Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Organisationspsykologisk selskab i Dansk PsykologforeningOrganisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening (OSiDP) er et selskab for arbejds- og erhvervspsykologer, der har til formål at profilere og udvikle Erhvervs-, Arbejds- og Organisationspsykologers faglighed på den måde, at det understøtter disses synlighed, faglighed og position på arbejdsmarkedet.

 

Selskabets formål er:

  • at samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
  • at skabe et fagligt forum for udveksling af erfaringer og udvikling af viden og metoder inden for det arbejds-, erhvervs- og organisationspsykologiske område.
  • at højne kvaliteten af det arbejde, psykologer udøver inden for det arbejds-, erhvervs- og organisationspsykologiske område, gennem opsamling og udvikling af viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
  • at styrke den professionelle identitet og udvikling blandt psykologer, der arbejder inden for arbejds-, erhvervs- og organisationspsykologi.
  • at initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
  • at fremme det tvær- og flerfaglige samarbejde med såvel interne (i psykologforeningen) som eksterne partnere, der har fælles interesseområder med Organisationspsykologisk Selskab.
  • at fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område.
  • at formidle faglige synspunkter over for offentligheden.

Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

Charlotte Mathilda Sørensen Sofus Markus Fie Kolding Marie Hald Lauridsen
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

Charlotte Mathilda Sørensen Sofus Markus Fie Kolding Marie Hald Lauridsen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.