Ronja Winkelmann - Psykolog

Ronja Winkelmann

Psykolog

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Jeg brænder for at skabe trivsel og positiv forandring for børn, unge, unge voksne og hele familien. Jeg tilbyder psykologfaglig rådgivning og samtaleterapi som psykolog og coachingforløb fo Ronja Winkelmann - Psykolog

Beskrivelse

Jeg hedder Ronja Winkelmann og er psykolog og ungecoach med klinik på Ærø.

I mit arbejde vægter jeg god kommunikation og en tryg relation. Jeg arbejder fleksibelt og integrativt med relevante metoder og er bl.a. inspireret af neokognitive, narrative og systemiske perspektiver. Jeg brænder for at fremme udvikling og skabe positiv forandring for børn, unge og unge voksne – helhedsorienteret og langsigtet.

Hvorfor skal det være så svært at tale om det? Lad os sætte ord på det, der er svært og skabe plads til positiv forandring i dit liv. 

Jeg blev uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2016 og har igennem mit studie haft særlig interesse for børn- og ungeområdet. I mit arbejde på et specialpædagogisk tilbud har jeg de seneste seks år beskæftiget mig med unge i alderen 13-20 år. Jeg har erfaring med undervisning, tæt mentorarbejde og støttende og motiverende samtaler med sårbare unge. Jeg forestår gerne emnespecifikke ungegrupper, undervisning og mindre kurser for unge med henblik på at styrke personlig og social forståelse og trivsel.

Jeg modtager klienter både online og i min klinik på Ærø, til psykologfaglig rådgivning, individuelle samtaleforløb, ungecoaching og gruppetilbud. Jeg vægter supervision som et vigtigt læringsrum og tilbyder case-orienteret supervision, for alle faggrupper som arbejder med mennesker.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og bestræber mig på at samle den nødvendige arbejdserfaring for på sigt at opnå autorisation ved Psykolognævnet. For at sikre en høj faglighed og professionel udvikling modtager jeg løbende supervision og egen-terapi og deltager i flest mulige relevante kurser og efteruddannelser.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.