Lær mig at kende

Skrevet d. 1-6-2022 08:29:56 af Malene Louise Aagaard - Metakognitiv terapeut, Stressterapeut, Stresscoach, Supervisor

Malene Louise, hvem er du, helt kort fortalt?

Jeg hedder Malene Louise Aagaard, er 28 år og har Mind Institute sammen med min kompagnon Charlotte Ander, hvor vi har uddannelser, workshops etc. i metakognitiv terapi samt min egen enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg har klienter i metakognitiv terapi. Privat bor jeg med min kæreste på 4. år. Hvad er du særligt optaget af i dit arbejde og din hverdag? Jeg er meget optaget af at viderebringe metakognitive værktøjer til at øge livskvaliteten og genvinde kontrollen over egen mentale såvel som fysiske sundhed. Og her mener jeg mere generel trivsel, fri udfoldelse, bevægelighed og en god kropsfornemmelse end spirulinapulver eller store muskler. For vi fokuserer mere på, at det vi gør skal være rart og målet fremfor eksempelvis eksterne langsigtede kropslige mål, både mentalt såvel som fysisk. Den tilgang til et rart liv gennemsyrer faktisk hele min private tilgang til livet samt mit arbejde og den arbejdskultur, vi har i klinikken. Så mental og fysisk sundhed i et holistisk billede er omdrejningspunktet for det jeg selv, og vi arbejder efter, både internt i virksomheden, såvel som eksternt.

Tidligere har jeg været ekstremt fokuseret på kropsligt udseende og performance. Det handlede altid om at slå rekorder og holde kontrol med min mad – for det troede jeg var sundt, men i virkeligheden var det enormt usundt og styret. I dag ved jeg heldigvis, at jeg kan lade negative tanker passere, og at når jeg lytter til kroppen og følger dens behov bedst muligt både ift. mad, mængder, bevægelse, søvn etc., så trives jeg bedst og føler mig mentalt og fysisk sund. en kvinde som underviser

For 4,5 år siden fik du det, du selv kalder en øjenåbner. Hvad skete der?

Jeg var til et foredrag med min far på folkeuniversitetet omkring stress med afsæt i metakognitiv terapi, som virkelig gav mening for mig og kom i forlængelse af, at jeg få måneder forinden havde afsluttet et behandlingsforløb, hvor psykologen afslutningsvis sagde ’tænk hvis alt det dårlige kun eksisterede her’, hvilket jeg forsøgte at efterleve. Og da jeg så hørte Pia Callesen fortælle om, at vi selv kunne vælge, hvilke tanker vi ville bruge energi på, samt at man kunne have bekymringsbutikker, hvor man mentalt besøgte de svære tanker, så landede alle brikkerne bare. For det var jo lige præcis det jeg havde forsøgt i de foregående måneder, nemlig at lade tankerne om det svære ’bo’ i den bygning i Gentofte, fremfor altid at følge med mig rundt – og der bor de stadig ude. 4-5 måneder efter den kommentar påbegyndte jeg min kandidat i psykologi og sundhedsfremme, hvor jeg virkelig kunne begynde at nørde det her med mental sundhed, terapeutiske tilgange og dykke yderligere ned i metakognitiv terapi. I 2019 påbegyndte jeg så selv en uddannelse i metakognitiv terapi sideløbende med min kandidat, fordi jeg oplevede, at den kognitive adfærdsterapi uddannelse, jeg havde, tit ikke var nok for de mennesker, jeg havde i daværende coachingforløb omkring deres spisevaner. Og det gav så meget mening at få mere praktiske værktøjer, end det jeg havde læst mig til i diverse forskningsartikler om metakognitiv terapi samt selvhjælpsbøger herom. Det endte faktisk med at jeg skrev speciale i metakognitiv terapi i samarbejde med Pia Callesen sammenholdt med narrativ terapi i samarbejde med LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) omkring behandling af anoreksi, hvilket jeg var ret privilegeret at få lov til. Og det gav sammen med min metakognitive uddannelse og personlige tidligere erfaring med spiseforstyrrelser et virkelig godt grundlag for at kunne forstå samt hjælpe dem, der søger hjælp hos mig samt at viderebringe den viden gennem vores uddannelser og kurser i Mind Institute. Og nu beskæftiger vi os jo generelt med mental sundhed på tværs af diagnoser, men det afsæt har været guld værd. Og alle de redskaber jeg undervejs har tillært mig bruger jeg dagligt selv, hvilket gør mig mentalt stærk.


Hvilken betydning har disse læringer haft for dit liv?

Det har haft en kæmpe betydning. Jeg har lært selv at få mental ro og slippe en dårlige tanke -og håndteringsstrategier, og det har givet plads til at være ung voksen, starte to virksomheder op uden søvnløse nætter og mental plads til veninder og familie. Så det har været en meget indflydelsesrig læring, som jeg absolut ikke ville være foruden. Måske kunne den være kommet tidligere. Det havde da afgjort sparet mig for en masse, men jeg er bare taknemmelig for, at jeg opsøgte den og fik den konverteret til en livsstil, som jeg hver dag kan lære videre. For det er nok noget af det mest meningsfulde for mig i mit arbejde at kunne viderebringe de her værktøjer og forståelser for mental sundhed, så ingen behøver at være længere i deres tankers vold og mentale smerte, som kan medføre uønsket adfærd. Det er i hvert fald det formål, som jeg personligt har, og som vi i Mind Institute rettet mod fagfolk udtrykker som ’Vores mission er at brede den metakognitive metode ud til fagfolk, der ønsker at arbejde evidensbaseret med mental trivsel og sundhedsfremme’. Jeg ved også, at det for min kompagnon Charlotte har haft en kæmpe indflydelse på hendes livskvalitet at få de her redskaber – for som hun plejer at sige ”Jeg troede bare, at jeg skulle give de her værktøjer direkte videre, men jeg fandt ud af, at jeg selv hoppede på alle mine triggertanker og derfor lige skulle starte med at bruge det hele på mig selv “. Og det er spot on for os begge to og for de mennesker, vi møder her i klinikken, uagtet om de er på uddannelse eller i privat terapi her.


Hvad bringer mest værdi i din hverdag?

Den er svær at koge ned til få ting; jeg tror virkelig, at det er summen af flere ting. Den ene er helt klart at have et arbejde, hvor jeg kan lave lige præcis, det jeg gerne vil, og som jeg brænder for 95% af tiden (for regnskab eksisterer stadig), tilrettelægge mine egne arbejdsdage, have en fantastisk og lige så passioneret kompagnon i Charlotte og et stærkt team bag os, som hjælper os med alt det, de er langt bedre til end os som SoMe, administrative ting mv. Jeg tror også, at det med at jeg de fleste dage ’kun’ arbejder 30 timer om ugen i snit, samt har forskelligartede opgaver har en kæmpe betydning for mig, fordi jeg kan træne inden og ikke når at køre træt i mit arbejde. Så det her med at have forskelligartede opgaver er helt sikkert også super essentielt for mig, og for at jeg bliver holdt til ilden og skal oppe mig en gang imellem. Derudover er jeg fysisk sund og rask, har en dejlig familie, en god kæreste og veninder, hvilket helt klart betyder enormt meget både for mit private såvel som arbejdsliv. Og det at bevæge mig betyder også rigtig meget. Jeg elsker den her frihed i at kunne løbe en lang tur, fællesskabet i det private træningssted jeg går i mv. Generelt tror jeg, at de her fællesskaber er essentielle for, at vi som mennesker føler os som en del af noget og vigtige, hvilket i hvert fald personligt for mig er uhyre vigtigt for igen at have et meningsfuldt liv. Og så ved jeg, at de her mentale værktøjer er en kæmpe fordel til, når ’livet rammer’ og tingene bøvler, for jeg ved at det er midlertidigt, og at jeg kan skifte fokus, så det bliver langt nemmere at overkomme. For selvfølgelig kan der komme udfordringer, men jeg går ikke længere og bruger en masse energi på mentalt at håndtere det.


Har du nogle leveregler, du lever efter?

Ja, det kan man vel godt sige, at jeg har, for jeg efterlever nogle metakognitive principper om at slippe det, jeg ikke kan kontrollere, give opmærksomhed til det jeg gerne vil have til at vokse og være afkoblet til det, jeg ikke kan gøre noget ved. På den måde oplever jeg en kæmpe ro omkring det, jeg ikke har indflydelse på samt kan bruge min energi på det, jeg i stedet har kontrol over samt vil give energi til. Derudover så forsøger jeg at gøre det, min krop har behov for fremfor at lade mine tanker styre ift. mad og bevægelse, så jeg ser lidt min krop som en bil fremfor at diskutere med den omkring, hvorvidt den har brug for mad eller at røre sig. Hvilket også er essensen af det, vi forsøger at viderebringe i vores sessioner og uddannelsesforløb.


Mental sundhed og ro er alt sammen noget I fokuserer på og forsøger at implementere i hverdagen i Mind Institute, både internt og i jeres uddannelser og workshops. Kan du ikke fortælle, hvorfor I gør det?

Fordi vi oplever, at rigtig mange oplever stress, angst, depressive perioder og generelt mentalt uro, hvilket vi både i vores virksomhed og udadtil, gerne vil afhjælpe samt sundhedsfremme således, at trivslen samt den mentale robusthed øges. Det er enormt vigtigt for os at vores medarbejdere, og at vi selv selvfølgelig, trives på arbejdet samt privat, både ud fra et etisk perspektiv, men også ud fra et mere økonomisk perspektiv, for glade medarbejdere præstere bedre og er mere loyale, så når vi her selv kan tilrettelægge vores arbejdstid, vælge arbejdsopgaver samt sørge for en god arbejdskultur, tror vi på, at vi som virksomhed lykkedes og vokser – og de her metakognitive værktøjer, som ovenstående i høj grad beror på, vil vi gerne brede ud til andre virksomheder og kommuner, så de ligeså kan lykkedes. Og ift. kommuner og regioner tænker vi både internt i kommunen og ud i behandlingen, så det på den måde kommer til at gennemsyre det hele. Og vi kan se, at når vi har holdt en workshop eller udført supervision ude i en kommune/virksomhed, at de tager værktøjerne til sig, og at de virkelig kan rykke både fagfolk såvel som slutbrugeren – og det er både etisk, socialt og økonomisk en stor fordel. Vi vil gerne ind og revolutionere den offentlige sektor, for vi ved, at vi med simple værktøjer kan forbedre arbejdsmiljø, mindske stress, øge trivslen og deraf mindske sygefraværet, hvilket både er godt for arbejdsmiljøet og pengepungen – både somatisk såvel som psykiatrisk. Det handler nok lidt om tid, ressourcer og anerkendelse af den metakognitive tilgang, men vi ser flere og flere private bosteder, misbrugscentre, konsulentvirksomheder, der bruger de her værktøjer, så det skal nok komme. For os handler det heller ikke om at udkonkurrere markedet eller være de største, men det handler om at gøre os umage og på den måde sørge for, at det vi leverer, er brugbart og praksisorienteret.


Hvordan gør I det helt lavpraktisk?

Det er et svært spørgsmål ikke at svare lidt fragmenteret på, så det bliver lige lidt punktopstillet. Vi oplærer vores medarbejdere til at få forståelse for metoden, være med på uddannelsesdage og retreats, så de selv kan lære de her værktøjer og har i høj grad fokus på, at alle skal trives på arbejdspladsen uagtet funktion. Ift. det vi sælger, har vi uddannelser, workshops, supervision samt terapi med afsæt i metakognitiv terapi, som vi både kører internt i klinikken samt eksternt i kommuner samt virksomheder. Vi forsøger at gøre det så praktisk og anvendeligt, at det kan bruges direkte, så man ikke først selv skal omsætte teori til praksis, så den enkelte klient eller fagperson ikke selv skal gætte sig frem til, hvordan de reelt gør, når de hhv. står med trigger tanker eller har en klient med angst. Vi forsøger gennem nyhedsbreve og sociale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn at formidle vores viden i små korte opslag, så dem, der følger os kan få lidt viden og værktøjer til at øge deres egen mentale sundhed. Så på forskellige planer og niveauer forsøger vi at skabe mere mental sundhed.


Hvis du skulle give tre råd med til læserne baseret på din erfaring relation til mental sundhed og at have det godt indeni, hvilke råd ville du så videregive?

Jeg er jo hamrende biased ift. mit job og mine egne forståelser af mental sundhed, men sådan er det vel altid, når man skal svare personligt.

Men nr. 1 ville klart være at inkorporere de her metakognitive værktøjer ift. at fremme den mentale sundhed.

Nr. 2 ville være at forsøge, at bruge mere tid på det, som virkelig gav en glæde og var meningsfuldt, uanset hvad det måtte være og minimere tid brugt på det, der tager energi fra en.

Nr. 3 må være at tage aktive valg i sit liv fremfor at gøre det, som alle andre gør/som man lige præsenteres for. Så man ikke lader sig begrænse af kassetænkning og jantelov (ja, det tør jeg godt sige og ja jeg venter stadig på, at nogle niver mig i armen og siger ’nu skal du finde dig et ægte job’).

For hvad er det du gerne vil?

Hvad beriger dig?

Hvilke ting er vigtige for dig i dit liv?

Hvordan ser en god uge ud for dig?

Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så gerne arbejde med?

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.