Kognitiv terapi

Skrevet d. 19-9-2019 16:27:31 af Maja Bejer - Psykoterapeut, Mentor, Terapeut

Kognitiv terapi 

Kognitiv terapi er en evidensbaseret psykoterapeutisk behandlingsform, som i USA blev udviklet af Aron T. Becks arbejde med depressive patienter i 1960´erne. Siden er kognitiv terapi blevet evalueret og videreudviklet. Mange forskningsstudier har vist god effekt af kognitiv terapi til behandling af angst og depression. 

Kognitiv terapi er en struktureret og målrettet behandlingsform, som tager udgangspunkt i dine aktuelle problemstillinger og vanskeligheder. Formålet med terapien er, at du lærer at forstå indholdet og mekanismerne af dine problematikker samt oparbejder redskaber til at håndtere problemstillinger. Desuden arbejdes med værdier som medvirker til, at du arbejdere henimod et mere rigt og meningsfuldt liv. For at opnå størst mulig effekt af behandlingen, er det væsenlig at du aktivt arbejder mellem sessionerne med de redskaber du introduceres for.

Grundantagelserne i kognitiv terapi er en forvrænget eller uhensigtsmæssig tænkning der påvirker følelser og adfærd. Det vil sige, at en given situation fortolkes gennem vores tænkning og påvirker den måde vi håndterer situationen på. Det er altså ikke hændelser i sig selv der kan forklare vores følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner, men den vurdering vi laver af hændelserne. Det vil sige at vores tanker har en afgørende rolle i forhold til vores følelsesmæssige oplevelser og handlinger i en given situation. 

- Tanker er hypoteser og afspejler ikke nødvendigvis virkeligheden. 

- Mange følelsesmæssige problemer opsåtr, når vi ikke evner fleksibel og nuanceret tænkning i en situation, men i stedet for hænger fast i fastlåste og uhensigtsmæssige tanker og antagelser. 

- Der er 4 elementer som påvirker hinanden i alle situationer: tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger. 
 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.