Gundi Blankschoen - Psykolog

Gundi Blankschoen

Psykolog

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg tager udgangspunkt i dine ønsker og styrkesider for at hjælpe dig med at blive bedre til at anvende de ressourcer, du allerede har. Gundi Blankschoen - Psykolog

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV OG MENTOR KAN IKKE KONTAKTES VIA GOMENTOR.

**Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen - og tager derfor ikke imod klienter med lægehenvisning**

Velkommen til Psykologpraksis-Aarhus

Hvis du vil ændre noget i dit liv, tror jeg på, at den bedste hjælp, er hjælp til selvhjælp igennem fokus på dét, du allerede er god til.

Jeg tilbyder dig hjælp til at finde ud af, hvad du er god til og hvor du har vanskeligheder, du gerne vil blive bedre til at klare.

Ved at styrke dét, du er god til og ændre dét, som ikke fungerer for dig, får du mere kontrol over dit liv og får nemmere ved at løse dine vanskeligheder.

Jeg brænder for, at hjælpe dig med at nå dine mål, så du kan få muligheder for at håndtere de udfordringer, du står i.

Igennem de sidste 20 år har jeg arbejdet med:

 • Depression
 • Ensomhed
 • Pårørenderådgivning
 • Angst (social angst, fobier, panikangst)
 • Vanskeligheder med familie og venner
 • Balancen mellem arbejds- og privatliv
 • Samarbejdsproblemer
 • Mennesker med Aspergers syndrom eller ADHD
 • Besvær med at motivere sig under uddannelsen
 • Selvværdsproblemer
 • Sorg og krise
 • Stress og udbrændthed
 • Pårørenderådgivning ift. sindslidelser, ADHD og Aspergers syndrom

I samarbejdet med dig kombinerer jeg forskellige metoder, afhængigt af problemstillingen. Jeg bruger kognitive behandlingsmetoder, herunder mindfullness og ressourcefokuserede, vejledende metoder.

Her en grundig afdækning af problemet, såvel som dine ønsker og forudsætninger første trin, hvorefter vi i fællesskab aftaler, på hvilken måde, du hjælpes bedst muligt. Jeg evaluerer vores samtale i slutningen af hver samtale for at sikre, at du får det med dig, som du ønsker.

Jeg kan tilbyde kortidsbehandling, der målrettet og effektivt fokuserer på dine styrker, frem for på begrænsninger.  Jeg arbejder mål- og løsningsorienteret med afsæt i de forudsætninger, du kommer med.

Mit fokus er på, at du hurtigst muligt når dine mål og derigennem får fat i dine styrkesider i arbejdet med at ændre evt. mere uhensigtsmæssige måder at fungere på.

Centralt for min arbejdsmetode er også at du lærer at skelne mellem dét, som kan forandres, og dét, som vi må lære at leve med på bedst mulige vis, dvs., at jeg også arbejder med at opnå accept af egne livsvilkår.

Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog, siden hen blev jeg psykolog og godkendt specialist i psykoterapi samt supervision. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

Jeg er godkendt supervisor med omfattende supervisionserfaring og arbejder også med:

 • Supervision af psykologer op til specialistniveau
 • Oplæring af psykologer i udfærdigelse af psykologiske undersøgelser
 • Udfærdigelse af psykologiske undersøgelser (revalideringsområdet, diagnostisk afklaring, kognitiv og personlighedsmæssig testning, forældreevne undersøgelser)

Prisen og rammerne for psykologiske undersøgelser aftales nærmere med rekvirenten, da prisen varierer, alt afhængig af undersøgelsestype og undersøgelsens opdrag. Psykologiske undersøgelser er momsbelagte fra 18 års alderen og op efter.

ADHD

ADHD kan udgøre en belastning for den ramte og dennes pårørende. Udviklingsforstyrrelser medfører besvær med at klare tilværelsens krav og almindelige udfordringer uden støtte.

Mennesker med en opmærksomhedsforstyrrelse kan have store problemer med at gennemføre en uddannelse, med at begå sig socialt og på en arbejdsplads. De kan ofte komme til at gøre uoverlagte ting, fordi deres opmærksomhedsforstyrrelse medfører et nedsat overblik og en tendens til at handle før man tænker. Dette kan volde store problemer for dem selv og deres nærmeste.

For mennesker med de ovenfor beskrevne vanskeligheder og for deres pårørende kan der være et stort behov for rådgivning om vanskelighederne og for en behandling, der mindsker problemerne for den ramte.

Jeg tilbyder rådgivning, pårørendesamtaler og samtaler til mennesker med med en opmærksomhedsforstyrrelse.

_____________

Du kan læse mere om min klinik, mine ydelser og min faglige baggrund på min hjemmeside

Hvis du allerede nu ønsker at forespørge på en konkret tid, er du meget velkommen til at benytte nedenstående links.

Jeg vil gøre mit bedste for at imødekomme dit ønske, men kan desværre ikke garantere dig tiden, da min kalender hurtigt fyldes op.

Du vil modtage en bekræftelse på aftalen eller et forslag til en anden tid.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere