Er du deprimeret?

Skrevet d. 10-10-2018 21:06:47 af Mahbooba Mia Amini - Psykoterapeut MPF, Terapeut, Mentor, Coach

Depression har mange udtryk og sværhedsgrader, og det er vigtigt, at du reagerer ved symptomer på depression. Depression er en kompleks størrelse hvis årsag ikke er entydig. Depression kan ses som en hormonel reaktion i hjernen, der kan udløses af eksempelvis livskriser og ubehandlet stress. Desværre oplever mange mennesker på et tidspunkt i deres liv at blive berørt af depression – enten ved selv at få en depression eller ved, at en pårørende bliver ramt.

 

Nogle typiske tidlige og vedvarende tegn

 

  • Nedtrykthed, nedsat initiativ, interesse, energi og/eller glæde
  • Kropslige symptomer som træthed, søvnproblemer, muskelsmerter og hovedpine
  • Følelsesmæssig tomhed, meningsløshed og forladthed.
  • Mange selvbebrejdelser, skyldfølelse og dårligt selvværd
  • Tanker om selvmord, død og ulykke
  • Udtalt koncentrationsbesvær eller glemmer at huske

 

Behandling af depression ved samtaleterapi

 

Jeg arbejder inden for Emotions-Fokuseret Terapi (EFT), som er en af de få psykoterapeutiske retninger, der er forsket i, og som viser gode og langtidsholdbare resultater ved depression. Jeg har i min praksis arbejdet med klienter der er i forskellig grad blevet berørt af depressive tilstande. Det betyder også at jeg har god erfaring med samtaleterapi og depression. Ved depression er samtaleterapi en vigtig del af behandlingen. I samtaleterapien hos mig lærer du at forstå, hvordan dine tanker, handlinger, følelser og krop hænger sammen i dit liv lige nu. I samtaleterapien arbejder vi også med, hvad du har lært om at være dig selv – alene og sammen med andre – samt hvilken rolle dine ubevidste handlemønstre spiller.

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.