Om Finn Toftlund

Skrevet d. 7-12-2015 21:16:12 af Finn Toftlund - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

FINN TOFTLUND
 Baggrund, erfaringer og uddannelser

Jeg hedder Finn Toftlund(f.1949) og er gift med Anne Thinggaard. Vi har været kærester i 19 år(til august 2015)
Jeg er uddannet som pædagog og har arbejde mange år i Fritidshjem og  De Særlige Fritidshjem i Århus. (specialpædagog)
Bachelor i psykologi Københavns og Århus Universitet
Certificeret Psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse:
Basis(1 år) ,  2 årig grunduddannelse, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi(3 år) og Varig Forandring(2 år)
Jeg tilbyder:
Personlig Rådgivning , Psykoterapi, Parterapi,  Stressbehandling og Familiebehandling
at føle sig forkert og anderledes – skyld og skam (uelskethed)
lavt selvværd    – stress og stresshåndtering
ensomhed,  depression  og angst som det kan  komme til udtryk i adskillelses-, præstations og  generaliseret angst
grænser og sund selvhævdelse
komplicerede relationer (f.eks. forældre-børn, børn med diagnoser, parforhold, søskende) (special pædagogiske problematikker)(dysfunktionnelle familier)
selvstændighed/afhængighed
tab og sorg (f.eks. sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed)
traumer (f.eks, hospitalsindlæggelse, kræft, pludselige dødsfald)
Kompetencer, arbejdserfaringer og terapeutiske interesser
Stress og stressbehandling – individuel og grupper
Angst og Nærheds- og tilknytningsproblematikker               Depression                                                                                                                     Specialpædagogisk arbejde Børn med diagnoser(ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelser, angst mm)og deres forældre
Traumer/PTSD og arbejds relateret mistrivsel                          Afhængighedsproblematikker(ludomani,stoffer, alkohol,  utroskab, porno,  mm)
Parforholdsproblemer  :                                                                               Ensomhed,  usikker og ambivalent tilknytning, tilbagetrækning/overindvolvering, utroskab, konflikter mm
Jeg har dog ikke mindst lyst til  at arbejde med mennesker, der ønsker personlig udvikling og opdagelse af egne resourser og  lyst til at udvikle et godt, stressfrit og tilfredsstillende liv i alle “rum”/livssfærer(arbejde, familie venner, netværk, selvstøtte, fritid mm)(se stressniveauer og livshjul)
Mine Arbejdserfaringer stammer bl.a.  fra:
Lang terapeutisk uddannelse med egen terapi og øvelsesterapier
klienter udefra under uddannelse
supervisionsgrupper
Siden  2000 haft klienter ved siden af mit pædagogiske arbejde.
Også i forbindelse med og under mine terapeutiske uddannelser har jeg haft Individuel- og  parterapier(+selvstændig praksis)
Efter ophøret af mit pædagogiske arbejde(2012) har jeg fået  mere tid og overskud til  klienter.
Sideløbende med mit pædagogiske arbejde og  min private praksis., har jeg også arbejdet som stressbehandler i Aalborg.
Jeg varigangsætter og terapeut for enkelt individer og grupper samt Igangsætter/terapeut for selvhjælpsgrupper med stress  i Stressforeningens regi (Ålborg ) fra 2008 
Jeg har siden februar 2014 desuden arbejdet  for Randers og Aarhus kommune som paragraf 54 støtteperson gennem min tilknytning til P S Foreningen  
Siden 2007 har jeg fast været i en udviklings- og supervisionsgruppe med veluddannede og erfarne terapeuter
I 2014  blev jeg desuden medlem af en Supervisiongruppen Bjødstrup , der er en gruppe af veluddannede terapeuter og psykologer med faglig baggrund i bl.a. Institut for Gestaltanalyse.
Terapeutiske interessegrupper på Psykologisk Institut Århus(slut 80’erne-midt 90’erne)
Praktik i Nordvang psykiatrisk afd  Nordvang 1998  med daglige terapigrupper ( neuroser – specielt kvinder med depression). Supervision  og praktikundervisning ved cand.psyk. Michael Sommer
Arbejde som specialpædagog og almindelig pædagog  i 25 år :
Arbejde med børn med diagnose og deres forældre og undervisning af andre pædagoger i etablering af specialpædagogiske afdelinger.
 
Jeg tror på:
at mennesker gør det så godt de kan ud fra den viden, de forudsætninger og muligheder de har på et givet tidspunkt(uskyld)
at mennesker kan udvikle sig gennem hele livet.
–  at kroppen er vort erfaringslager gennem hele livet og husker alt – også det lige nu ubevidste)
–  at mennesker er forbundne med hinanden og gensidigt afhængige
–   at vi har et etisk og moralsk ansvar over for os selv og hinanden, fordi helheden lider, hvis blot en af delene gør det
Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds – med sig selv, sine nære relationer,  sin hverdag og aktiviteter, med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer, sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting.  At man  lever efter sine personlige værdier.
 ——————————————————————————–
Arbejdet som pædagog  indtil 2012
Uddannelser certificeret fra:
Institut for Gestaltanalyse(nu nedlagt)
Medlem af PsykoterapeutTræf
Medlem af Dansk Psykoterapeutforening:       
(Hvilket betyder at man som minimum har en mellemlang social- eller sundhedsfaglig uddannelse, samt har taget en psykoterapeutisk uddannelse, som består af basiskursus på ca. et år, og efterfølgende tager en uddannelse, der varer minimum 3 år.)
Psykoterapeutiske diplomer:
Basis (1 år)
Den 2 årige Grunduddannelse
Intensiv Dynaisk Korttidsterapi(3 år):
Varig Forandring(2 år)
Medlemsskab af Dansk Psykoterapeutisk Forening:
Medlemsskab af P S Foreningen 
Jeg læser meget skøn-og faglitteratur, elsker at gå på kunstudstillinger, til koncerter. Rejser også gerne. Er med i kultur-og vandreklub…
Jeg har spillet klassisk(i bred forstand- 1500 til 2015) guitar på højt niveau mange år og er medstifter og webmaster for Silkeborg Guitarklub
Jeg modtager for tiden(2015) løbende undervisning af Mikkel Lynggaard :
Mikkel Lynggaard – Klassisk Guitar:
Jeg er uddannet klassisk guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, og Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, Sevilla. Igennem mit studium har jeg fokuseret på guitarpædagogik, og jeg har bred undervisningserfaring på forskellige niveauer. I den forbindelse har jeg selv udarbejdet supplerende undervisningsmateriale. Derudover arbejder jeg som både solo- og kammermusiker i diverse konstellationer. 
Har også modtaget undervisning af bl.a Ingolf Olsen , Tim McVeigh Pedersen Thea Visti Pedersen og   Frederik Munk Larsen.Faglige og personlige som jeg erfaringer med:
Hvad er et godt liv?

 Min uddannelsesmæssige baggrund: Gestaltterapeutisk uddannelse: Basis(1 år) , Den 2 årig grunduddannelse i Gestalt-analyse(Institut for Gestaltanalyse), Intensiv Dynamisk Korttidsterapi(3 år), og Varig Forandring(2 år), Gestaltterapi (3 år)(Jes Elnif) Bachelor i psykologi Københavns og Århus Universitet Jeg er oprindelig uddannet som pædagog og har arbejde mange år i Fritidshjem og De Særlige Fritidshjem i Århus. (specialpædagog) Mine terapeutiske erfaringer stammer bl.a. fra: Lang terapeutisk uddannelse med egen terapi og øvelsesterapier samt supervision Siden 2000 som selvstændig haft klienter ved siden af mit pædagogiske arbejde. Jeg var igangsætter og terapeut for enkelt individer og grupper samt igangsætter/terapeut for selvhjælpsgrupper med stress i Stressforeningens regi fra 2008 - 2012. Jeg har siden februar 2014 desuden arbejdet for Aalborg, Randers, Rebild og Aarhus kommune som paragraf 54 støtte-person gennem min tilknytning til P S Foreningen. (Foreningen af Professionelle Støttepersoner). Jeg har desuden været konsulent i Pårørende-gruppe i Bedre Psykiatri. I 2014 blev jeg desuden medlem af Supervisiongruppen Bjødstrup, der er en gruppe af veluddannede terapeuter og psykologer med faglig baggrund i bl.a. Institut for Gestaltanalyse og er fra 2017 desuden med i en træninggruppe med der fortrinvist arbejder med egenterapi(Den Hjertelige Psykoterapeutgruppe)(ophørt 2020). I psykologi studiet: Praktik på Nordvang psykiatrisk afd fra 1997 til 1998 med daglige terapigrupper (neuroser -- specielt kvinder med depression). Supervision og praktikundervisning ved cand.psyk. Michael Sommer Arbejde som specialpædagog og almindelig pædagog i 25 år: Arbejde med børn med diagnose og deres forældre og undervisning af andre pædagoger i etablering af specialpædagogiske afdelinger.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.