FHHD - Forening for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

FHHD - Forening for hypnotisører og hypnoterapeuter i DanmarkFHHD - Forening for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark - er en forening, der samler uddannede hypnotisører og hypnoterapeuter på tværs af de forskellige hypnoseuddannelser og -retninger i Danmark. Foreningen bygger på et demokratisk værdigrundlag, hvor medlemmerne repræsenterer en tilgang, der på alle måder hjælper til at nå foreningens formål samt værdigrundlag. De ønsker et fagligt, trygt og sagligt hjemsted for alle medlemmer, hvor det at møde hinanden positivt og løfte hinanden er en naturlig del af vores måde at være kollegaer på. Foreningen ønsker at afspejle diversiteten i hypnose-Danmark ud fra det synspunkt, at alle uddannede hypnotisører og hypnoterapeuter skal have mulighed for at være en del af det faglige fællesskab.

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser og virke for en fortsat højnelse af fagets faglige standard, herunder:

 • Samle hypnotisører og hypnoterapeuter til varetagelse af fagets faglige, økonomiske og kollegiale interesser.
 • På bedst mulig vis skabe grobund for et godt og respektfuldt kollegaskab med respekt for hinandens faglighed og virksomhed.
 • Varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.
 • Udbrede kendskabet til hypnose og hypnoterapi samt styrke anerkendelse af faget i samfundet.
 • Inspirere til, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
 • Sikre de bedst mulige arbejdsforhold for medlemmerne, herunder også at medlemmerne får størst mulig indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves.
 • Arbejde på, at FHHD's medlemmer kan RAB-registreres i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds regler herom. Herunder også sikre, at de RAB registrerede medlemmer lever op til de gældende regler.
 • Samarbejde med andre organisationer nationalt som internationalt for at fremme fagets udvikling.
 • Arbejde for at fremme forskning i hypnose samt udbredelse af viden om forskningsresultater inden for området, både til medlemmerne og til offentligheden.
 • Deltage i den almindelige sundhedsdebat for at sikre og fremme fagets værdi for samfundet og det enkelte menneske.
 • Udvikle og udbrede kendskabet til faget i forhold til markedsføring og eventuelle udgivelser af artikler, publikationer og faglig viden inden for hypnose og hypnoterapi.
 • Arbejde på at tilbyde alle medlemmer ansvarsforsikring og erhvervsforsikring.

FHHD

Mette Kirstine Lüdeking
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

FHHD

Mette Kirstine Lüdeking
Få hjælp online fra 596 kr./md.

FHHD - Forening for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.