Marianne Sandfeld - Psykoterapeut MPF

Marianne Sandfeld

Psykoterapeut MPF

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Terapi og selvudvikling. Marianne Sandfeld - Psykoterapeut MPF

BeskrivelseVelkommen til min side.


Et af min yndlingscitater lyder:


"at vove er at tabe fodfæste en stund. Ikke at vove er at tabe sig selv".I terapi kan man tale om sine tanker, følelser og handlinger og på den måde blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sin måde at være sammen med andre på. At gå i terapi er at turde miste fodfæste en stund, men kun for at finde en mere hel udgave af sig selv.


Terapi kan hjælpe dig, hvis du

 • kæmper med svære følelser som skyld og skam
 • har mange selvkritiske tanker
 • grundlæggende ikke føler dig god nok
 • har et lavt selvværd
 • har angst
 • har en depression
 • føler dig nedtrykt, trist og uden håb for fremtiden
 • er udsat for psykisk vold/grænseoverskridende adfærd
 • lever i et voldeligt forhold og føler ambivalens i forhold til at bryde ud
 • har forladt en voldelig partner, men oplever du ikke får det bedre
 • ofte lindrer indre uro/smerte med alkohol, stoffer, sex mv.
 • har trang til at isolere dig og undgå sociale sammenhænge


Om mig.

Certificeret ID psykoterapeut

Socialrådgiver


Min primære erfaring stammer fra kommunale forvaltninger og Mødrehjælpen, hvor jeg tilsammen har ca 20 års erfaring som rådgiver og behandler/psykoterapeut. Jeg har igennem årene mødt rigtig mange mennesker, der kæmper med angst, depression, skyld, skam og lavt selvværd, herunder negative kritiske tanker om sig selv. Det er selvfølgelig individuelt, hvad der fører til den tilstand, men ofte trækker det tråde tilbage til barndommen og/eller er symptom på svære livsvilkår, traumatiske begivenheder /overbelastning af psyken og måske også fysikken. Med andre ord, der er opstået en ubalance i systemet, det kan være godt at få kigget på!


Udover ovennævnte har jeg har en del viden om og erfaring med behandling af voldsramte voksne, hvor følgevirkningerne af volden ofte er angst, depression, traumer, PTSD, lavt selvværd, skyld og skam. Jeg ved ordet vold , er svært at forholde sig til. Måske er der tale om fortrængning, måske er man virkelig ikke klar over, man udsættes for vold/grænseoverskridende adfærd. Min erfaring siger mig, at specielt den psykiske vold/grænseoverskridende adfærd kan pågå i mange år uden man tænker tanken vold. Det er helt naturligt, men desværre også med til, at man ikke forlader voldsudøver. Tal med nogen, hvis du er i tvivl. Det hjælper ofte at sætte ord på og se hvordan andre reagerer. Det er specielt vigtig, hvis din mavefornemmelse siger, der er noget galt, men dine tanker bortforklarer. Vores maver har en tendens til at være mere troværdige end vores tanker!


I min terapi er jeg også optaget af menneskets eksistentielle grundvilkår. Jeg er stor fan af den amerikanske psykolog  Irvin D. Yalom, der arbejder ud fra et eksistentialistisk og filosofisk grundlag. Han arbejder med den hypotese, at vi har fire grundvilkår i livet, der tilsammen påvirker og styrer os livet igennem. 


Livets eksistentielle grundvilkår:

- at vi uundgåeligt skal dø

- at vi i afgørende stunder er alene

- at livet er meningsløst

- at vi har frihed til at vælge 

 

I de terapiforløb, hvor vi kommer omkring ovennævnte grundvilkår, oplever jeg, at der kommer en anden ro over mine klienter. Jeg har oplevet erkendelser som  "Ja, jeg skal dø, men da ikke lige nu. Nu vil jeg først leve livet".  "Okey, jeg er som udgangspunkt alene, men jeg har mennesker i mit liv, jeg elsker og som elsker mig". "Livet er meningsløst, men så må jeg selv give det mening". "Jeg har frihed til at vælge - så nu skal jeg finde ud af, hvad der giver mening for mig og gøre mig fri af, hvad andre mener, jeg skal".

   

Jeg uddanner mig løbende og har senest gennemført en efteruddannelse indenfor CFT (compassion focused therapy) på dansk "Medfølelsesfokuseret terapi". Metoden har vist sig at være meget hjælpsom i forhold til behandling af angst, depression, skyld, skam og lavt selvværd, men kan også med fordel bruges i mange andre sammenhænge.


I min private praksis er alle velkomne og jeg har ikke begrænsninger i forhold til hvilke problemstillinger, der kan arbejdes med. For mig er det vigtigste, at vi har en god kontakt og gensidig tillid, da det er en stor del af en vellykket terapi.


Metoder.

En af de grundlæggende tanker indenfor ID-terapi er, at terapi skal passe til klienten og ikke omvendt. Det er jeg meget enig i, så det er dig, der bestemmer vejen og mig, der støtter og hjælper i processen. Mere konkret bruger jeg bl.a. samtale, tegneterapi, figurer, symboler, "undervisning", meditation og meget mere som redskaber. Jeg tænker, det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan bringe ind i terapien - så længe det virker for dig.


Jeg glæder mig til at høre fra dig.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.