Depression

Skrevet d. 20-9-2019 12:53:39 af Maja Bejer - Psykoterapeut, Mentor, Terapeut

Depression forekommer i varierende grad og medfører et forsænket stemningslejeover en længere periode. De mest almindelige symptomer på depression er nedtrykthed, nedsat energi og koncentrationsevne, manglende interesse og glæde, håbløshed, skyldfølelse, søvnproblemer, irritabilitet, tungsind, træthed, rastløshed og svært ved at træffe beslutninger. De fleste kender til nogle af ovenstående symptomer som forbigående, det vil sige at man kun oplever et enkelt eller få symptomer ad gangen og de er ikke vedvarende. Ved en depression skal flere af ovenstående symptomer være tilstede det meste af tiden i en længere periode. Depression er en vanskelig diagnose at stille og ordet depression bliver i dag brugt i flere sammenhænge. Det er vigtigt at det er en fagperson der stiller diagnosen. 

Personer der er deprimerede, kan ikke "bare tage sig sammen". Både kroppen og sindet er påvirket i en depression. Derfor kan det være svært at overkomme dagligdagsting eller det samme som tidligere, fordi det fysiske energiniveau er mindre. Tænkningen hos en deprimeret er forvrænget og derfor kan det være svært at finde glæde og tingene anskues mere negativt. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.