Anna  Sihm - Psykoterapeut

Anna Sihm

Psykoterapeut

3 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Jeg har mange års erfaring med behandling af depression og angst ved hjælp af Kognitiv Adfærdsterapi. Anna Sihm - Psykoterapeut

Beskrivelse


  • Er det svært at mærke glæde?
  • Føler du dig trist og har du ikke lyst til at være social?
  • Er det svært at se løsninger på dine problemer?
  • Er det svært at koncentrere dig fordi tankerne kører rundt i hovedet?
  • Mærker du uro og har flere bekymringer end du plejer?
  • Måske føler du dig anspændt,  svært ved at trække vejret og mærker trykken for brystet? 


Det er kun nogle af de symptomer som kan vise sig hvis du er overbelastet, stresset, depressiv eller angst. Jeg kan hjælpe dig med at få det bedre og forstå hvad der sker i din krop.

Du er ikke alene om at have det på den måde og der er masser af muligheder for at du kan få det godt igen!

Jeg har mange års erfaring inden for behandling af depression og angst ved hjælp af Kognitiv Adfærdsterapi og elementer af Metakognitiv terapi.


Kognitiv adfærdsterapi

Er en evidensbaseret behandling af både depression og angst. Kognitiv terapi vægtlægger nutiden og er fremadskuende. Der arbejdes grundlæggende med forholdet mellem ens tanker, følelser, handlinger og kropslige oplevelser ud fra Den kognitive diamant. Terapien indebærer en implementering af en række konkrete og håndgribelige teknikker som fx.; adfærdsregistrering, analyse af kritiske situationer, omstrukturering af negative tanker, adfærdseksperimenter, bekymringhåndtering, angsthåndtering mv. Terapiformen er struktureret med en fast dagsorden for hver session hvor du som klient har medindflydelse på hvad der skal arbejdes med i terapien. Der aftales hjemmeopgaver for hver gang. Der prioriteres et ligeværdigt samarbejde mellem terapeut og klient.


Depression

Depression er en tilstand som du kan blive rask af igen. Terapi og for nogle medicin, kan forkorte forløbet og reducere symptomer. Kendetegnet ved depression er nedsat stemningsleje og forandringer i tænkning og følelsesliv som. Mange oplever desuden at have angst i forbindelse med sin depression.


Rumination

Er ofte en adfærd som depressive mennesker praktiserer i forskellig grad, men ofte er de ikke selv bevidste om at dette er en adfærd, der kan korrigeres. Rumination er et andet ord for grubleri eller drøvtygning, og dækker over en form for overdreven tænkning, der ikke fører nogen steder. Man tænker de samme tanker igen og igen og bliver fanget i en negativ tankespiral.


Metakognitiv terapi

Her afdækkes det i hvilken grad, der rumineres, herunder fordele og ulemper samt strategier til håndtering som et led i depressionsbehandlingen. Her anvendes metoder som afledning og at afsætte bekymringstid der har vist sig være yderst effektfuld for, at mindske ruminaton. 


Angst

 Angst er en naturlig og normal del af at være menneske nogle mennesker har dog et øget alarmberedskab som aktiverer angsten uden en egentlig konkret farlig situation. Dette kan medføre at angsten styrer personens liv i så høj en grad at det kan være svært at fungere i hverdagen og sætter begrænsninger for ens ønsket levevis. Jeg vil lære dig angstens symptomer at kende og strategier til at mindske din angst.


Belastning- og tilpasningstilstand

Kan opstå i forbindelse med en svær og langvarig belastning eller ved livsændringer som medfører følelsesmæssige og adfærdsmæssige symptomer.  Dette kan i nogle tilfælde udvikle sig til en depressiv tilstand over tid. 


Stress

Alle mennesker kan komme i situationer, der giver kortvarig stress hvilket kan være helt normalt og ufarligt. Denne type stress skærper opmærksomheden og gør dig i stand til at yde dit bedste i ekstraordinære situationer som fx: Eksaminer, konflikter eller deadlines på arbejdet. Hvis du derimod ikke kommer ind i en hvilefase men stresstilstanden fortsætter i en længere periode kan det påvirke din helbredstilstand og udvikle sig til en depression. 


Lavt selvværd

Selvværd er en grundlæggende følelse af værdi som menneske, blot fordi man er til. Det kan for alle svinge op og ned. Et vedvarende lavt selvværd har store konsekvenser for vores livskvalitet. Det kan vise sig ved negative tanker om dig selv, høje præstationskrav og svært ved at sige nej til andre. Vi vil sammen afdække dine uhensigtsmæssige leveregler og tillære nye mere hensigtsmæssige leveregler og der igennem øge selvværdet.

Om mig

Udover min uddannelse som sygeplejerske med specialfunktion i kognitiv terapi er jeg uddannet psykoterapeut med speciale i Kognitiv Adfærdsterapi. Via mit job som kontaktsygeplejerske på Rigshospitalets Ambulatorium samarbejder jeg med landets førende behandlere og læger inden for området. Udover mit fokus på evidensbaseret behandling er mit grundprincip at kontakten og relationen til klienten er mindst lige så vigtig. Jeg vægter empati og forståelsen af det enkelte menneske højt i mine terapiforløb.

Venter du på et psykologforløb? eller har du tidligere været i behandling og brug for opfølgning? Mit ønske er at forebygge at du får det værre end du har det nu. Jeg har mødt mange patienter der ville ønske de søgte hjælp tidligere så tøv ikke med at tage kontakt til en uforpligtende samtale.

Klientudtalelser

Kvinde 47 år - "Jeg kan kun anbefale Anna. Hun har været en skarp og empatisk støtte gennem mit forløb. Jeg kom til Anna, da jeg gennem længere tid har haft det rigtigt dårligt. Efter stor belastning på arbejde og hjemmefronten fik jeg mange dårlige tanker om mig selv, og om jeg var god nok. Udviklede sig til angstanfald og lettere depression. Anna mødte mig med en faglighed og et roligt væsen, der ret hurtigt fik mig til at føle mig tryg. At hun tillige er sygeplejerske og mange års erfaring fra området gjorde at jeg følte mig i trygge hænder. Jeg har nu gået hos Anna gennem 4 mdr, og har igen mod på livet."  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 22år - " Mit forløb hos Anna hjalp mig igennem en svær periode af mit liv. Jeg var enormt presset under eksaminerne og begyndte at opleve angst. Her hjalp Anna mig med blandt andet at strukturere min tid og hun gav mig nogle gode redskaber, så jeg igen fik overskud til at fokusere på de vigtige ting. Anna gav mig en større indsigt i stress- og angsthåndtering som jeg også har benyttet en del efter mit forløb."  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 42  - "Jeg har gennem de sidste 5 måneder gået i kognitiv terapi hos psykoterapeut Anna Sihm. Vi har snakket om mange ting. Bl.a. relationen til mine forældre, mine børn og mit arbejdsliv. Om altid at ville gøre det rigtige og aldrig skuffe. Anna er aldrig dømmende, men altid lyttende og forstående, så når jeg sidder og deler noget jeg egentlig mest synes er noget pjat, jeg burde kunne klare selv, så er hun altid klar til at i samarbejde med mig analysere, hvorfor det måske slet ikke er noget pjat alligevel. Som konkret tænkende menneske er kognitiv terapi helt ideelt. Vi slutter altid vores sessioner af med en konkret handleplan. Hvad gør jeg så herfra. Det føles aldrig uforløst. Det vildeste har nok været de mange erkendelser og aha-oplevelser, der er dukket op undervejs. Forståelse for, hvad der ligger bag, hvorfor jeg handler som jeg gør. Det har for mig skabt en langt større egenomsorg end jeg havde før. Anna har åbnet mine øjne for, at jeg agerer på, hvad min erfaring siger mig er den mest hensigtmæssige måde at navigere i livet på, men som nu spænder ben for min nuværende tilværelse. Vi er inde og pille ved personlige træk, som jeg egentlig troede var medfødte, men måske har vist sig at være tillærte - og det er vildt, givende og mest af alt helt vildt brugbart. Anna Sihm er som terapeut empatisk, lyttende, forstående og tilstede. Og jeg vil anbefale Anna Sihm til alle der går med udfordringer i deres dagligdag. Små som store."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.