Mental retardering

Personer der får meget lave resultater i forbindelse med evne- eller intelligenstests, vil muligvis blive diagnosticeret med en mental retardering. Folk med mental retardering vil typisk have svært ved at lære nye ting, samt at tilpasse sig i sociale situationer. Afhængig af den specifikke lidelse kan symptomerne både være milde eller alvorlige. Heldigvis findes der behandling, der kan være med til, at gøre livet en smule lettere. Faktisk kan man via GoMentor.com få online behandling for mental retardering. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere informationer om mental retardering. 

Former for mental retardering

Disse er de primære kategorier man bruger til at beskrive grader af mental retardering. De konkrete omstændigheder vil dog være individuelle og variere fra person til person.

 • Mental retardering af lettere grad – Her vil indlæringen typisk være hæmmet, men man vil stadig kunne lære under normale omstændigheder med den rette vejledning. De fleste symptomer på mental retardering af lettere grad observeres i børnehavealderen, men vil nogle gange ikke vise sig før senere i livet.
 • Mental retardering af moderat grad – En person med en IQ imellem 35 og 50 siges at lide af en mental retardering af moderat grad. Her vil indlæring være en smule sværere og kræve ekstra hjælp.
 • Mental retardering af svær grad – En person med en IQ imellem 25 og 40 siges at lide af mental retardering af svær grad. Her vil indlæring være svært og endda umuligt for nogle, hvilket efterlader dem på et bestemt udviklingsniveau.
 • Mental retardering af sværeste grad – En IQ på mindre end 20 omtales som en mental retardering af sværeste grad, hvor der kun vil være et spinkelt håb for indlæring og følgende fremgang i livet.
 • Uspecificeret mental retardering – Hvis der er andre omstændigheder involveret eller ukendte faktorer i spil, vil man måske få stillet diagnosen uspecificeret mental retardering, upåagtet ens IQ.

Symptomer på mental retardering

Afhængig af, hvilken form for mental retardering der er tale om, vil symptomerne variere en smule, men der er også symptomer der vil gå igen. Den primære indikator er en lav IQ, eller et lavt resultat i en alternativ intelligenstest. Men der kan også opstå symptomer før man kender IQ-tallet på, at der foreligger en mental retardering. Det primære symptom er indlæringsbesvær. Andre kan opleve tilpasningsvanskeligheder – de egenskaber der er nødvendige for, at begå sig i den moderne verden. Der er selvfølgelig mange andre faktorer der spiller ind, førend man kan diagnosticere en mental retardering. Det vigtigste er, at man får hjælp, når der er brug for den. 

Behandling af mental retardering

Selvom nogle måske vil mene, at løbet er kørt, og at man blot må indstille sig på at «babysitte» hvis man får et barn med en mental retardering, så mener vi her hos GoMentor.com, at online behandling vil kunne hjælpe i mange tilfælde. Vi har tilknyttet en række specialister, som kender til de særlige behov hos personer med en mental retardering, og hvordan man håndterer disse behov. Før man giver op og giver efter overfor denne lidelse, bør man undersøge mulighederne. Online behandling for mental retardering via GoMentor.com, kan være det der gør hele forskellen. 

Definition af Mental Retardering

Mental retardering er en udviklingsforstyrrelse der opstår tidligt, og gør indlæring svært. Symptomerne tæller primært en lav IQ og en manglende evne til, at tilegne sig ny viden. Behandling er muligt gennem psykoterapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Mental Retardering 

 • Dårlige IQ og testresultater
 • Indlæringsbesvær
 • Sociale problemer
 • Problemer ved personlige forhold
 • Problemer med livets daglige gang

Symptomerne på mental retardering af lettere grad, ligner symptomerne på indlæringsbesvær, og selvom IQ-skalaen spiller en rolle i diagnosticeringen, er det ikke den eneste faktor. Tilpasningsevnen og motorikken er også to felter man må observere. Tilpasningsevnen omfatter de evner, der gør en i stand til at føre en almindelig dagligdag. Symptomerne omfatter her indlæringsbesvær og en manglende evne til, at fungere socialt. Selvom problemerne ofte følger en ind i voksenlivet, kan behandling være med til at gøre mental retardering af lettere grad til et mindre problem, afhængig af personen. Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række specialister, der tilbyder online terapi og rådgivning, der kan hjælpe. Før vi viser hvordan, er her et par andre ting man bør vide om mental retardering af lettere grad. 

Symptomer på mental retardering af lettere grad

Selvom en lav IQ (70) er et af symptomerne på mental retardering af lettere grad, er der også andre indikatorer på denne lidelse. En svækket tilpasningsevne er en anden faktor der kan pege i retning af mental retardering af lettere grad. Eksempler på hvad der er omfattet af tilpasningsevnen inkluderer bl.a. sociale, begrebsmæssige og praktiske egenskaber, som man er evner man ofte gør brug af i dagligdagen. En svækket indlæringsevne og en begrænset social forståelse, er andre tegn på mental retardering af lettere grad. En dårlig hukommelse kan også manifestere sig som et symptom. For nogle vil symptomerne fortsætte ind i voksenlivet i forskellig grad. Selvom symptomerne kan synes uoverskuelige, er der alligevel behandlingsmuligheder, som kan hjælpe med alle aspekter af mental retardering af lettere grad. 

Behandling af mental retardering af lettere grad

Med den rette vejledning og hjælp, vil et barn med en mental retardering af lettere grad kunne begå sig i en almindelig uddannelseskontekst – endda også socialt. Her hos GoMentor.com tilbyder vores tilknyttede specialister behandling for mental retardering af lettere grad på en måde, der kombinerer terapi med vejledende rådgivning. Før mental retardering af lettere grad bliver et problem i voksenlivet, vil det være en idé at lade GoMentor.com’s tilknyttede specialister hjælpe med online behandling, der kan have positiv effekt på alle symptomer. Behandling af mental retardering af lettere grad er tilgængeligt online via GoMentor.com, med vores tilknyttede specialister der ved hvordan, man hjælper en person med en mental retardering af lettere grad til et mere normalt liv. Rådgivning er en anden måde man kan sikre sig fremgang på. 

Definition af Mental Retardering af Lettere Grad

Mental retardering af lettere grad kendetegnes ved, at man har en lav IQ (ca. 70), såvel som en svækket tilpasningsevne der fører til indlæringsproblemer. Det observeres sædvanligvis første gang i barnets tidlige udvikling, men vil ofte fortsætte helt ind i voksenlivet. Psykoterapi og rådgivning er gode behandlingsmuligheder for mental retardering af lettere grad.

Symptomer på / Grunde til Mental Retardering af Lettere Grad

 • En IQ på ca. 70
 • Svækket tilpasningsevne
 • Indlæringsproblemer
 • Lavt uddannelsesniveau
 • Hukommelsesproblemer

Mental Retardering af Middel Grad

Personer med en IQ imellem 36 og 51 som også har tilpasningsvanskeligheder lider muligvis af en mental retardering af middel grad. Andre symptomer på denne lidelse inkluderer talebesvær. Nogle vil også opleve fysiske abnormiteter. Selvom disse symptomer måske kan være svære at overskue, finder du via GoMentor.com muligheder for terapi og rådgivning der kan hjælpe på mental retardering af middel grad, herunder en række tilknyttede uddannede specialister, der forstår de særlige behov der følger med en sådan lidelse. Før vi kommer ind på, hvordan personer med en mental retardering af middel grad kan hjælpes, er her et par ting, som er gode at vide. 

Symptomer og farer ved mental retardering af middel grad

De generelle tegn på mental retardering af middel grad inkluderer, selvom disse kan variere fra tilfælde til tilfælde, en IQ på imellem 35 og 51. Dette skal dog ikke tages helt bogstaveligt, da de fleste diagnosticeres individuelt. Besvær med at lære sprog – herunder talebesvær – kan være en anden indikator på retardering. For nogle vil symptomerne opstå på et meget tidligt stadie, imens det for andre vil tage flere år, førend end diagnose kan stilles. Diagnosticering af mental retardering af middel grad består typisk af tre trin, herunder tests, interviews med forældrene og observation af barnet. Hvis man får stillet diagnosen mental retardering af middel grad, er der adskillige terapi- og rådgivningsmuligheder. 

Behandling af mental retardering af middel grad

Terapi og hjælpesessioner en-til-en kan have enormt positiv effekt for personer med en mental retardering af middel grad. Det er givet at man har behov for specialundervisning, men hvis man får den, kan det være stærkt medhjælpende til, at man kan leve et selvhjulpet til. Afhængig af de specifikke symptomer og graden af retardering kan der være behov for forskellige behandlingsmetoder, men overordnet vil en uddannet terapeut næsten altid kunne hjælpe i forbindelse med mental retardering af middel grad og de hermed forbundne symptomer. Når terapeuten først har identificeret styrker og svagheder ved personen, er det relativt nemt at udarbejde et skræddersyet program, der kan være med til, at gøre vedkommende i stand til at få et bedre liv. Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række uddannede terapeuter, som kan være med til, at gøre de svære beslutninger en smule nemmere, og samtidig bidrage med praktisk rådgivning, der kan være gavnligt på mange måder. 

Definition af Mental Retardering af Middel Grad

En mental retardering af middel grad defineres som en lav IQ (ca. 36 – 51), samt en eller flere fysiske eller neurologiske abnormiteter. Symptomer tæller bl.a. en hæmmet taleudvikling, adfærdsproblemer samt en række andre fysiske og psykologiske forhold. Uddannede terapeuter kan hjælpe med til at gøre symptomerne på mental retardering af middel grad en smule lettere at leve med.

Symptomer på / Grunde til Mental Retardering af Middel Grad

 • Forsinket taleudvikling
 • Voldsomme adfærdsproblemer
 • Fysiske abnormiteter
 • Neurologiske abnormiteter

Mental Retardering af Svær Grad

En kombination af medicinske eller miljømæssige omstændigheder kan forårsage mental retardering af svær grad, hvilket generelt defineres som en IQ imellem 20 og 35 – selvom dette kan variere og langt fra er den eneste indikator. Øvrige faktorer tæller adfærdsproblemer og indlæringsbesvær. Uanset årsagen – hvad enten det skyldes problemer før, under eller efter graviditeten – findes der behandlingsmuligheder, for personer der lider af svær mental retardering. Livet bliver en smule sværere, men med online behandling via GoMentor.com, kan man få hjælp, når man behøver den. Nedenfor er yderligere information om denne lidelse, samt måder at håndtere den på. 

Symptomer på mental retardering af svær grad

For de fleste gælder det, at jo tidligere symptomerne opstår, jo mere alvorligt er problemer. Med det sagt, vil man kunne opleve tegn på en mental retardering af svær grad gennem en svækket sprogudvikling, langsom social udvikling eller besvær med simple gøremål, så som spisning. På den kropslige side, kan der være tale om abnormiteter på kroppen eller hjernen. Nogle af symptomerne kan være svære at se i en tidlig alder, men i takt med, at barnet vokser, bliver det nemmere at se om de fremkommer. Hvis symptomerne opstår, er der hjælp at hente. Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række specialister, der kan hjælpe med denne lidelse. Uden behandling, risikerer man at der opstår yderligere problemer. 

Behandling af mental retardering af svær grad

Livet vil altid være mere besværligt for personer der lider af en mental retardering af svær grad, men der er håb for, at man alligevel kan blive i stand til, at leve et aktivt og meningsfuldt liv, selvom man noget tid vil være nødt til at være overvåget. Med terapi og en-til-en træningssessioner, kan GoMentor.com’s tilknyttede specialister hjælpe med de symptomer og problemer, der relaterer sig til mental retardering af svær grad. Særlig træning og terapi – herunder gruppeterapi – har vist sig at hjælpe til en højere grad af selvstændighed i livet, også selvom overvågning til tider vil være nødvendigt. En mental retardering af svær grad er en besværlig størrelse, men hos GoMentor.com kan vores tilknyttede specialister bidrage med værktøjer, der gør det hele en smule lettere. 

Definition af Mental Retardering af Svær Grad

En mental retardering af svær grad defineres som en IQ imellem 20 og 35, samt indlærings- og adfærdsproblemer. Symptomerne opstår ofte i den tidlige barndom, og fortsætter for mange ind i voksenlivet. Med terapi er der en chance for, at man leve et produktivt og meningsfuldt liv, selvom man er diagnosticeret med en mental retardering af svær grad.

Symptomer på / Grunde til Mental Retardering af Svær Grad 

 • Besvær med sprogudvikling
 • Langsom social udvikling
 • Fysiske abnormiteter
 • Neurologiske abnormiteter
 • Besvær med at tage tøj på
 • Besvær med at spise

Mental Retardering af Sværeste Grad

En person med en IQ på under 20, som har indlærings- og tilpasningsproblemer (evnen til at agere social), lider måske af en mental retardering af sværeste grad. Andre symptomer på denne lidelse tæller bl.a. en langsom social udvikling i barndommen, fysiske abnormiteter der kan fremstå allerede ved fødslen eller problemer med at agere i hverdagen. Det kan være hårdt at skulle håndtere denne lidelse, men der er alligevel håb for personer med mental retardering af sværeste grad. Her hos GoMentor.com er der mange online muligheder der kan hjælpe med denne lidelse. Før i tiden blev personer med mental retardering af sværeste grad som oftest glemt i systemet. I dag findes der adskillige typer terapi og rådgivning, som kan hjælpe med alle aspekter af mental retardering af sværeste grad. 

Symptomer på mental retardering af sværeste grad.

Overordnet set, vil symptomerne på mental retardering af sværeste grad variere fra person til person, afhængig af hvor alvorligt et tilfælde det er, men generelt tæller symptomerne dårlige testresultater og en IQ på mindre end 20, store problemer med sprogudvikling, dårlige sociale egenskaber og besvær ved simple gøremål, så som at tage tøj på eller spise. På den kropslige side, kan symptomerne inkludere fysiske abnormiteter på kroppen eller neurologiske abnormiteter. Hvis først diagnosen mental retardering af sværeste grad stilles, er ordentlig terapi og rådgivning vigtigt af flere årsager. Hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række terapeuter som kan hjælpe med alle de særlige behov der følger med denne lidelse. 

Behandling af mental retardering af sværeste grad

Det er ikke nemt at tilfredsstille de særlige træningsbehov en person med en mental retardering af sværeste grad har, men hos GoMentor.com tilbyder vores tilknyttede specialister online terapi, som kan hjælpe både med dette og andre behov der følger med denne lidelse. Gruppeterapi – selv moderne, online gruppe-terapi – kan være en god måde for personer med denne lidelse at finde støtte og tryghed hos andre i lignende situationer. Derudover tilbyder vores tilknyttede specialister information og vejledning om, hvordan man kan gøre livet en smule lettere, når man har med denne lidelse at gøre. Selvom man måske aldrig bliver helt selv-hjulpet, er der meget der læres om, hvordan man bliver et produktivt og nyttigt medlem af samfundet.

Definition af Mental Retardering af Sværeste Grad

Personer med en IQ på 19 eller mindre, som også har andre fysiske og neurologiske problemer, der udtrykkes igennem adfærds- og indlæringsproblemer, vil typisk lide af mental retardering af sværeste grad.

Symptomer på / Grunde til Mental Retardering af Sværeste Grad 

 • Svækket sprogudvikling
 • Langsom social udvikling
 • Fysiske abnormiteter
 • Neurologiske abnormiteter
 • Problemer med at tage tøj på
 • Problemer med at spise

Uspecificeret Mental Retardering

Personer som har en IQ på mindre end 70, og desuden har svært ved at agere social samt indlæringsbesvær uden at vedkommende specifikt kan placeres i en af de føromtalte kategorier, siges at lige af uspecificeret mental retardering. Symptomerne tæller bl.a. generelle indlæringsproblemer, sprogproblemer mm. Det ukendte faktorer ved denne lidelse, gør den en smule sværere at behandle, men man kan få behandling. For nogle vil online behandling via GoMentor.com være en hjælpefuld måde at håndtere uspecificeret mental retardering på. Før vi giver yderligere informationer om, hvordan man kan få hjælp, er her lidt videre information om symptomerne og farerne ved denne lidelse. 

Symptomer på uspecificeret mental retardering

Grundet det uspecificerede element af denne form for mental retardering, kan symptomerne omfatte nogle eller alle symptomerne på øvrige former for mental retardering. Disse inkluderer problemer med sprog og verbal kommunikation, tilpasningsproblemer samt andre fysiske og psykologiske problemer. Det uspecificerede element ved denne lidelse, referer også til, at man ikke kender denne præcise årsag til lidelsen. Hvor nogle børn måske vil have kendte neurologiske problemer, der har forårsaget indlærings- og udviklingsproblemerne, ligger der måske skjulte årsager bag hos andre. På grund af denne lidelses ukendte natur, anbefales det at man får hjælp gennem terapi og rådgivning. 

Behandling af uspecificeret mental retardering

De der lider af en uspecificeret mental retardering, behøver ikke at stå alene med det. Online terapi og rådgivning via GoMentor.com kan hjælpe. Vores tilknyttede specialister kan give rådgivning og støtte, der er skræddersyet til de særlige behov for personer med denne lidelse. Grundet lidelsen uspecificerede natur, vil behandlingen variere fra person til person, men vores tilknyttede specialister vil være i stand til at hjælpe den enkelte på et individuelt plan. Der udbydes også online gruppe-terapi, som kan være gavnligt for personer der lider af mental retardering. Nogle gange vil pårørende til en person med en uspecificeret mental retardering have brug for hjælp til at håndtere de op- og nedture der er forbundet med, at have uspecificeret mental retardering tæt på livet, men det kan også fås via GoMentor.com 

Definition af Uspecificeret Mental Retardering

En uspecificeret mental retardering indebærer en lav IQ (70 eller derunder), hvilket kan medføre adfærdsproblemer, såvel som sociale problemer. Symptomerne kan tælle et eller flere af symptomerne på nogle af de øvrige former for mental retardering, uden at forholdet alligevel kan kategoriseres under denne. Behandling for denne type mental retardering er tilgængelig, med ordentlig terapi og særlige uddannelsesforanstaltninger.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Mental Retardering 

 • Sprogbesvær
 • Problemer med sociale situationer
 • Problemer med at tage vare på sig selv
 • Indlæringsbesvær
 • Fysiske abnormiteter ved fødslen