Individuel psykoterapi og mål, motivation og kontrakt

Skrevet d. 20-11-2015 15:03:34 af Finn Toftlund - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Individuel psykoterapi og  mål, motivation og kontrakt 

I Individuel terapi går man går ud fra, at klienten dybest set selv ved, hvad der er det rette at gøre, altså rummer sine egne “svar”, og at terapeuten først og fremmest skal vejlede klienten ved at stille de rigtige spørgsmål.

Terapeuten udarbejder sammen med klienten en mundtligt formuleret kontrakt, som beskriver formålet med terapien. Ud fra et indledende interview med klienten vil terapeuten vurdere, hvilken terapiform der vil være gavnlig.

Hvor lang tid terapien varer afhænger dels af klientens problematik, dels af hvor dybt klienten er parat til at gå.

En aktuelt opstået problematik kan for nogle klienter være relativt hurtig at løse, mens de samme problematikker for andre kan være komplicerede af tidligere  svigt, tab, traumer og lignende. Mennesker reagerer altså ikke ens, selvom de udsættes for det samme.

Hvor dybt klienten er parat til at gå kan afhænge mest af motivationen,og for nogens vedkommende dels af økonomien.

Klienten føler sig måske umiddelbart motiveret for psykoterapi, men i praksis viser det sig, at det psykiske forsvar er svært at rokke. Det psykiske forsvar er oprindelig opbygget for at beskytte os mod for stærk angst. Hvis angsten (for at komme i kontakt) altså er meget stor, kan terapien enten tage længere tid, eller klienten vælger at stoppe terapien efter relativt kort tid, nemlig når angsten bliver for stærk.

Psykoterapien kan betragtes som er værksted, hvor man som klient tilegner sig nogle personlige kompetencer, der aldrig slides op.

 Krop/gestaltanalyse og kortidsterapi. Mål

1. Krop/gestaltanalyse: at komme i kontakt med det du har brug for for at få et godt og tilfredstillende liv og i egentlig forstand blive de du er.(Se Den Paradoksale Forandringsteori)

2. Intensiv dynamisk korttidsterapi(herunder kognitive  tilgange og psykoedukation(hjælp til selvhjælp)

2a. Målet for terapien :    At klienten helt og fuldt kan rumme og udtrykke de følelser vedkommende har og føler i forhold til sig selv og andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for sit liv og kan handle i forhold til dem og forstå egne (og andres) behov

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.