Har du tillid til din partner?!

Skrevet d. 27-8-2019 15:21:54 af Vibeke Colstrup - Psykoterapeut, Sexolog, Parterapeut, Gestaltterapeut


Tillid er grundlæggende for vores samfund og i vores relationer mellem hinanden.
Uden tillid til hinanden kan vi ikke fungere i vores samfund og meget i vores samfund er funderet på gensidig tillid.
Når tillid brydes og der opstår bedrag af den ene eller anden art skaber det kaos i omgivelserne.
Grundlaget for tillid

Udviklingsmæssigt grundlægges tillid tidligt i barneårene og gennem vores opvækst kan forskellige oplevelser have indflydelse på hvordan vi forholder os til begrebet tillid.

Det lille barn har brug for at kunne have en basal tillid til sine forældre eller de nærmest som tager sig af det. Det grundlægges ud fra den omsorgsgivende persons handlemåder, det han/hun siger, mimik, stemmeføring - det hele opfattes i hjernen både neurologisk og psykologisk.
Resultatet danner det enkelte menneskes forståelse og opfattelse af tillid.


Utroskab

I klinikken møder jeg mange par, hvor utroskab eller sidespring har skabt mistillid.
Det skaber kaos og er ødelæggende for det fundament, som parret har bygget deres parforhold på.
De fleste mennesker indgår i et parforhold ud fra den overbevisning at de forpligter sig over for den anden til ikke at have andre partnere - med mindre det er aftalt.
Det er ikke kun den bedragede som rammes ved utroskab, men også den som har brudt tilliden.

Den som er blevet bedraget kan miste troen på sin egen dømmekraft, særligt hvis han/hun ikke havde set det komme.
Der opstår en chok tilstand, som i en sorg/krise situation. Det kan betyde at selvforståelsen rammes, og hele opfattelse af det liv, som de har levet sammen som par. Tanken kan blive om de har levet på en løgn - om noget af det han/hun har følt overhovedet har en sandhed eller om alle følelser var en illusion?!Skam & skyld


Der er mange følelser forbundet med brud på tillid ved utroskab.
Hos den som har været utro kan skam og skyld komme til at fylde meget og selvhad er ofte en følelse, som jeg hører klienten beskrive.
Han/ hun har også mistet forståelse af sig selv, fordi de fleste mennesker forestiller sig ikke at de vil kunne være i stand til at bedrage den de elsker. Det er moralsk ikke i orden i vores samfund.
Skammen over at gøre den anden ked af det og såre et andet menneske. Skammen over muligvis at skulle stå ved overfor andre hvad der er sket og gjort.
Og er det nogens skyld i forbindelse med utroskab? Jo, der er jo den som var den anden utro. Dog der er jo altid en årsag til utroskab, så måske der er et fælles ansvar i at parret oplever utroskab med hinanden?Ansvar


Et vigtigt element i parterapi oplever jeg er at tage ansvar og ikke lægge det hele over på den som bedragede.
Men undre sig over hvorfor skete det for mig i mit parforhold? Hvad er min andel?
Dette gælder begge parter.
Det er særligt vigtigt i parterapien, fordi når de sidder hos mig er det ofte, fordi de gerne vil blive sammen på trods af det svigt som er sket.
Undre sig over hvad der det for nogen mekanismer jeg sætter i gang i min relation til min partner, som gør at han/hun er mig utro. Og modsat hvad fik mig til at være utro? Hvilken længsel er ikke opfyldt hos mig?
Hvorfor vælger jeg at blive i forholdet og ikke gå?


Derfor terapi!


Ved terapien ses der på årsager & sammenhænge og det klarlægge dynamikken i forholdet.
Det giver mulighed for nye handlemuligheder i forholdet med hinanden.

Parret kommer som regel sammen til første konsultation, og efterfølgende nogle gange individuelt for at dykke ned i hvad der er gået forud, og for at arbejde med de temaer som "tillidsbrud" sætter i gang hos den enkelte.

Parret mødes sammen med mig, og her får de en oversigt over hvordan deres dynamik er og hvad de skal være opmærksomme på i fremtiden for deres forhold.Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.