Lidt om at få hjælp til at takle skænderier og uenigheder på en respektfuld og konstruktiv

Skrevet d. 8-1-2020 08:10:43 af Mo Elisabeth Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Mentor, Stressterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach, Psykoanalytiker

Måske I kan genkende nogle af nedenstående eksempler på dårlig kommunikation i jeres parforhold:

Føler I, at det er svært for jer at tale om jeres uenigheder på en respektfuld og konstruktiv måde?

Er jeres kommunikation præget af angreb, bebrejdelse, nedgørelse, afvisning, manipulation eller misforståelse?

Har I tilbagevendende, destruktive konflikter, som dukker op igen og igen? Har I opgivet at tale om det, der fylder noget hos jer hver især?

Orker I kun at tale om praktiske ting?

Er den gensidige forståelse og respekt for hinandens perspektiver forsvundet?

Vil en af jer eller begge altid have ret? Har I mistet kontrollen over jeres kommunikation, så I selv kan være med til at holde den på et tillidsfuldt og åbent plan i de situationer, hvor den er ved at udvikle sig til en konflikt?

Er det altid den samme, der ønsker at starte en samtale og den anden der ønsker at undgå en samtale?

Er der en af jer eller jer begge to der ikke kan overskue at gå ind i problemernes kerne, fordi I er bange for de beskyldninger, sandheder eller følelser, der ligger gemt dér. Kommer denne undvigelse til udtryk andre steder i jeres forhold ved afstand eller skænderier?

Gør I jer kloge på hinandens følelser eller motiver?

Tror I, at I ved, hvad den anden tænker eller hvad den anden er for en person?

Fylder de usagte ting for meget? Skaber de skuffelse, tristhed, irritation, vrede eller måske en følelse af at uelsket eller ligegyldig?

Er I stoppet med at lyttet til, hvad det er, den anden ønsker at udtrykke?

Kommer I til at tolke på hinandens ytringer og laver I jeres egne udgave af det, der konkret bliver sagt? Bringer I gamle uoverensstemmelser op i nuværende konflikter?

Føler en af jer, at I fortsat skal stå til regnskab for fortiden?

Konsekvenser af at have en dårlig kommunikation i sit parforhold kan være:

At I reagerer på baggrund af antagelser i stedet for realiteter. Hvilket oftest gør problemerne større, end de egentlig er At jeres tilbagevendende og uforløste konflikter skaber afstand

At I føler jer ensomme i jeres forhold, fordi I mangler anerkendelse, respekt, opmærksomhed, omsorg, støtte, opbakning, loyalitet eller forståelse af hinanden

At en af jer eller I begge føler jer enten forsømte eller pressede af den anden part, fordi jeres grænser, følelser eller behov ignoreres eller overskrides i relationen og hverdagen

At I kommer til at fokusere på hinandens fejl og mangler og er begyndt at møde hinanden med kritik og vrede i stedet for med åbenhed og kærlighed. Tilliden og trygheden er måske også begyndt at forsvinde imellem jer

At I hver især oplever ikke at blive lyttet til og I derfor går mere i forsvar.

At I er i en negativ udvikling, hvor I begge bliver mere og mere påståelige og stædige og kun fokuserer på at få jeres egne budskaber igennem

Kan parterapi afhjælpe den dårlige kommunikation?

Parterapi med fokus på kommunikation er for par, der eksempelvis oplever, at deres kommunikation er plaget af tilbagevendende konflikter, misforståelser eller tavshed.

Det er for jer, der ønsker mere forståelse, samhørighed og anerkendelse imellem jer. Og for jer der ønsker at blive bedre til at anerkende, lytte og forstå hinanden, som de mennesker I er.

Som parterapeut og den der faciliterer samtalen, vil min opgave primært bestå i, sammen med jer at undersøge hvor det går galt for lige netop jeres kommunikation.

Hvad I hver især oplever, der virker for jer, og også hvad der ikke virker for jer.

Nogle par har voldsomme skænderier, andre stopper med at tale sammen. Måske undgår den ene den anden, fordi man ikke orker flere opslidende skænderier eller anspændt stemning. Måske angriber en af jer den anden uhensigtsmæssigt, fordi vrede og misforståelser efterhånden fylder alt. Uanset hvilke vanskeligheder I har skabt sammen, kan jeg i parterapi hjælpe jer med at ændre det.

Det vil dog også kræve noget af jer, nemlig at I er åbne og ærlige i terapien. Og at I hver især har et ønske om at ville noget andet, herunder at blive bevidste om hver jeres rolle, ansvar og strategi i forholdet og kommunikationen.

Jeg tror på, at alle mennesker gør det bedste, de kan, og jeg ved, at man altid har haft gode grunde til at udvikle de kommunikative strategier, som man tyer til, om det så være forsvar, angreb, indelukkethed, anklager, aggression eller andre uhensigtsmæssige mønstre.

Når ”undersøgelsesfasen” er blevet belyst, kan vi sammen fokusere på fremtidige redskaber og metoder, så jeres kommunikation bliver bedre og mere konstruktiv.

Et af målene i parterapien er, at jeres kommunikation skaber samhørighed i stedet for afstand.

Jeg kan skabe rammerne for at I udvikler god, kærlig og tillidsfuld kommunikation ved at:

Afhjælpe den presserende konflikt, der fylder nu og her Hjælpe jer med at få indsigt i, hvad god og meningsfuld kommunikation er for jer og hvad der ikke er god kommunikation for jer

Give jer praktisk træning i at mærke hvor jeres grænser, meninger og ståsteder er, og hvordan I sætter ord på dette på en respektfuld og tydelig måde Hjælpe jer med at skille tingene ad, således at gamle, uforløste konflikter ikke fortsat vil fylde i jeres kommunikation

Give jer indsigt i, hvor forskelligt hver jeres kærlighedssprog er, og hvordan I hver især har forstået og lært at kærlighed vises og modtages i jeres opvækst. Og ved dette skabe en øget forståelse for hinandens forskelligheder

Dårlig kommunikation, misforståelser og tilbagevendende konflikter

Ønsker du at få hjælp til at (gen)skabe kærlig kommunikation i dit parforhold?

Kommunikation i parforholdet er et af de vigtigste grundsten og værktøjer for et trygt, godt og kærligt parforhold, hvor I kan håndtere (og udvikle jer af) de normale problematikker og konflikter der opstår i et parforhold.

Kommunikation og parforhold er to sammenbundne elementer.

Når I i jeres kommunikation fokuserer på hinandens drømme, følelser, behov og ambitioner, vil det forbinde jer og gøre jer tættere.

De fleste par opsøger parterapi, fordi de har kommunikation, der er præget af misforståelser, konflikter eller afstand. Som konsekvens heraf føler de sig ensomme i parforholdet, da de ikke længere kan mærke hinandens kærlighed, tanker og følelser.

Det er et vilkår, som mange par ikke ønsker at leve med og heldigvis er der hjælp at hente.

Første skridt er at italesætte, hvordan jeres kommunikation og parforhold hænger sammen, og hvad der sker imellem jer og med jeres kærlighed, når kommunikationen bliver ensporet, overfladisk eller destruktiv.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.