Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening - GoMentor

Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

Organisationspsykologisk selskab i Dansk PsykologforeningOrganisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening (OSiDP) er et selskab for arbejds- og erhvervspsykologer, der har til formål at profilere og udvikle Erhvervs-, Arbejds- og Organisationspsykologers faglighed på den måde, at det understøtter disses synlighed, faglighed og position på arbejdsmarkedet.

 

Selskabets formål er:

  • at samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
  • at skabe et fagligt forum for udveksling af erfaringer og udvikling af viden og metoder inden for det arbejds-, erhvervs- og organisationspsykologiske område.
  • at højne kvaliteten af det arbejde, psykologer udøver inden for det arbejds-, erhvervs- og organisationspsykologiske område, gennem opsamling og udvikling af viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
  • at styrke den professionelle identitet og udvikling blandt psykologer, der arbejder inden for arbejds-, erhvervs- og organisationspsykologi.
  • at initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
  • at fremme det tvær- og flerfaglige samarbejde med såvel interne (i psykologforeningen) som eksterne partnere, der har fælles interesseområder med Organisationspsykologisk Selskab.
  • at fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område.
  • at formidle faglige synspunkter over for offentligheden.
Kæmper du med noget i livet?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.
Inge Jessen Britta Karlshøj Lærke Marie Trunjer Katerina Jermilova Knudsen
km fra

Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

Kæmper du med noget i livet?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Inge Jessen Britta Karlshøj Lærke Marie Trunjer Katerina Jermilova Knudsen
Prøv online terapi til halv pris

Vi samarbejder med



Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.