Autisme og ADHD

ADHD, ADD og diverse autisme spektrumforstyrrelser kan og har ofte stor indflydelse på et menneskes liv - privat og professionelt.

I mange tilfælde kan det være nødvendigt eller i hvert fald opleves som en forbedring, at få hjælp og støtte af en professionel mentor med særligt kendskab til disse variationer af mennesket - og de problemstillinger der kan være forbundet med hermed.

På gomentor.dk kan du søge blandt mange mentorer - psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, coaches - der alle har særlig interesse og erfaring med ADHD og autismespektrumforstyrrelser - og som tilbyder hjælp, rådgivning og støtte både online og offline. 

Disintegrativ Forstyrrelse i Barndommen

Børn med udviklingsproblemer der først opstår efter 2-3-års alderen, lider måske af en disintegrativ forstyrrelse i barndommen. Symptomerne tæller bl.a. manglende sociale evner, motorisk besvær og problemer med at udvikle forhold. Årsagerne til denne forstyrrelse kendes ikke, men der er adskillige behandlingsmuligheder. Her hos GoMentor.com udbydes online terapi til børn med en disintegrativ forstyrrelse i barndommen, som kan hjælpe med alle symptomerne. Fordi denne forstyrrelse lægger sig tæt op ad andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser, så som autisme, er det vigtigt at man er meget opmærksom på symptomerne, og får stillet en professionel diagnose, hvis nogle af de nedenstående symptomer observeres. 

Symptomer på disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Som nævnt opstår symptomerne typisk først efter 2-års alderen, hvor barnet ellers indtil da har udviklet sig normalt.

 • Tab af sociale evner er et tegn på disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Tab af renlighed i en senere alder er et andet symptom.
 • Tab af sprog – ekspressivt eller receptivt – er en indikationer på, at der måske kan være tale om disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Tab af motoriske evner og koordination ses ofte hos børn med denne udviklingsforstyrrelse.
 • En manglende evne til at kunne udvikle forhold til jævnaldrende er normalt hos børn med disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Svækkelse af den nonverbale adfærd, der er en forudsætning i sociale sammenhænge, kan også pege i retning af denne udviklingsforstyrrelse.
 • Manglende eller forsinket udvikling af sprog i takt med, at barnet bliver er ældre, er et andet symptom der observeres fra tid til anden.
 • Manglende evne til, at starte eller vedholde en samtale, kan også pege i retning af disintegrativ forstyrrelse i barndommen.

Behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Her hos GoMentor.com, at det kan være frustrerende når symptomerne på disintegrativ forstyrrelse i barndommen begynder at vise sig hos et ellers raskt barn. Det er derfor vi har udviklet en platform for online terapi, der kan hjælpe med alle aspekterne af denne udviklingsforstyrrelse. Der er mange måder vores tilknyttede specialister kan hjælpe på, lige fra vejledning til moralsk støtte. Online behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen er et nyt begreb, men derfor bør man stadig sætte sig ind i, hvordan det kan hjælpe med alle de besværligheder der er forbundet med denne udviklingsforstyrrelse. 

Definition af Disintegrativ Forstyrrelse i Barndommen

Disintegrativ forstyrrelse i barndommen er, når et barn udvikler sig normalt i de første 2 – 3 år af sin levetid, men efterfølgende begynder at få problemer med indlæring og social ageren. Symptomerne tæller bl.a. tab af sociale evner, tab af motoriske evner, forsinket eller manglende verbal kommunikation samt andre fysiske og psykologiske tegn.

Symptomer på / Grunde til Disintegrativ Forstyrrelse i Barndommen

 • Tab af sociale evner
 • Tab af renlighed
 • Tab af receptivt eller ekspressivt sprog
 • Tab af motoriske evner
 • Manglende evne til at udvikle forhold til jævnaldrende
 • Svækkelse af nonverbal adfærd
 • Manglende eller forsinket brug af verbal kommunikation
 • Manglende evne til at starte samtaler
 • Manglende evne til at vedholde en samtale

Retts Syndrom

Retts syndrom er en neurologisk forstyrrelse, der har både fysiske og udviklingsmæssig effekt. Små hænder og et langsomt voksende hoved, er nogle af mere almindelige fysiske tegn på Retts syndrom. Problemer med sanseapparatet, manglende empati, undgåelse af øjenkontakt og andre symptomer, vil ofte også kunne observeres. Hvis ikke det behandles, kan Retts syndrom medføre alvorlige problemer. Derfor bør man overveje online behandling via GoMentor.com. Først er her dog et nærmere kig på symptomerne på Retts syndrom, og nogle af de risici der er forbundet med det. 

Symptomer på Retts syndrom

Disse er nogle af de almindelige symptomer, der viser sig i forbindelse med Retts syndrom.

 • Små hænder og fødder er et af de fysiske tegn på Retts syndrom. Man ser også ofte, at hovedet vokser langsomt.
 • Hyppige og tilfældigt fremkaldte panikanfald kan være et andet tegn på Retts syndrom.
 • Manglende tale og kommunikationsbesvær er et andet symptom på Retts syndrom.
 • Manglende empati
 • Undgåelse af øjenkontakt
 • Ustyrlig gråd er en anden indikator på, at Retts syndrom måske kan være problemet.

Hvis symptomerne opstår, er det vigtigt at man får stillet en ordentlig diagnose, så behandling kan påbegyndes. Grundet lighederne mellem disse symptomer, og symptomerne på andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser, er det vigtigt at man får stillet en klar diagnose, så man kan undgå de farer der er forbundet med Retts syndrom. 

Farer ved Retts syndrom

Hvis ikke det behandles, kan Retts syndrom medfører alvorlige følgevirkninger. Der er mange risici forbundet med Retts syndrom, herunder faren for andre mentale forstyrrelser til en manglende evne til, at fungere i samfundet. Eksempelvis kan undgåelse af øjenkontakt og manglende empati føre til, at barnets trækker sig ind i sig selv. Depression og alt hvad det medfører, er en ganske konkret fare, hvis ikke Retts syndrom behandles. 

Behandling af Retts syndrom

Her hos GoMentor.com gør vires tilknyttede specialister brug af online terapi, der kan hjælpe med alle de problemer der relaterer sig til Retts syndrom. Fra uddannelse og information til vejledning og støtte, kan vores tilknyttede specialister hjælpe med, at gøre det lettere at håndtere alle de udfordringer der knytter sig til Retts syndrom. 

Definition af Retts Syndrom

Retts syndrom er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som påvirker hjernen, og forårsager små hænder og fødder, samt langsom vækst af hovedet. Andre mentale og udviklingsmæssige symptomer tæller bl.a. et svækket sanseapparat, panikanfald, manglende empati og ustyrlig gråd. Terapi og rådgivning er gavnligt, hvis det gives af en uddannet terapeut, der kender til Retts syndrom.

Symptomer på / Grunde til Retts Syndrom 

 • Panikanfald
 • Manglende tale
 • Manglende empati
 • Undgåelse af øjenkontakt
 • Gråd
km fra