (engelsk: coach) hjælper sportsudøveren med at udnytte sit fulde potentiale og derved opnå de bedste resultater. Allerede i 1970'erne begyndte man i USA at overføre coachingteknikker til erhvervslivet, og i de seneste årtier har coaching udviklet sig og er vundet frem som et effektivt værktøj til bedre resultater, både i erhvervslivet og på den private front.

Coaching består af en række spørgeteknikker og -metoder, der bruges på en sådan måde, at du selv finder ud af, hvad du kan gøre for at løse problemet. Med andre ord: Coaching handler om, at du opdager og udnytter dit eget potentiale - at du finder frem til din egen sandhed, og hvad der er det rigtige for dig. Coaching er altså ikke decideret rådgivning, da en coach ikke giver gode råd til, hvordan du kan løse dine problemer. Du er din egen ekspert i at leve dit liv – og dermed den bedste til at give råd, der passer til dine erfaringer, evner og personlige værdier.

Uddannelsen til coach er ikke et statsanerkendt område i Danmark, så der kan ikke gives en samlet beskrivelse af, hvilken uddannelse man skal have for at måtte kalde sig coach. Coachuddannelser kan tage alt fra en uges intensiv træning til forløb, der strækker sig over 2 år med 50-60 dages samlet undervisningstid. Der findes mange forskellige coach-kurser og –uddannelser, der bruger ord som "certificerede", "diplom" eller "anerkendt", som er et individuelt valg fra coach til coach.

Hvis du vil vurdere en coach ud fra hans eller hendes uddannelse, skal du altså selv sætte dig ind i f.eks., hvor mange undervisningstimer/dage uddannelsen indeholder, hvor mange timers yderligere træning (f.eks. øvegrupper imellem undervisningsdage) der indgår, og om den er anerkendt af nationale eller internationale organisationer.

Psykiater - hvad er en psykiater?

Psykiater er også en beskyttet titel i Danmark. For at blive psykiater skal man først være uddannet læge, hvilket tager ca. 6 år. Herefter tager lægen en specialuddannelse i psykiatri, som gør, at psykiateren - i modsætning til en psykolog - må ordinere medicin til klienterne. Mange psykiatere tager endnu en efteruddannelse i psykoterapi og kan derefter både give samtaler og medicin. Det er dog langt fra altid, man behøver at behandle med medicin.

Terapi og coaching online

Du kan læse mere om muligheden for at booke en online psykolog, psykoterapeut eller online coach, samt muligheden for at skrive og afholde videosamtaler via GoMentor 24/7.

Find en god psykolog eller psykoterapeut

Find en god psykolog, terapeut eller coach nær dig:


Se liste over psykolog og psykoterapeuter

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.