Sæt lys på de gode og brugbare fortællinger om dit ægteskab/parforhold.

Skrevet d. 14-8-2021 19:55:34 af Rikke Thue Schick-Hansen - Psykoterapeut, Supervisor, Parterapeut, Stressterapeut, Mentor, Traumeterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

Sæt lys på de gode og brugbare fortællinger om dit ægteskab/parforhold.


Kender du det at du føler at der bliver sat lighedstegn mellem dig og problemet? Det kan også være at du sætter lighedstegn mellem problemet og din partner? Når der bliver sat lighedstegn mellem dig/jer og problemet begrænser det jeres handlemuligheder og det står i vejen for nye måder at tackle problemet på og træffe nye valg.


I narrativ terapi sætter man ikke lighedstegn mellem problem og person, man laver snarere en opdeling mellem person og problem. Det kommer til udtryk gennem følgende citat: "The problem is the problem, the person is not the problem". Citat af Michael White and David Epston. 


I narrativ terapi siger man at det er problemet, der er problemet. Det er ikke personen, der er problemet. I narrativ terapi eksternaliserer man problemet. Når man, i narrativ terapi, eksternaliserer problemet anbringes I, som par, side om side i kampen mod problemet og ikke overfor hinanden som modstandere. Når man eksternaliserer problemet, giver det din partner og dig flere handlemuligheder, og det skaber plads til nogle nye refleksioner, som sætter dig/jer i stand til at træffe gode valg samt få en bedre dagligdag.


De bedste hilsner


Rikke Thue Schick-Hansen

Cand.merc (psyk) og Narrativ Psykoterapeut

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.