Tics og Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en af de mere berømte former for tics, men der findes flere forskellige, som påvirker mange mennesker. Symptomer på tics tæller bl.a. ufrivillige og repeterende bevægelser eller gentagelse af lyde. Der findes to overordnede typer tics: motoriske tics og vokale tics. Årsagerne til tics kendes endnu ikke, men man mener at årsagerne er både biologiske og miljørelaterede. Uanset årsagen, kan disse alvorlige lidelser medføre adskillige problemer i flere facetter af livet. Den online terapi man kan få via GoMentor.com kan være gavnlig i forbindelse med håndteringen af tics. Men før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere informationer om tics.

Forskellige typer tics

Disse er de mest almindelige former for tics, man kan lide af.

 • Tourettes syndrom  - Denne neuropsykiatriske lidelse forårsager mindst en motorisk og en vokal tic, som vil bestå fra barndommen af.
 • Kronisk motorisk eller vokal tic – Når en tic begrænser til kun at være motorisk eller vokal, diagnosticeres det ikke som Tourettes syndrom.
 • Forbigående tics  - De der lider af tics – når en del af kroppen bevæger sig hurtigt, repeterende, pludseligt og ukontrollerbart – siges det, at man lider af forbigående tics.
 • Uspecificerede tics  - De der udviser symptomer på flere af de føromtalt former for tics, lider af uspecificerede tics.

Årsager til tics

Som nævnt kender man ikke de præcise årsager til, at denne type lidelser opstår, men man mener at det relaterer sig til vanrøgt, et stressende miljø eller en række biologiske eller kemiske forhold. Abnormiteter i hjernen menes at spille en stor rolle i udviklingen af tics. Derudover menes der også at være et element af arvelighed. 

Symptomer på tics

Afhængig af den specifikke type tics man har med at gøre, vil symptomerne variere, men overordnet set vil de omfatte ufrivillige bevægelser og lyde, afhængig af den konkrete lidelse. Coprolalia – ufrivillig banden – er et andet problem der ofte relaterer sig til tics, særligt Tourettes. En anden ting man observerer fra tid til anden er, at symptomerne forsvinder, når man er i et nyt, velstruktureret miljø – eksempelvis hos lægen. Dette kan gøre det relativt svært at  diagnosticere. 

Behandling af tics 

Hvis man får diagnosticeret tics, kan behandling hjælpe til at lindre symptomerne, ligesom det kan være med til, at minimere risikoen for udviklingen af negative følgevirkninger. Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række uddannede terapeuter, som er specialiserede indenfor behandlingen af tics. Med vejledning og støtte fra vores tilknyttede specialister, behøver tics ikke at føre til andre, mere alvorlige mentale lidelser. Online terapi for tics er et nyt fænomen, men det kombinerer taleterapi med grupperådgivning og tilbyder således en komplet behandlingsmetode. Hvis du er klar til at få hjælp til dine tics, så giv os en chance for, at vise dig, hvordan GoMentor.com kan gavne. 

Definition af Tics

Tics forårsager repeterende og ufrivillige bevægelser, der kan opstå i afslappede ellers stressede situationer. Man mener at der er en række forskellige årsager til tics, der knytter sig til biologiske og kemiske faktorer, samt abnormiteter på hjernen. Med den rette behandling og taleterapi, kan man få behandling for tics.

Symptomer på / Grunde til Tics 

 • Ufrivillige, repeterende bevægelser – motoriske tics
 • Ufrivillige, repeterende bevægelser – vokale tics
 • Coprolalia – Ufrivillig banden
 • Adfærdsproblemer

Tourettes Syndrom

Dette er den mest kendte form for tics, og inkluderer tilstedeværelsen af mindst en motorisk og en verbal tic. Ofte vil pludselige udbrud af upassende og tilfældige injurier også være en del af problemet. Man mener af det skyldes problemer med visse dele af hjernen, men man kender ikke den konkrete årsag. Der er mange behandlingsmuligheder for Tourettes, hvorad de fleste knytte sig til tale- og adfærdsterapi – to terapiformer, som begge er tilgængelige via GoMentor.com. Nedenfor findes lidt yderligere informationer om Tourettes syndrom, samt nogle af de medfølgende symptomer og farer. 

Årsager til Tourettes syndrom

De præcise årsager til Tourettes syndrom kendes ikke, men man mener at det skyldes problemer med visse dele af hjernen. Særligt signalstoffer i hjernen synes ofte at influere på tics. Derudover ved man ikke meget om, hvordan denne lidelse påvirker hjernen og resten af kroppen. 

Symptomer på Tourettes syndorm

Tilstedeværelsen af mindst en motorisk og en verbal tic, er de primære symptomer på Tourettes syndrom. Ufrivillige udbrud af bandeord – coprolalia – ses ofte hos patienter med Tourettes. Andre former for verbale tics inkluderer bl.a. rømmen, hosten, hikken eller udbrud af dyrelyde. Fysiske tics tæller blandt andet blinken med øjnene, rækken tunge, knækken fingre eller andre fysiske bevægelser. 

Farer ved Tourettes syndrom

Selvom symptomerne i sig selv kan være en ganske stor mundfuld, findes der andre risici forbundet med Tourettes, hvis ikke det behandles ordentligt. Dårlige resultater i skolen kan føre til tilbagetrukkethed eller frygt for at tale offentligt. Sociale problemer kan være en anden følgevirkning af Tourettes. Alt dette kan føre depression eller andre alvorlige mentale problemer, så som uopmærksomhed, hyperaktivitet eller impulsivitet. 

Behandling af Tourettes syndrom

Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række specialister i Tourettes syndrom. Fra hjælp til at lette symptomerne til rådgivning i forbindelse med undvigelse af negative følgevirkninger kan vores tilknyttede terapeuter hjælpe, men de er kun en del af løsningen. Den anden del drejer sig om Internettet og det forhold at man kan få online behandling via GoMentor.com. Den kraftfulde kombination af uddannede specialister og teknologi, kan hjælpe med Tourettes syndrom. 

Definition af Tourettes Syndrom

Tourettes syndrom forårsager mindst en motorisk og en verbal tic – ufrivillig, repeterende bevægelse eller lyd – og er en lidelse der består helt fra barndommen. Adfærdsproblemer kan være et andet symptom på Tourettes. Behandling tager typisk udgangspunkt i taleterapi og rådgivning i forbindelse med adfærdsproblemer.

Symptomer på / Grunde til Tourettes Syndrom 

 • Mindst en motorisk tic
 • Mindst en verbal tic
 • Coprolalia – ufrivillige udbrud af bandeord
 • Adfærdsproblemer

Kroniske Motoriske eller Vokale Tic

Det særlige ved denne form for tics er, at der kun er tilstedeværelse af en type tics – vokale eller motoriske. Det opstår typisk før 18-års alderen. Årsagen skyldes primært abnormiteter i hjernen, men de helt præcise årsager kendes ikke. Man mener også, at genetisk disponering og sygdom kan spille en rolle i forbindelse med denne type tics. Gennem GoMentor.com kan man få online behandling af både vokale og motoriske tics. Før du beslutter dig for, om det er den bedste løsning for dig, er her et par andre ting man bør vide om kroniske motoriske eller vokale tics. 

Årsager til kroniske motoriske eller vokale tics

Selvom man ikke kender den helt konkrete årsag til kroniske motoriske eller vokale tics, ved man, at det primært skyldes abnormiteter i hjernen. Uanset om disse forårsages af helbredsrelaterede årsager, eller som en bivirkning af medicinering, er det et alvorligt problem. Man mener også at denne form for tics har et genetisk aspekt, eftersom det ofte observeres indenfor familier. Sjældne hjerneinfektioner så som hjernebetændelse, kan muligvis også forårsage kroniske motoriske eller vokale tics. Uanset årsagen, er der nogle overordnede symptomer der typisk observeres i forbindelse med kroniske motoriske eller vokale tics. 

Symptomer på kroniske motoriske eller vokale tics

Alt efter om der er tale om motoriske eller vokale tics, vil symptomerne variere. Typiske vokale tics er rømmen af halsen, dyrelyde eller ufrivillige udbrud af eder. Nogle typiske fysiske symptomer der ses i forbindelse med denne lidelse er voldsom blinken med øjnene, grimasser der repeteres eller andre kortvarige, hurtige fysiske bevægelser. Hvis man er meget træt eller stresset, kan symptomerne tiltage. 

Behandling af kroniske motoriske eller vokale tics

Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række specialister, der er uddannede indenfor både vokale og motoriske tics. Med taleterapi og grupperådgivning, kan online behandling hjælpe med alle symptomerne på kroniske motoriske eller vokale tics. Vigtigere endnu, kan online behandling også være med til at reducere risikoen for andre alvorlige mentale problemer, der kan opstå hvis ikke tics behandles.  

Definition af Kroniske Motoriske eller Vokale Tic

Kroniske motoriske eller vokale tics diagnosticeres hvis man lider af en eller flere tics af en type – enten motoriske eller vokale. De specifikke symptomer varierer fra person til person, men vil typisk tælle forskellige fysiske bevægelser eller ufrivillige lyde. Rådgivning og taleterapi er anbefalelsesværdig behandling af kroniske motoriske eller vokale tics.

Symptomer på / Grunde til Kroniske Motoriske eller Vokale Tic 

 • Overdreven blinken
 • Ufrivillige lyde
 • Adfærdsproblemer
 • Sociale vanskeligheder

Forbigående Tic

Forbigående tics er en mild form for Tourettes syndrom, der midlertidigt forårsager forskellige motoriske og vokale tics. Disse ufrivillige bevægelser er ofte gentagne, og inkluderer typisk bl.a. blinken med øjnene, grimasser, rømmen af halsen eller udbrud af dyrelyde. Generelt er symptomerne på forbigående tics milde, hvilket betyder at succesraten på behandling af denne lidelse er meget høj. Online terapi via GoMentor.com kan måske hjælpe. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere information, som er nyttig vedrørende forbigående tics. 

Årsager til forbigående tics

De præcise årsager til forbigående tics kendes ikke, men de kan være både fysiske eller psykiske. I nogle tilfælde mener man, at det er et mildt tilfælde af Tourettes syndrom, så det kan have nogle lignende følgevirkninger. Nogle mener, at der er de samme områder af hjernen der er påvirket i forbindelse med forbigående tics som andre former for tics, men af en eller anden årsag, er skaden ikke alvorlig nok til, at det er et vedvarende problem. Dette afspejles også i behandlingen af forbigående tics. 

Symptomer på forbigående tics

Hvis motoriske eller vokale tics ikke er vedvarende, og kun fremkommer fra tid til anden, er det et tegn på forbigående tics, snarere end egentlig Tourettes. Symptomerne ligner symptomerne på andre former for tics, herunder voldsom blinken, hostelyde, grimasser og andre motoriske og vokale tics. Det man bør holde øje med, er om der er en manglende hyppighed i ticsene. Selvom symptomerne ikke er så alvorlige, anbefales det alligevel at man får behandling for forbigående tics. 

Behandling af forbigående tics

Online behandling af forbigående tics via GoMentor.com, kombinerer veluddannede terapeuter og grupperådgivning, der bruger Internettets fordele til, at kunne kommunikere med hvem som helst, hvor som helt og i alle døgnets 24 timer. Grundet den begrænsede farlighed ved symptomerne på forbigående tics, vil man ofte opleve stor succes med at reducere symptomerne gennem behandling og derved undgå yderligere problemer der måtte blive forårsaget af denne lidelse. Når ikke det behandles, kan forbigående tics føre til mere alvorlige symptomer, så som kroniske motoriske eller vokale tics. 

Definition af Forbigående Tic

Forbigående tics er en midlertidig tilstand der forårsager vokale eller motoriske tics – ufrivillige og repeterende bevægelser. De præcise symptomer kan variere fra person til person, men tæller ofte pludselige fysiske tics (særligt i ansigtet) eller vokale tics, så som grynten, stønnen, rallen eller rømmen af halsen. Terapi og rådgivning kan hjælpe imod denne milde form for Tourettes syndrom.

Symptomer på / Grunde til Forbigående Tic

 • Voldsom blinken og skelen med øjnene
 • Gentagne grimasser, fx rynken på næsen
 • Rømmen af halsen
 • Gentagne ufrivillige lyde

Uspecificeret Tic

Uspecificerede tics er en lidelse, der omfatter symptomer fra to eller flere af de andre, mere almindelige former for tics. På grund af dette, kan symptomerne ligne symptomerne på de andre former for tics, så som Tourettes syndrom. Årsagen til uspecificerede tics skyldes en påvirkning af hjernen, selvom det også kan være arveligt. Uanset årsagen til uspecificerede tics, medfører det mange farer og risici, hvis ikke det behandles. Online terapi via GoMentor.com kan hjælpe, men først tager vi et nærmere kig på symptomerne og farerne forbundet med uspecificerede tics. 

Symptomer på uspecificerede tics

Selvom der er et uspecificeret element ved denne lidelse, vil symptomerne typisk omfatter symptomer fra to eller flere af de øvrige former for tics. Det er tilstedeværelsen af symptomer fra flere forskellige lidelser der gør, at man kalde denne form for tics uspecificeret. Symptomerne vil ofte tælle bl.a. voldsom blinken og andre ansigtstics, og i nogle tilfælde vil det også være vokale tics, så som rømmen af halsen, hosten eller andre lyde. De præcise symptomer vil variere fra person til person, men kan relativt let observeres. 

Farer og risici ved uspecificerede tics

Foruden denne lidelses uspecificerede karakter, er der også en række andre alvorlige risici forbundet med uspecificerede tics, hvis det diagnosticeres. For det første kan det føre til mere alvorlige tilfælde af Tourettes syndrom eller kroniske vokale eller motoriske tics. Selv hvis ikke problemet eskalerer, er der farer forbundet med uspecificerede tics. Hvis ikke det behandles, kan det medføre andre mentale lidelser, herunder depression eller anden selvdestruktiv adfærd, der kan være farlig for en selv. Det er derfor det er vigtigt at få behandling for uspecificerede tics.

Behandling af uspecificerede tics

Selvom denne lidelse har et specificeret element, findes der alligevel mange behandlingsmuligheder. Her hos GoMentor.com tror vi på online terapi, der forbinder uddannede terapeuters vejledning og gruppeterapi med Internettets styrker. Afhængig af, hvor alvorlige symptomerne på uspecificerede tics er, kan behandlingen variere en smule, men overordnet set omfatter det taleterapi og rådgivning, der kan bidrage med moralsk støtte, så man andre mentale lidelser ikke bliver en del af problemet. Online behandling via GoMentor.com er måske lige det du har brug for, for at kunne håndtere alle de udfordringer der er forbundet med uspecificerede tics.  

Definition af Uspecificeret Tic

Uspecificerede tics er, hvis man udviser symptomer på to eller flere af de øvrige former for tics. Tilstedeværelse af symptomer fra flere forskellige former for tics gør, at man kategoriserer lidelsen som uspecificeret.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Tic

 • Motoriske tics - ansigtstics
 • Vokale tics – lyde, til tider i form af bandeord
 • Sociale problemer
 • Problemer i skolen 
Lider du af Tics og Tourettes syndrom?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat pa første samtale, når du booker og betaler online.
Niels Morre Eva Abel Thor Oppenhagen Christensen Lone Husted
km fra

Få hjælp til Tics og Tourettes syndrom

Lider du af Tics og Tourettes syndrom? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Niels Morre Eva Abel Thor Oppenhagen Christensen Lone Husted
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.