Pia Scheuer - Psykolog

Pia Scheuer

Psykolog

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Specialist i børnepsykologi Pia Scheuer - Psykolog

Beskrivelse

JEG TILBYDER FØLGENDE YDELSER

  • Kognitiv terapi til børn og voksne
  • Samtaler med psykisk udviklingshæmmede voksne
  • Samtaler med forældre til handicappede børn
  • Samtaler med forældre i forbindelse med skilsmisse

JEG TILBYDER OGSÅ

  • Udredning og undersøgelser af småbørn 0-6 år
  • Udredning og undersøgelser af voksne
  • Børnesagkyndige undersøgelser
  • Forældrekompentence undersøgelser
  • Konfliktmægling
  • Supervision af psykologer og andre faggrupper

Ved større undersøgelser og supervision vil prisen aftales inden forløbene starter op.

Der er ikke overenskomst med sygesikringen, så behandlingen eller undersøgelsen vil være selvfinansieret.

TERAPI BØRN
I terapi med børn er det af stor betydning at der skabes en god og tillidsfuld relation mellem barnet og terapeuten. Grundet dette vil legen danne udgangspunkt for terapien, i det at legen ses som barnets væsentligste og mest naturlige udtryksform.
Legen skaber mulighed for at barnet kan udtrykke/vise eksempelvis sorg, angst og frustration.
 
Gennem legen vil det være muligt for terapeuten at iagttage og deltage i legeprocessen på barnets præmisser og derved skabe rum for at barnet vil kunne bearbejde sine vanskeligheder.
 
Jeg har speciale i børnepsykologi og har yderligere den 1 årige uddannelse I SAKT, som kognitiv terapeut.

TERAPI MED VOKSNE
Terapien med voksne vil som udgangspunkt have en indfaldsvinkel, hvor der arbejdes på at give klienten mulighed for udvikling af sine personlige muligheder og ressourcer. Der vil blive arbejdet med selvværd og selvtillid.
 
Vi kan alle være udsat som sorg, krise, psykisk og somatisk lidelse, som vi søger lindring for. Dette kan ske gennem terapeutiske samtaler.

Jeg har gennem årene i Dansk Røde Kors opnået en meget stor erfaring med at arbejde med mennesker af anden etnisk herkomst end dansk. Mennesker der kan have været udsat for alvorlige traumatiske hændelser. Jeg er vant til at arbejde med tolk. Der kan tilbydes parterapi.

SAMTALER MED FORÆLDRE TIL HANDICAPPEDE BØRN
Jeg har igennem mange år arbejdet med handicappede børn og deres forældre, og gennem dette arbejde opnået en stor erfaring om den livslange sorg og tab, der knytter sig til det at føde og leve med et handicappet barn

SAMTALER MED PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE VOKSNE
Igennem mit arbejde som pædagog og psykolog har jeg meget erfaring med at have terapeutiske samtaler med udviklingshæmmede. Udviklingshæmmede oplever på sammen måde som andre at blive ramt af sorg, krise, psykiske, sociale og fysiske lidelser, som de har behov for at få bearbejdet.

Udviklingshæmmede har ofte svært ved at give udtryk for sorg m.m. Det kræver ofte en særlig ekspertise at kunne gennemføre disse samtaler, hvilket jeg har oparbejdet gennem mange år. 
 
Ring eller kontakt mig med en besked - så ringer jeg dig op.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.