Hvad på dit arbejde er vigtigere end dit helbred?

Skrevet d. 8-12-2020 14:47:24 af Anja Enggren - Stresscoach, Coach, Mentor, Sorgrådgiver, Søvnterapeut

Hvad på dit arbejde er vigtigere end dit helbred?

I sidste uge coachede jeg en ung kvinde på omkring de 30 år. Hun er dygtig, intelligent, en vindertype. Kort sagt en kvik og stræbsom pige. Under coachingen stillede jeg spørgsmålet: ”Så hvad er det på dit arbejde, der er vigtigere end dit helbred?” Som regel har hun et godt og reflekterende svar, men ikke denne gang. Der blev helt stille. Til sidst svarede hun: ”INTET”.

Hun er på ingen måde et enkeltstående tilfælde. Det er blevet new normal, at stress er en del af vores liv.

Så hvad er det, der driver os så langt, at vi er villige til at blive syge og i værste fald dø af vores arbejde?

Der er alle mulige gode grunde til, at denne kvinde er havnet med stress. Hun har igennem flere år holdt sig stærk for sin familie, der har været ramt af urimeligt mange udfordringer. Og når man er typen, der ikke knækker og kan klare alt, så klarer man også det. I mellemtiden bliver hun mor og begge forældre fortsætter i 2 ambitiøse fuldtidsstillinger. Den ene er nu fuldtidssygemeldt, den anden holder fast i sin deltidssygemelding og kæmper for at klare sig igennem uden at slippe sit arbejde.

Jeg skal på ingen måde gøre mig til dommer over, hvordan man som småbørnsfamilie indretter sig, når børnene er små. Selv om det er nogle år siden, kan jeg i den grad genkende deres historie. Jeg var selv stædig og holdt fast i mit arbejde. Det var hårdt og kilden til konstant dårlig samvittighed. Og da jeg blev alene med min datter, ramlede det også for mig.

”Lev for det halve”

Jeg ville ønske, at jeg den gang havde læst bogen ”Lev for det halve”. En meget inspirerende bog som jeg varmt kan anbefale til forældre, der drømmer om at leve livet langsommere i hverdagen. Bogen er skrevet af Nanna Hyldgaard Hansen, som selv har været stressramt. Ligeledes har hendes mand. De tog efterfølgende en drastisk beslutning om at omlægge deres liv, og bogen beskriver gennem 12 måneder, hvad de ændrer og tager beslutninger om, for at de kan opnå det liv sammen med deres børn, de drømmer om.

Bogen kommer måned for måned med konkrete råd. Nanna interviewer også Karen Lumholt, forfatter og medstifter af Familiepolitisk Netværk, som kommer med nogle gode bud på, hvorfor børnefamilier i Danmark er så hårdt spændt for. Kernefamilier er -sammenlignet med tidligere – grundet urbanisering og bedsteforældrenes erhvervsarbejde ret isolerede i deres daglige kamp for at få hverdagen til at fungere. Hun siger: ”Samtidig har den digitale revolution gjort manges arbejde grænseløst. Hvor man før havde fri, når man gik hjem …, foregår en del jobfunktioner i dag inde i den ansattes hoved, og man er på arbejde, selv om man er hjemme”.

”MAN ER PÅ ARBEJDE, SELVOM MAN ER HJEMME”

Hvis vi sammenligner os med andre lande, hvor erhvervsfrekvensen for kvinder også er høj, blegner de såkaldt gode danske forhold for børnefamilier: ”Hos vores nordiske naboer er der længere barsel – også til fædre. I Norge er der kontantstøtte til deltid, når man vender tilbage fra barsel. Island og Finland er ligeledes langt fremme. I Sverige har man ret til deltid, indtil barnet er otte år, og svenske forældre har i 40 år haft lovfæstet ret til at passe syge børn, indtil børnene er raske. I Danmark afhænger det af overenskomsten, om man har en, to eller, hvis man er heldig, flere barnets sygedage.”

”Fra slutningen af 1950’erne til 1990 steg andelen af kvinder på det danske arbejdsmarked til en af de største i verden. Når man lægger fars og mors arbejdstid sammen, arbejder danske forældre – sammen med de svenske – mere end alle andre forældre i Europa.” Det har store konsekvenser for både børn og voksne. Så ifølge Karen Lumholdt, er der nogle samfundsmæssige rammer, der klart kunne forbedre rammerne for danske børnefamilier. Men når vi nu ikke med et trylleslag, kan ændre samfundets spilleregler, hvad kan vi så selv gøre? Hvilke vilkår har vi selv indflydelse på?

Stop op og mærk efter

Tilsyneladende er det både indre og ydre faktorer, der har indflydelse på, hvordan vi arbejder og strukturerer vores liv. Men lige som Nanna Hyldgaard Hansen kan du stoppe op og mærke efter.

Og gør det gerne før, du ender med stress, som mange forældre desværre oplever. Her kommer 3 spørgsmål, du kan stille dig selv:

  • Lever jeg, det liv jeg ønsker at leve?
  • Hvordan trives vi – børn som voksne – i vores familie?
  • Lever jeg/vi i overensstemmelse med vores værdier?

Hvis spørgsmålene har sat nogle refleksioner i gang hos dig, er det måske tid til at tage en fælles snak i familien om, hvad I kan ændre for at komme jeres ønsker, trivsel og værdier nærmere, og hvad der skal til. Vi bilder os ofte ind, at vi ikke kan ændre på noget af økonomiske grunde. Men vi har altid et valg. DU har et valg. Og i bogen ”Lev for det halve” kan du hente en masse inspiration til, hvordan det helt konkret kan lade sig gøre.

Så er du nysgerrig, så hent bogen f.eks. som lydbog, stik den i ørerne og gå en lang tur i skoven. Husk du er den vigtigste i dit liv. Når du er glad, kan du også gøre dine børn glade. Små skridt har også ret.

Kærligst,

Anja Enggren

Stresscoach & Sorgmentor

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.