Om at træffe bevidste livsvalg

Skrevet d. 16-7-2022 11:03:51 af Amalie Veber - Psykolog, Mentor

Hver dag træffer vi en lang række valg, store som små, om hvordan vi vil leve vores liv. Den måde du bruger din hverdag på, dine pauser på, de mennesker du omgiver dig med osv. er alle resultat af mere eller mindre bevidste valg. Og hver gang du vælger noget til, er det et fravalg af noget andet.


Summen af alle disse valg er dit liv.


Er vi ikke bevidste om vores valg kan vi nemt komme til bare at “flyde med strømmen” og enten gøre det som andre gør, det som forventes af os eller det som vi altid har gjort. I stedet for at navigere efter vores indre, træffer vi valg ud fra vaner, normer eller overbevisninger, som egentlig ikke gavner os. Eller vi ender med slet ikke at træffe et valg, fordi det er svært eller vi er overvældet af frygt.


Hvad kan du gøre for at træffe mere bevidste valg?

At træffe bevidste livsvalg kræver, at vi kan mærke, hvad der er det rigtige for os, og at vi kan skelne mellem hvad der er frygt, tvivl og internaliserede forestillinger om, hvad der er det rigtige.


Nogle gange kan man bare mærke at det “føles rigtigt”. Vi mærker vores mavefornemmelse eller intuition og handler ud fra den. Andre gange er det sværere at mærke.


Vi påvirkes udefra af andres meninger, samfundets normer og hvad vi ser at andre gør. Og vi kan påvirkes indefra af vores frygt, bekymringer og de fortællinger vi har om os selv. Frygt eller tvivl vil næsten altid være til stede, når vi træffer store livsvalg, særligt hvis det er valg som afviger fra normen eller fra andres forventninger til dig. Og det er helt som det skal være. Vi kan lære at være med frygten, uden at den er overvældende og holder os tilbage fra at handle.


Jeg er tilhænger af bevidste livsvalg, men ved også, at det ikke altid er de nemme valg. Ved svære valg kan vi have brug for hjælp. Det kan være f.eks.

  • at arbejde med vores værdier
  • at lave skrive- og refleksionsøvelser
  • at give det tid
  • at tale med andre, f.eks. en terapeut
  • at huske på, at der ikke nødvendigvis kun er ét rigtigt valg


At træffe bevidste valg og navigere efter vores indre er noget vi kan øve os på. Med øvelse og den rette hjælp bliver det lettere, og vi kan i højere grad kan skabe et liv bygget på vores værdier og det der er meningsfuldt for lige netop os.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.