Susanne Hartmann Rasmussen - Coach, Business coach, Mentor

Susanne Hartmann Rasmussen

Coach, Business coach, Mentor

Videosamtale , GoMentor 24/7

12 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Jeg har særlig erfaring med studerende, nye ledere og andre som vil udvikle sig karrieremæssigt. Susanne Hartmann Rasmussen - Coach, Business coach, Mentor

Beskrivelse

Følelser i spil

Har du i en periode oplevet pres og magtesløshed, og vil du gerne på rette kurs igen? Hos mig får du enkle redskaber til at få overskud, energi og overblik, som du ønsker. For som du sikkert ved, er det en fordel hurtigt at opnå den rette balance, så arbejdspres, uro, spændinger, stress og usikkerhed ikke påvirker din hverdag, men giver dig glæde til familie, venner og interesser.

Det skal være godt at gå på arbejde som chef og ansat. Presset skal ikke være for stort. Min vejledning betyder, at du kommer på den rette kurs, når du ser dine prioriteringer klart, kan håndtere uløste dilemmaer, og når du igen mærker dine ressourcer.

De kunder, som jeg har i forløb, vil gerne overvinde barrierer, så de ikke er låst fast, men frit kan vælge

  • hvordan de vil være, som medarbejder, ny eller erfaren leder,
  • om de er på den rette hylde, eller
  • hvordan de kommer ud af den fastlåste situation. 

Ved hjælp af samtaleteknikker og konkrete værktøjer, kan jeg hjælpe dig til personlig afklaring, handling og udvikling, som rykker dig frem til der, hvor du gerne vil være - og hvor du trives.

Individuelle udviklingsforløb med hjælp til at udvikle og udnytte fuldt potentiale

Mine kunder er vidt forskellige, og kommer med hver deres eget potentiale, egen historie og forskellige følelser i spil. Fælles er, at de har valgt at tage sig selv og deres følelser så alvorligt, at de har rakt ud efter mig for at blive klogere på dem selv, deres handlemønstre og muligheder, så de får sat handling på det de  bærer rundt på.

Jeg tilbyder individuelle udviklingsforløb med fokus på at finde den rette balance mellem mål, evner og ressourcer i forhold til netop de udfordringer du står med, fx:

  • Hvordan kommer jeg videre – jo mere autentisk du kan være med dig selv, jo nemmere er det at rumme følelser, være i og træffe svære beslutninger og komme videre derfra hvor du står. Jeg har værktøjerne til at hjælpe dig med at afklare dine dilemmaer og udfordringer. NOgen er afklarede efter et par gange, andre har behov for længere forløb.
  • Karriereudvikling – hvem er du og hvor vil du hen? Nogen ved det, andre er mere i tvivl. Når ståsted, ambitioner og drømme er afklaret, kan jeg hjælpe dig med at få det til at ske.
  • Mentor for studerende – med minimal livserfaring og fremtiden forude, er der mange spørgsmål, afgørende valg og dilemmaer, som presser sig på. Nogen gange så meget, at det er guld værd at have en mentor at støtte sig til for en periode. Også for dig, som er studerende med en psykisk funktionsnedsættelse, og har behov for hjælp til fokus på struktur, energi og motivation.

Test som vej til personlig afklaring og udvikling

I det følgende kan du læse om den type test, jeg benytter som redskab til at skabe forandringer i samarbejde med dig.

Du tager selv ansvaret for dit eget liv, og jeg vil gerne hjælpe dig. Samtalen er altid grundstenen i vores samarbejde, og der findes mange forskellige typer af analyser og tests. Jeg er certificeret i HR-test fra Ensize hos Sapiens og bruger Puzzle DISC-testen, fordi den er let at forstå, enkel at formidle og beskriver konkret adfærd, man kan arbejde med.

Derudover fokuserer jeg i testen på drivkræfter, fordi drivkræfterne er udtryk for vores værdier. Vi kan ændre på vores adfærd, men ikke vores værdier, som er dybere forankret. Da motivationen ligger i vores værdier er den særlig interessant at arbejde med i forhold til de mål, vi ønsker at opnå.

Puzzle DISC er den mest benyttede adfærdsanalyse fra Ensize. Baseret på den udbredte DISC-model ( > 40 lande). Puzzle DISC siger noget om personens mest sandsynlige adfærd i forskellige situationer baseret på selvrefleksion. I kombination med motivationsanalyse er den et nyttigt hjælpemiddel til at opnå personlig afklaring og udvikling. Analyserne er nyttige hjælpemidler i mange af mine opgaver - lige fra hjælp til teamsammensætning, teamudvikling og personlig udvikling, idet jeg kan vælge mellem analyser målrettet enkeltpersoner, ledere, medarbejdere, teams, arbejdsgrupper og organisationer og kunder.

Min erfaring og drivkraft

Mine mange års erfaring som mentor, coach og vejleder for både private kunder og for ansatte, som jeg var leder for, betyder, at jeg i dag hjælper mine kunder tættere på deres drømmejob. Enten det er ved at flytte sig eller udvikle sig i deres nuværende job som medarbejder eller leder. Via min egen løbende uddannelse (bl.a. Proceskonsulent, High Performance Coach og Practioner) og min tyngde fra topledelse i kommunerne, har jeg stort indblik i organiseringen og de dilemmaer og krydspres, der kan opstå, og som kan være svære at håndtere både som leder og ansat. Gennem samtalerne skaber vi løsningerne, trin for trin, i et tempo som passer dig.

Mine stærkeste drivkræfter i mit arbejde har altid været etik og moral, og jeg har selv erfaring med, at det kræver stort mod at være autentisk i rollen som leder i komplekse organisationer med modsatrettede dagsordener, ligesom jeg har samarbejdet med flere, som har haft svært ved at bevare autenticiteten som jobsøgende eller medarbejder under pres eller i ubalance.

Klientudtalelser

Lukas Jørgensen, Projektleder Medialogi - ""Yes, jeg fik drømmejobbet. Det faglige mismatch blev til fulde opvejet af den personlige kemi - Susanne hjalp mig til bedre at forstå mig selv, fastholde motivationen, spille på flere heste, og slå til mens jernet var varmt, da dørene begyndt at åbne sig.""  Læs mere  Læs mindre

Tania Lumby Sørensen - "“Efter et halvt år med arbejdsløshed, var jeg ved at miste troen på mig selv og mine evner. Jeg oplevede, at Susanne formår hurtigt at se styrken i det enkelte menneske. Hun hjalp mig med at få mine styrker og motivation formidlet i mine jobansøgninger, holdt hyppig kontakt med generel sparring - uvurderlig støtte, så jeg kom tilbage på rette spor og nu er i job igen.”"  Læs mere  Læs mindre

Anne Folkvard, Procesingeniør - "“Sparringen var guld værd. Fik skubbet til mine barrierer og mod til at overskride min grænse, så jeg landede min først fastansættelse.”"  Læs mere  Læs mindre

Cathrine Jarlbæk Homann, Kommunikationskonsulent - "“Susanne hjalp mig i mål med min jobsøgning. Sikker på jeg blev valgt til mit nuværende job ud af mange ansøgere, fordi det lykkedes mig at fastholde troen på, at jeg var den rigtige til jobbet, og turde blive ved med at være pågående, indtil brikkerne faldt på plads.”"  Læs mere  Læs mindre

Jonas Strange, Prof.Bachelor i Sportsmanagement - ""Jeg var arbejdsløs i længere periode efter endt uddannelse indenfor felt med stor konkurrence om stillingerne. Men med jævnlig sparring fra Susanne, fik jeg vendt egne styrker, svagheder og ønsker for arbejdslivet, som åbnede for nye kreative muligheder for at tilegne mig den eftertragtede erfaring, så jeg fik fodfæste på jobmarkedet, og i dag kan skille mig ud fra mængden."  Læs mere  Læs mindre

David Bakkær Munk Nielsen, studerende - ""Det var utroligt, hvad samtalerne gjorde for mig. De forpligtede mig på en rigtig god måde, til at tage ansvar for at udføre det, jeg sagde, at jeg ville gøre, inden vi skulle mødes igen. Jeg havde ikke troet, at samtaler alene kunne rykke mig så meget.""  Læs mere  Læs mindre

Frederik Nagel Fryland, Studerende - "”Jeg er jo den, som kender mig selv bedst. Og alligevel blev jeg overrasket over, at jeg blev klogere på mig selv gennem samtalerne med Susanne”."  Læs mere  Læs mindre

Michelle Thomsen, Sygeplejerske - "”Jeg fik drømmejobbet – samtalerne med Susanne hjalp mig med at stille skarpt på mig selv, udvikle et stærkt CV, målrette min ansøgning og vigtigst af alt: styrke min tro på mine evner, så jeg lykkedes i jobsamtalen og landede jobbet.”"  Læs mere  Læs mindre

Lilian Schmidt Sanning, Planlægger - "”Jeg fik online sparring, da jeg stod på en skillevej i min karriere. Sparringen gav mig afgørende perspektiver på mine valg og fravalg, så jeg blev i stand til at tage den beslutning, som var den rette for mig. Det fortryder jeg ikke.” "  Læs mere  Læs mindre

Martin Nygaard, Projektleder  - "”Jeg er en ambitiøs projektleder, men har også brug for et rum, hvor jeg kan arbejde målrettet med min faglige og personlige udvikling. Det rum kan jeg skabe i dialogen med Susanne, der trækker på sin store store erfaring og evne til at lytte opmærksomt og give mig konkret sparring på de udfordringer jeg står med.”"  Læs mere  Læs mindre

Runa Adriane Larsen, Organiseringskonsulent  - "”DISC og motivationstesten var en stor øjenåbner for mig. I stedet for at vende frustrationer ved mit job indad, kunne jeg med afsæt i testens resultater arbejde mig hen til drømmejobbet, så min stilling i dag indeholder de ting, jeg motiveres af og er dygtig til.”"  Læs mere  Læs mindre

Karina Juul Larsen, Byudvikler  - "”Susanne gav mig et refleksionsrum, hvor jeg kunne orientere mig og navigere i mit arbejdsliv. Jeg synes, man skal tage sit arbejdsliv seriøst nok til at søge professionel guidance, ligesom man gør med alle mulige andre vigtige aspekter af livet”."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.