Få din stress under kontrol på kort tid

Skrevet d. 2-9-2019 09:29:08 af Charlotta Holm - Psykoterapeut MPF, Coach, Stresscoach


Kan man få kontrol på sin stress på kort tid?

Ja, det kan man faktisk, men det kræver lidt træning. En forholdsvis ny metode til hvordan vi kan behandle stress viser meget gode resultater på meget kort tid. Fra at råde stress ramte til at forholde sig i ro og skrue ned for aktivitets niveauet, ser vi nu se radikalt anderledes på problemet. Vi retter nu fokus på hvordan du forholder dig til det du oplever som stressende /ubehageligt. Vi arbejder med hvad du stiller op med det du tænker eller oplever. Det er netop dette som mange gange er problemet – vi kommer til at bruge alt for meget tid på destruktive og negative tanker. Det dræner os for energi og gør, at vi ikke har oveskud til at tænke mere konstruktivt, problemløsende og i sidste ændre mere positivt.

 

Hvad mener vi med stress ?

 

For at forstå mere præcist, hvordan du kan kontrollere din stress på kort tid , skal vi først se på hvad stress egentlig er. Man kan definere stress på mange forskelige måder. Dybest set handler det dog om, at når vi mennesker opfatter noget som farligt eller truende, trigger vi kroppens forsvarsmekanisme nr. 1: Stress responsen i vores sympatiske nervesystem. På engelsk kaldes det for en ”Fight, flight, freeze”- respons. Det er et ældgammelt instinkt vi har nedarvet fra vores forfædre, og som har sikret menneskeracens overlevelse. Responsen udløser en kaskade af stress hormoner som dirigerer kroppens energi fra de indre organer ud til kroppens muskler, sådan at vi kan løbe stærkt og flygte eller kæmpe. Responsen påvirker også vores psyke. I en farlig situation skal vi være på vagt og monitorere for trusler og ikke mindst mobilisere os mentalt for at slås i en kamp. Her spiller stress hormonet adrenalin en vigtig rolle. Det gør os mere på vagt og klare til kamp. Omvendt betyder det også, at vi ikke i en sådan farlig situation har de samme højere kognitive evner som vi ellers har, men er fuldt beskæftigede med at holde øje med mulige trusler.  

 

Hvordan kan vi så få kontrol med vores stress? 

 

Det findes mange måder at reducere stress. Man ved at motion, samvær med mennesker vi holder af, dyrkelse af en hobby, samvær med dyr (hvis man kan lide dyr) og det at være ude i naturen mv.  har en gavnlig effekt på stress. Men det vi kan se har størst effekt er at målrette indsatsen til det som udløser en stress respons – nemlig opfattelsen af, noget som farligt eller truende. Hvis vi ikke opfatter noget som farligt eller truende, vil vi ikke trigge en stress-respons og dit sympatiske nervesystem vil ikke blive aktiveret. Det er lige præcis det vi arbejder med i vores stress coaching forløb. 

 

Vi ser på hvad det er som trigger din stress respons og hvad det er som holder den i live. Nogle af de lidt ældre teorier arbejder med at analysere din fortid og ændre indholdet i dine tanker. De nyere studier peger tværemod på, at det er netop dette som er problemet. At hænge fast i tanker om fortiden, at prøve på at kontrollere sine tanker eller bekymringer om fremtiden er faktisk det som skaber problemerne og vedligeholder stress. I stress coaching forløbet vil du lære, at forholde dig helt anderledes til oplevelser og tanker som du tidligereopfattet som truende eller pressende. Vi kommer til at se på den tid du bruger på dine negative tanker og arbejder hen imod at du lærer at tage kontrollen over hvor meget tid du bruger på dem.

 

Hvis du har stress, bruger du sandsynligvis alt for meget tid på ukonstruktive tanker. Det er denne tid vi vil reducere, ikke den tid du bruger på motion, samvær med andre eller andre aktiviteter som gør dig godt. Tværtimod. Vi vil opfordre dig til at leve et aktivt liv og skrue op for aktiviteter som engagerer dig på en god måde. Hvad det helt konkret betyder for dig, tager vi fat på i sessionerne.

 

Vi laver øvelser og eksperimenter hvor du selv får opleve hvordan det føles at tage kontrollen over dine responser. Du vil også få en række praktiske redskaber som kan bruges fra dag 1 på de tanker og følelser som kan volde os så meget uro, angst, vrede og smerte. Efter 3 sessioner / 1 gang per uge er vi kommet igennem de redskaber og øvelser som vil gøre dig i stand til at møde dine oplevelser på en helt ny måde. Coaching forløbet bygger på, at du laver øvelser mellem sessionerne og får trænet dig i at bruge dine nye metoder. Det er afgørende for resultatet. Hvor mange sessioner du har brug for er individuelt. Nogle har kun brug for 3 andre har brug for lidt flere, men typisk er mellem 3 – 6 sessioner nok. 

 

Døjer du med stress eller føler dig presset? 

 

Kontakt mig via GoMentor, så finder vi en tid hurtigt til dig. 

 

Jeg holder også kurser om stresshåndtering og stress coaching til grupper, både til offentlige institutioner og det private erhvervsliv. Kontakt mig via GoMentor så kan vi lave et program som passer netop din virksomhed.

 

Kærlig hilsen

CharlottaHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.