Eva Jørgensen - Psykolog

Eva Jørgensen

Psykolog

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Psykolog Ph.d. med speciale i belastningstilstande samt i parterapi/rådgivning. 20 års erfaring som professionel psykologisk samtalepartner. Eva Jørgensen - Psykolog

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV OG MENTOR KAN IKKE KONTAKTES VIA GOMENTOR.

Som grundlægger af Milos-psykologerne har jeg siden 1994 drevet og udviklet Milos’ kompetencer og ydelser.

Milos er den professionelle psykologiske samtalepartner, hvor vi på baggrund af et højt uddannelsesniveau og lang erfaring sikrer dig ydelser af høj kvalitet - ydelser, der bliver "skræddersyet" specielt til dig - i et respektfuldt samarbejde med dig, så du ikke skal indpasses i en bestemt "behandlingsskabelon".

Man får det man har brug for hos Milos og ikke bare det Milos har på "lager".

Vi tilbyder, både i det personlige møde i Milos' lokaler i Roskilde, og via online samtaler og telefoni uden geografisk begrænsning:

 • psykologiske rådgivning
 • terapi
 • coaching
 • sparring
 • supervision
 • mentoring

Såvel enkeltpersoner som par og familier er kunder hos Milos.

I Milos er vi 4 psykologer tilknyttet

Personligt er jeg uddannet både som magister i psykologi og senere Ph.D. og har således en formel kompetence-baggrund og erfaring som forsker og faglig udvikler. Derudover har jeg mange års praksiserfaring og formaliseret praksisrettet, psykoterapeutisk efteruddannelse i Danmark og Sverige og er naturligvis statslig autoriseret som psykolog. 
Er medlem af Dansk Psykologforening.

Individuel terapi, coaching og mentoring
Milos yder individuel psykologisk rådgivning, coaching og terapi til de der ønsker at arbejde med deres personlige problemer og egen udvikling. Desuden tilbydes sparring, supervision og mentoring i alle spørgsmål der vedrører spændingfeltet imellem arbejdsliv og privatliv. 

Den personlige udvikling forløber, for de allerfleste, hele livet igennem. Men indimellem er vi i en situation, hvor det opleves som om vi "støder panden imod en mur". 

I sådanne situationer oplever vi ofte nogle blokeringer af indre eller ydre art, som vi synes forhindrer os i at leve et tilfredsstillende liv - og som præger vores tanker, handlemåder og følelsesmæssige tilstand på en måde, der vanskeliggør livet i hverdagen. Blokeringerne kan være meget forskelligartede, og tilstanden hos den enkelte kan variere fra en lettere bekymring eller stress til en alvorlig krise i livet. 

Uanset hvilken tilstand man er i, kan det være en hjælp at mødes med en professionel psykologisk samtalepartner som har viden, erfaring og god metodisk ballast til at støtte den personlige udviklingsproces og dermed lette den aktuelle blokering. 

Milos er specialiseret i belastningstilstande og deres følgevirkninger bl.a. stress, depressive tilstande og angst-tilstande, samt kriser og reaktioner ved akutte, kritiske begivenheder sådom chok og traumer, tab og sorg.

Kombinationen af vor ekspertise på både det kliniske og det organisationspsykologiske område gør os også stærke i alle arbejdsbetingede belastningstilstande, hvad enten de forårsages af det psykiske arbejdsmiljø eller vanskelige arbejdsvilkår i det hele taget.

 Ud over en lettelse af den aktuelle tilstand giver et møde med den kompetente professionelle samtalepartner mulighed for:

 • vækst i selvindsigt, selvforståelse og selvværd
 • vækst i personlig problem- og belastningshåndtering
 • vækst i eksistentiel afklaring
 • vækst i kompetencen til at tage lederskab i sit liv
 • vækst i udvikling af relationer
 • vækst i mod til at bryde det vante
 • vækst i åbning til et nyt liv

Par og familie terapi og rådgivning

Milos yder også psykologisk rådgivning og terapi til par og familier som ønsker afklaring og udvikling af deres indbyrdes relationer. 

Relationernes betydning 
For os mennesker er relationen til andre det mest betydningsfulde i vort liv. 
Igennem hele livet er kvaliteten af den relation vi har til andre, ofte afgørende for hele vor livskvalitet og dermed velbefindende. Men det kan også ofte være vanskeligt at finde ”melodien” i en relation - og i nogle situationer vanskeligere end i andre, afhængig af hvilke vilkår der er i ens liv på det givne tidspunkt. 

I sådanne situationer kan det være særdeles frugtbart for afklaring og udvikling af relationen at inddrage en professionel psykologisk samtalepartner som facilitator og sparringspartner.

I parforholdet og i forældreskabet drejer afklaring og udvikling af relationen sig ofte om, at den enkelte får lejlighed til at udvikle sin relationskompetence. D.v.s. får mulighed for at udvikle sine færdigheder i at indgå i en ligeværdig, anerkendende og autentisk relation med en veludviklet personlig anvarlighed og autoritet.

Læring og udvikling af relationskompetence er et vigtigt kerneområde i Milos' ydelser - målrettet mod henholdsvis parret og forældreskabet.

I Milos finder du således din professionelle psykologiske samtalepartner inden for alle livets områder - enten som terapeut, coach, mentor eller som sparringspartner.

Velkommen til Milos for yderligere information - og for tidsbestilling.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere