Indlæringsvanskeligheder

Indlæringsvanskeligheder er en neurologisk forstyrrelse der påvirker ens evne til at læse, skrive eller kommunikere. Typisk er der enten tale om verbale og ikke-verbale varianter. Indlæringsvanskeligheder kan påvirke børn på mange måder, og forårsage problemer socialt, samt øge risikoen for andre mentale forstyrrelser. Selvom dette måske virker skræmmende – og også kan være det – er der godt nyt. Uanset hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, kan man få behandling. Med GoMentor.com som platform, kan du få online terapi for en lang række indlæringsvanskeligheder. Før vi forklarer hvordan, er her lidt yderligere fakta omkring indlæringsvanskeligheder. 

Former for indlæringsvanskeligheder

Disse er nogle af de mere almindelige former for indlæringsvanskeligheder.

 • Læseforstyrrelser – Dette er en kraftig svækkelse af læsenøjagtighed, -forståelse og –hastighed i et omfang, hvordan det kan hæmme ens uddannelsesmulighed eller hverdag. 
 • Ordblindhed – Denne indlæringsvanskelighed medfører, at man bytter rundt på bogstaver, og således har svært ved at læse.
 • Staveforstyrrelse – Selvom nogle måske vil påstå, at dårlig stavning blot er et udtryk for dovenskab, så findes der en indlæringsvanskelighed der relaterer sig til en manglende evne til at stave, og som kan være forbundet med dysgrafi, en staverelateret indlæringsvanskelighed.
 • Regneforstyrrelse – Besvær med tal og matematik kan pege i retning af indlæringsvanskeligheden regneforstyrrelse.
 • Dysgrafi – Denne indlæringsvanskelighed gør det svært eller umuligt at udtrykke sig effektivt gennem skrift.
 • Uspecificeret indlæringsvanskelighed - Hvis man udviser symptomer fra to eller flere af de førnævnte indlæringsvanskeligheder, kan der være tale om en uspecificeret indlæringsvanskelighed.

Symptomer på indlæringsvanskeligheder

Symptomerne vil variere, alt efter hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, men der er nogle fællestræk ved indlæringsvanskeligheder, herunder besvær med at læse, stave, skrive eller endda ræsonnere. De uddannelsesrelaterede vanskeligheder kan føre til andre psykiske eller sociale problemer, og det er derfor det er vigtigt at få behandling. Hvis ikke indlæringsvanskeligheder behandles, kan det følge barnet ind i voksenlivet og forårsage yderligere problemer. 

Behandling af indlæringsvanskeligheder

Behandlingen vil variere fra person til person, alt efter hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, men her hos GoMentor.com har vi tilknyttet en række specialister, der kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger i forhold til behandling. Hvad end der er tale om ordblindhed eller en læseforstyrrelse kombineret med ADHD, kan vores tilknyttede terapeuter hjælpe med en lang række indlæringsvanskeligheder. Moralsk støtte gennem gruppeterapi udbydes også. Denne kombination kan gøre det en smule lettere at håndtere en indlæringsvanskelighed. 

Definition af Indlæringsvanskeligheder

En indlæringsvanskelighed er en neurologisk forstyrrelse, der påvirker ens evne til at lære nye ting, og derved skabe fremdrift i livet. Det kan være læse-, skrive-, stave- eller hukommelsesbesvær eller andre intellektuelle problemer. Behandling for indlæringsvanskeligheder er en mulighed, og vil variere afhængig af, hvilket forstyrrelse der er på tale.

Symptomer på / Grunde til Indlæringsvanskeligheder

 • Læsebesvær
 • Stavebesvær
 • Besvær med at ræsonnere
 • Skrivebesvær

Uspecificeret Indlæringsvanskelighed

Hvis en person udviser symptomer fra to eller flere af de øvrige indlæringsvanskeligheder, og derved gør det svært at definere den specifikke forstyrrelse, kaldes det uspecificeret indlæringsvanskelighed. Symptomerne ligner de der fremkommer ved andre former for indlæringsvanskeligheder, men de krydser måske ind over hinanden. Som konsekvens heraf, kan det være lidt sværere at behandle uspecificerede indlæringsvanskeligheder, men dermed ikke sagt at det er umuligt. Her hos GoMentor.com benytter vores tilknyttede specialister sig af online behandling, der kan hjælpe med alle bivirkningerne ved denne type indlæringsbesvær. Tag et nærmere kig på symptomerne på uspecificerede indlæringsvanskeligheder og se, om du måske har brug for hjælp. 

Symptomer på uspecificerede indlæringsvanskeligheder

Grundet den uspecificerede natur af denne type forstyrrelse, vil symptomerne variere fra person til person, men generelt vil de inkludere to eller flere af symptomerne der findes ved andre typer indlæringsvanskeligheder. For nogle manifesteres det måske som læsebesvær, imens andre måske vil opleve problemer med at regne eller stave. Nogle børn vil måske have mindre problemer i nogle fag, og det kan føre til fysiske symptomer, når barnet oplever kontinuerligt at præstere dårligt i disse fag. Hvad enten det er udeladelse af bogstaver, tal eller ord, eller man bytter rundt på disse, er der mange fysiske problemer der kan forårsage uspecificerede indlæringsvanskeligheder. Det vigtige er, at man husker at man kan få hjælp. Uanset symptomerne, vil man kunne få hjælp, selvom der er tale om en uspecificeret forstyrrelse. 

Behandling af uspecificerede indlæringsvanskeligheder

Her hos GoMentor.com ved vi, at det kan være frustrerende at skulle en så ukonkret lidelse. Det er derfor vi har udviklet en moderne platform for online terapi, så man kan få hjælp til at håndtere symptomerne på uspecificerede indlæringsvanskeligheder, samtidig med at man arbejder overordnet med, at undgå at forstyrrelsen fører til mentale lidelser. Hos GoMentor.com kan vores tilknyttede specialister, der ved hvordan man bedre angriber denne indlæringsvanskelighed bedst muligt, hjælpe med rådgivning når det er nødvendigt. Tidligere overså man ofte problemer med uspecificerede indlæringsvanskeligheder, hvilket kunne forårsage yderligere problemer for personer med indlæringsbesvær. I dag er der mulighed for, at få hjælp til uspecificerede indlæringsvanskeligheder. 

Definition af Uspecificeret Indlæringsvanskelighed

Uspecificerede indlæringsvanskeligheder diagnosticeres når en person udviser to eller flere symptomer fra de øvrige indlæringsvanskeligheder. Den uspecificerede natur medfører at man ikke nødvendigvis kan identificere den konkrete årsag, men overordnet set er behandling mulig gennem terapi og særlige uddannelsestiltag.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Indlæringsvanskelighed

 • Læsebesvær
 • Dårlig stavning
 • Grammatikproblemer
 • Dårlig tegnsætning
 • Dårlige præstationer i uddannelsessammenhæng
 • Matematikbesvær
 • Problemer med tal