Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Selskab for Psykopatologi hos Børn og UngeSelskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening. Selskabet udgøres af psykologer, som arbejder med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og utilpasset adfærd hos børn og unge samt med deres familie og netværk. Psykologer, der arbejder inden for andre områder, kan også være medlemmer. SPBU's faglige område er dermed alle aspekter af psykopatologi hos børn og unge.

 

Selskabets formål er:

  • at samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling med hensyn til psykopatologi hos børn og unge
  • at fremme en dynamisk, udviklingsorienteret og kontekstuel forståelse af psykopatologi hos børn og unge
  • at fremme udvikling af validerede psykologiske undersøgelsesmetoder, standardiserede diagnosticeringsmetoder og virksomme psykoterapeutiske metoder
  • at bidrage til planlægning, udvikling og evaluering af bredere interventioner/behandlingsprogrammer
  • at fremme forskning og metodeudvikling
  • at udbrede forståelse for børn og unge med psykiske forstyrrelser og rådgive og informere samt opsamle og udvikle viden og erfaring på området
  • at være støttende for mellemmernes faglige udvikling (netværk for supervision/vejledning, fremme efter- og videreuddannelsesmuligheder, bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser m.v.)
  • at fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer, andre selskabers medlemmer og Dansk Psykolog Forening og repræesntere foreningen i eksterne organer og bidrage til at repræsentere faglig viden i offentligheden samt være sagsbehandlende i sager, som henlægges til selskabet.

Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

Sanne Kirstine  Holm Thomas Kappelborg Mikkelsen Jette Krøigaard Linda Moes Hansen
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

Sanne Kirstine  Holm Thomas Kappelborg Mikkelsen Jette Krøigaard Linda Moes Hansen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.