Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

En reaktiv tilknytningsforstyrrelse forårsager sociale problemer for et barn. Årsagen til denne lidelse stammer fra både fysisk og psykisk svigt. Symptomerne tæller bl.a. en lyst til at være alene, besvær med at føle sig tryg, undvigelse af omsorgsperson og modvilje mod fysisk kontakt. Selvom symptomerne på denne lidelse måske synes til at have med at gøre, kan det have alvorlige konsekvenser, hvis ikke det behandles. Der er derfor man kan få online behandling for reaktiv tilknytningsforstyrrelse via GoMentor.com. Vi vil forklare senere hvordan man kan få hjælp, men her er først lidt yderligere information om reaktiv tilknytningsforstyrrelse.

Årsager til reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Som nævnt, er svigt den primære årsag til reaktiv tilknytningsforstyrrelse – som regel både fysisk og psykisk. Nogle gange kan årsagen til svigt være forældrenes mentale problemer, imens stofmisbrug eller psykiske sygdomme også kan spille en stor rolle i barnets udvikling af reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Børn der ofte skifte plejeperson, har større risiko for at udvikle denne lidelse. Dette sker ofte børnehjem, men det kan også ske under andre omstændigheder, selv hvis det kun er en enkelt plejeperson der bliver skiftet ud. 

Symptomer på reaktiv tilknytningsforstyrrelse

De fleste børn og forældre har et stærkt følelsesmæssigt bånd, men når ikke man får opbygget et sådan eller det brydes, øges risikoen for reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Manglen på et følelsesmæssigt bånd til en omsorgsperson, kan resultere i, at barnet foretrækker at være alene, og undgår fysisk kontakt når det er muligt. Andre sociale problemer kan også følge i kølvandet på denne lidelse. Hvis symptomerne på reaktiv tilknytningsforstyrrelse opstår, er det vigtigt at man søger behandling, så farerne kan ved denne lidelse undgås. 

Farer ved reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Manglen af et følelsesmæssigt bånd til en omsorgsperson, kan have alvorlige konskvenser når det varer ved igennem længere tid. Nogle børn der lider af en reaktiv tilknytningsforstyrrelse, begynder at udvise andre følelsesmæssige problemer og adfærdsproblemer, der er forårsaget af fysisk eller følelsesmæssigt svigt i hjemmet. Det er derfor det er vigtigt at få behandling for reaktiv tilknytningsforstyrrelse, hvis symptomerne observeres. 

Behandlingsmuligheder for reaktiv tilknytningsforstyrrelse

En moderne måde at behandle reaktiv tilknytningsforstyrrelse på, er gennem online terapi, der udbydes med GoMentor.com som platform. Med tilknyttede terapeuter, som kan informere, vejlede og give støtte, kan man få behandling for denne lidelse. Grundet årsagerne til denne lidelse, inkluderes barnet ofte i terapi og konsultationer på lige fod med plejepersonerne. Dette sikrer, at man effektivt kan bearbejde hele situationen. GoMentor.com’s tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor denne type lidelser, hvilket betyder, at de kan være enormt gavnlige, når man har med symptomer på og årsagerne til reaktiv tilknytningsforstyrrelse at gøre. Den eneste måde virkelig at behandle denne lidelse på, er ved at inddrage barnet, og det er den tilgang vores tilknyttede terapeuter har.

Definition af Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse er en lidelse der medfører, at barnet har svært ved at begå sig socialt, som konsekvens af fysisk og/eller psykisk svigt. Når et barns fysiske og følelsesmæssige behov forsømmes og barnet begynder at have problemer socialt og med interaktion. 

Symptomer på / Grunde til Reaktiv Tilknytningsforstyrrelse

  • Undgår omsorgsperson
  • Foretrækker at være alene
  • Har svært ved at føle sig tryg
  • Taler mærkeligt
  • Impulsiv adfærd 
  • Undgår fysisk kontakt
  • Indlæringsbesvær
km fra

Find hjælp til Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Maja Nissen Ann Louise Hansen Lena Berit Pedersen Neela Maria Sris Maria Lubina

Del dette oplæg med dine venner og netværk