Hjælp til unge med stress, angst, tristhed. Få effektive redskaber.

Skrevet d. 13-2-2019 14:48:19 af Ulla Vestergaard - Psykoterapeut, Mindfulness instruktør, Mentaltræner, Terapeut, Coach, Mentor, Stresscoach, Traumeterapeut, Stressterapeut

Hjælp til unge med stress, angst, tristhed. Få effektive redskaber.

Mange unge oplever stress og stiller meget høje krav til sig selv. 

Mental sundhed kan trænes ligesom fysisk sundhed

Mental sundhed kan trænes og forbedres som fysisk træning. Resultatet er mere energi, opmærksomhed, glæde og ro. Mindfulness og meditation er efterhånden meget velkendt og der ligger flere tusinde videnskabelig undersøgelser bag, som viser, at det kan forbedre mentalt helbred og reducere stress. Ofte gør vi ting automatisk uden at mærke kroppen og uden at være bevidst om hvilke tanker, der ligger bag vores handlinger.

Du træner at slippe uhensigtsmæssige tanker

Ved mindfulness-træning lærer du at slappe af, være til stede i kroppen og observere dine tanker uden at blive fuldstændig identisk med dem. Det kan give rigtig meget frihed, glæde og energi i højere grad selv at vælge, hvilke tanker du vil gå med og rette dig efter og hvilke du i højere grad vil lade passere forbi. Måske kender du det, at hovedet er fuld af tanker, og det kan være svært at finde ro, koncentration og afslapning. Det kan være tanker som: Er jeg god nok? Klarer jeg mig godt nok? Er jeg pæn nok? Attraktiv nok? Er jeg nået langt nok i mit liv? Er jeg dygtig nok? Er jeg nu rask? Bliver jeg syg? Eller måske oplever du , at du stiller høje krav til dig selv, er perfektionistisk, selvkritisk eller har præstationsangst i forbindelse med eksamener? Hvis drænende og negative tanker hele tiden kører rundt i hovedet kan konsekvensen være, at du får det dårligt og det kan medføre stress, angst eller depression.

Mindfulness er ikke et quickfix men kræver træning

Undersøgelser viser, at flere og flere unge oplever stress og stiller meget høje krav til sig selv. Det er også det, jeg oplever i mit arbejde med unge fra 18-30 igennem 20 år. Mindfulness er en teknik til at stoppe op og træne opmærksomheden. Det at være opmærksomt til stede i kroppen og sindet, har vist sig at være godt for helbredet og for at præstere optimalt. Stress er oplevelsen af at være under pres. Når vi er stressede, tænker vi dårligere, er mere triste, ængstelige, koncentrationen forringes, vi sover dårligt og vi kan være mere irritable og have en kortere lunte. Mindfulness-træning har den modsatte virkning, men det er ikke et quickfix. Det kræver vedholdende træning på lige fod med fysisk træning.

Mindfulness et kraftfuldt redskab og teknik til at gøre tilværelsen nemmere

I et individuelt mindfulnessforløb vil der indgå skræddersyede mindfulness-øvelser, som du kan træne undervejs og efter afsluttet forløb. Mindfulness er et kraftfuldt redskab og en teknik, som alle kan bruge til at komme nemmere igennem tilværelsens uundgåelige kriser og udfordringer. Du kan træne bedre at håndtere dine tanker og følelser og i højere grad opnå bedre livskvalitet også i svære perioder. Mange lever et helt liv, hvor de venter på, at det næste skal ske eller noget skal overståes. Mange bliver desillusioneret og glemmer på den måde at der også er gode ting. Mange lever et liv med bekymringer om fremtiden og grublerier over fortiden og på den måde går glip af livet her og nu. Det kan gå udover glæden og livskvaliteten. Det kan endvidere gå udover kontakten og relationerne til andre mennesker.

Hvem kan have gavn af et individuelt mindfulness- og/eller samtale-forløb?

Mindfulness kan anvendes af alle, der gerne vil træne mental sundhed, mindfulness eller meditation. Du behøver ikke på forhånd at have viden om det og er måske skeptisk i forhold til det. Måske kan du genkende et eller flere af følgende punkter?

 • Vil gerne være bedre til noget og synes ikke du er der i livet, hvor de ønsker
 • Har sygdom eller andre svære ting inde på livet enten selv eller dine nærmeste
 • Oplever vanskeligheder på studiet eller i dine relationer med andre
 • Stiller store krav til dig selv
 • Ønsker mere ro, glæde og overskud
 • Er perfektionistisk og kritisk overfor dig selv
 • Har dårlig søvn
 • Oplever at du ofte bekymrer dig og har svært ved at slappe af
 • Er trist eller har svært ved at håndtere vrede 
 • Synes ikke at du er god nok og vil gerne have mere selvtillid
 • Vil gerne kunne præstere og koncentrere dig bedre
 • Har problemer med stress, angst (fx eksamensangst) depression eller andre psykiske lidelser
 • Har smerter som påvirker dig
 • Har misbrugsproblemer og oplever, at du har brug for redskaber til bedre at håndtere trangen
 • Har måske allerede prøvet samtaler ved fx psykolog, terapeut og/eller psykiater men ønsker andre teknikker og værktøjer
 • Synes ikke, at det at tale med andre eller lytte til fx mindfulness-lydfiler/apps hjælper tilstrækkeligt

Når du træner mindfulness, træner du din opmærksomhed. Mere opmærksomhed giver mere glæde, fordi du også opdager og lægger mærke til de gode øjeblikke. Mindfulness kan desuden gøre det nemmere at leve med det, der er svært. Du vil med tiden opleve, at du får langt større frihed til selv at vælge, hvor du vil have din opmærksomhed og i højere grad komme i retning af det liv, du ønsker. Du kan træne, hvor du vil have din opmærksomhed og hvad du vil lyse på eller gøde. Ligesom muskler kan trænes, kan hjernen trænes. Du kan ikke læse dig til det, men mindfulness skal trænes i praksis. 

Hvad har andre unge fået ud af individuel mindfulness-træning ved Mindfulness Aalborg?

” Jeg henvendte mig til Ulla, idet jeg var sygemeldt fra mit studie med stress, som udløste angstanfald. Efter 3 individuelle samtaler kombineret med mindfulness, blev jeg parat til at starte på studiet igen. Jeg fik langt mere overskud til at træne og være social igen. Jeg begynder mere og mere at blive mig selv igen og kan i højere grad bedre håndtere mine tanker og følelser uden, at de stikker fuldstændig af med mig. For ikke at falde tilbage i et gammelt mønster, hvor jeg stiller rigtig store krav og presser mig selv, fortsætter jeg med samtaler og mindfulness ved Ulla. Jeg har fået langt større indsigt og kan i højere grad regulere mig selv. Min angst er stort set forsvundet og jeg er blevet gladere og mere social igen. ”

– Mette

“Jeg har været sygemeldt med stress, angst og depression i 4 måneder. Igennem mit pensionsselskab fik jeg mulighed for samtaler ved psykolog og et individuelt samtaleforløb kombineret med mindfulness ved Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg. Derudover går jeg ved psykiater, hvor jeg er startet medicinsk behandling. Forløbet ved Ulla er helt klart det, der har hjulpet mig mest og allerede efter de første gange, oplevede jeg meget mere ro. Da jeg startede havde jeg problemer med at håndtere vrede og rigtig mange negative og opslidende tanker om en svær barndom i et hjem med misbrug, som var svære at slippe igen. Tankerne om barndommen er nu nærmest forsvundet og jeg kan i langt højere grad håndtere og regulere min vrede og har fået meget mere energi og overskud. Samtalerne og mindfulness-forløbet ved Ulla har hjulpet mig til at få mere selvtillid og tro på, at jeg igen kan klare et arbejde. Da jeg kom, var min tro på mig selv 0 % og nu er den på 70 %. Forløbet har været over 4 gange. Nu fortsætter jeg på et af Ulla`s hold.”

– Mikkel 

“Samtaler og mindfulness ved Ulla har givet mindre tankemylder og meget mere ro.  Jeg sover igen godt om natten og har fået meget mindre angst, hvilket har givet langt mere overskud til andre ting og jeg er begyndt at løbe. Jeg kan kun anbefale Ullas undervisning til andre.”

– Christian 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.