Inge Jessen - Psykoterapeut, Hypnoterapeut

Inge Jessen

Psykoterapeut, Hypnoterapeut

Haderslev,

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel samtale 800 kr. Aftal tid

Hvis du ønsker mere kvalitet i livet?

De fleste personer oplever perioder i livet, hvor livsvilkår byder på store, vanskelige, interessante eller betydningsfulde beslutninger. Det er helt almindeligt.

Afhængigt af udfordringens karakter og dit fysiske og mentale overskud, evner og ressourcer kan du opleve det lettere eller sværere at tackle livet, hverdagens udfordringer, krav og forventninger. 

Jeg betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for læring, udvikling og forandring. Når du kommer til individuelle samtaler hos mig, skal du være indstillet på at indgå i et samarbejde. Du er eksperten i dit liv, du ved, hvad der er betydningsfuldt og meningsfyldt for dig.

Jeg tilrettelægger forløbet, så samtaler bliver meningsfulde og brugbare for dig. I en individuel samtale hos mig, vil du opleve, at jeg stiller min viden, erfaring og arbejdsmetoder til rådighed. 

Individuel samtale med rabat - v. lægehenvisning eller for studerende 500 kr. Aftal tid

Reduceret pris ved de første 3 samtaler á kr. 500,- 

herefter afregnes til normal pris á kr. 800,-

Parsamtale 1.100 kr. Aftal tid

Hvis du savner kvalitet i parforholdet. 

Memofo tilbyder professionelle og udviklende samtaler, der sætter fokus på jer og jeres ønsker.

Oplever du:
• At din partner misforstår dig – og du din partner?
• At uenigheder aldrig bliver løst eller har utilsigtede konsekvenser?
• At I går flere dage i tavshed eller har højlydte skænderier?
• At du ofte er fortvivlet over, at I sårer og kritiserer hinanden?

• Når I mest af alt ønsker at forstå, glæde og støtte hinanden?

Parterapi hos mig
Jeg betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for læring, udvikling og forandring, både hos den enkelte person og i parforholdet. Når I kommer i parterapi hos mig, tilrettelægger vi forløbet, så det bliver meningsfyldt og brugbart for jer. I er hver især eksperter i jeres forhold.
I parterapien vil I opleve, at jeg styrer samtalen, så det sikres, at I begge kommer til orde. Jeg sørger for hensigtsmæssige kommunikationsformer, forholder mig neutralt, nysgerrigt og undersøgende til jeres oplevelser og fortællinger.

Familiesamtale 1.400 kr. Aftal tid

Hvis I vil være stærke sammen...


Oplever du at I har forsøgt alt, og savner at være fælles om at løse vanskelige situationer i familien.
• At I støder ind i endnu flere problemer eller vanskelige situationer, når I forsøger at løse problemet?
• At du ofte bliver fortvivlet over, at I sårer og kritiserer hinanden?
• At du oplever, at en i din familie er ramt af et problem, der får indflydelse i en grad, så hele familien rammes?
• At I misforstår hinanden, ser forskelligt på problemet, eller at samværet i familien belastes på måder, der betyder, at I skændes eller undgår hinanden? 

• Når I mest af alt har brug for at hjælpe og støtte hinanden.

Familien på kollisionskurs
De fleste familier kan i perioder opleves konfliktfyldte, frustrerende og kriseramte. Det er helt almindeligt.
Når jeg taler om ”familier på kollisionskurs”, ser jeg på forhold, hvor en eller flere i familien oplever, at konflikter bliver uløselige, irrationelle og nedbrydende.

Jeg vil fokusere på jeres individuelle behov, styrker og ressourcer, så I og familien bliver en del af udviklingsprocessen, der sigter mod nye måder at være sammen på. Nye måder, der giver mening for jer hver især og for familien samlet set.

Hypnose/hypnoterapi 1.200 kr. Aftal tid

Hvis vaner, adfærd eller reaktioner står i vejen for dine ønsker…

Måske oplever du områder i dit liv, hvor:
• dine vaner spænder ben, så du ikke når de mål, du sætter dig?
• din adfærd eller reaktioner begrænser dig i det, du ønsker at opnå?
• du søger en indre ro, der giver dig den nødvendige energi til at klare udfordringer i hverdagen?
• måske er det noget helt andet?

Hypnose eller hypnoterapi er opbygget således:
1. Indledende samtale – hvad ønsker du ændret og hvad vil du opnå
2. Hypnose eller hypnoterapi – vi arbejder det vi har drøftet under punkt 1
3. Afrunding 

Coaching 800 kr. Aftal tid

Coaching er en professionel samtale, hvor jeg gennem effektive spørgeteknikker hjælper og støtter dig således at:
• Det umulige kan blive muligt.
• Vanetænkning udfordres.
• Refleksive tankemønstre og –processer udvikles.


Sådan foregår coaching hos mig
Jeg tilstræber at opgaver løses professionelt og effektivt, så de bliver meningsfulde og i din interesse. 
Jeg mener, at vi ved at fokusere på dig, bør inddrage din viden, styrker og ressourcer for at fremme lysten, motivationen og din tro på dig i din udviklingsproces. Derfor skal du være indstillet på, at indgå i et tæt samarbejde med henblik på at opnå effektiv og målrettet coaching. 

I en coachende samtale hos mig vil du opleve, at jeg stiller min viden, erfaring og arbejdsmetoder til rådighed. 
Jeg styrer samtalen på en måde, der blandt andet kan: 
• Hjælpe dig i afdækningen af dine styrker og ressourcer. 
• Hjælpe dig til realistisk målsætning.
• Udfordre dine tanke- og handlemønstre.
• Tilrettelægge en ”køreplan”, så du når dine mål.

Supervision, team/gruppe 1.800 kr. Aftal tid

Teams- og gruppestørrelser op til 8 personer

Forsamtale - 1. indledende samtale for alle henvendelser 500 kr. Aftal tid

”Glæde, motivation og begejstring er ikke noget du har eller får – det er noget du skaber selv eller sammen med andre!”

Under for-samtalen afdækker vi opgavens art og dermed problemets indflydelse på dit liv.

Jeg arbejder helhedsorienteret og med en anerkendende tilgang til både opgaver og samarbejdspartere.
Her bliver alle involverede en del af undersøgelsen, processen eller opgaveløsningen. 

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 10 29

Hos GoMentor foregår online samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. Psykologer, Psykoterapeuter og Coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og har kortere ventetider. GoMentors platform til online samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Online samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Intet kommer af sig selv heller ikke forandringer.

Går vi altid ad de samme stier, oplever vi altid at havne samme sted.

 

Lidt om mig

Jeg er 52 år, gift og har 3 voksne børn og et barnebarn. 

Jeg er stifter og ejer af Memofo, en pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed, der henvender sig til alle der ønsker personlig-, faglig- eller social udvikling og forandring.


Individuelle samtaler

Mange oplever perioder i deres liv, hvor livsvilkår byder på store, vanskelige, interessante eller betydningsfulde beslutninger. Afhængigt af udfordringens karakter, dit fysiske og mentale overskud, evner og ressourcer, kan du opleve det lettere eller sværere at tackle livet, hverdagens udfordringer, krav og forventninger. Her kan det være en hjælp med støttende og rådgivende samtaler, der hjælper til at skabe luft og overblik i hverdagen.

De udløsende faktorer kan være mange, fx:

 • Robusthed – at klare hverdagen når livet er svært
 • Psykisk sårbar – tristhed, depression, stress ol.
 • Selvværd - ensomhed
 • Selvskade
 • Angst
 • Misbrug
 • Mobning
 • Vold
 • Særligt sensitive
 • Personlig udvikling – hvad drømmer du om? Personligt og/eller fagligt?
 • Alene (have mistet eller skilsmisse) – hvordan ønsker du at forme tilværelsen?
 • Afskediget – hvilke nye muligheder åbner sig?


Parsamtaler

Oplever du/I:

 • At du og din partner misforstår hinanden?
 • At uenigheder aldrig bliver løst eller har utilsigtede konsekvenser?
 • At I går flere dage i tavshed eller har højlydte skænderier?
 • At du ofte er fortvivlet over, at I sårer og kritiserer hinanden - når I mest af alt ønsker at forstå, glæde og støtte hinanden?

Uanset om I ønsker en afklaring om jeres fælles fremtid, om I vælger at give jeres parforhold en chance eller om I vælger at opløse forholdet – at sige ”farvel” og skabe et fælles afsæt for et konstruktivt fremtidigt samarbejde; kan parterapi være et vigtigt og brugbart redskab, både for jer hver især, for forholdet og de børn, I måske har sammen.


Familierådgivning

De fleste familier kan i perioder være konfliktfyldte, frustrerende og kriseramte. Det er helt almindeligt.

Familierådgivning henvender sig til ”familier på kollisionskurs”, vi ser på forhold, hvor en eller flere i familien oplever, at konflikter bliver uløselige, irrationelle og nedbrydende.

De udløsende faktorer for ”familier på kollisionskurs”, kan være mange, fx:

 • Problemer, der udvikler sig til konflikter i familien
 • Uenighed om opdragelse
 • Når familien rammes af: Kritisk sygdom, psykisk sygdom, afskedigelse fra job, arbejdsskader, adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder eller mobning

Hos mange familier kan problemer ofte opleves så massive, ødelæggende og opslidende, at et samarbejde med en professionel kan være den mest skånsomme vej.

Ved familieterapi hos mig styrer jeg samtalen så alle kommer til orde. Jeg vil sørger for hensigtsmæssige kommunikationsformer og stiller mig til rådighed som sparringspartner og ”katalysator”. Under samtalerne vil vi i meget høj grad beskæftige os med jeres individuelle oplevelser, forståelser og meninger, som har betydning for jer.

Jeg vil fokusere på jeres individuelle behov, styrker og ressourcer, så I og familien bliver en del af udviklingsprocessen, der sigter mod nye måder at være sammen på - nye måder, der giver mening for jer hver især, og for familien samlet set.


Hypnose

Hypnose er en behagelig og afslappet opmærksomhedstilstand, hvor du tillader dig selv at tage dit ubevidste sind med på råd. Under hypnosen, er det ubevidste sind afslappet, åbent og modtagelig. Denne afslappede tilstand medfører en høj grad af modtagelighed overfor positive forslag og forandringer. 

Hypnose og hypnoterapi kan anbefales i behandlingen af mange forskellige uønskede vaner, handlinger og reaktioner. Nedenstående er eksempler på temaer hvor hypnose er relevant:

 • Selvværd
 • Angst – social-, eksamens- og fobier
 • Indre ro - depression og stress
 • Indre motivation – vægttab, sundere kost- og motionsvaner, rygestop, neglebidning, fobier ol.


Uddannelsesmæssige baggrund

 • Cand.pæd. i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet
 • Individuel,- par- og familieterapeut i systemisk og narrativ metode, medlem af Dansk Psykoterapeutforening
 • Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut, medlem af NGH 
 • Certificeret superbruger PAS-test konsulent.


Erhvervserfaring

Sideløbende med udviklingen af Memofo, arbejder jeg som:

 • Psykolog i Mødrehjælpen – individuelle og gruppesamtaler, gruppe- og kursusforløb.
 • Frivillig i Kræftens Bekæmpelse – vejleder for nuværende og tidligere kræftpatienter samt deres pårørende.
 • Bestyrelsesmedlem hos et selvejende opholdssted med intern skole, der arbejder med at genskabe elevers lyst til læring og troen på fremtiden.

Jeg har i mange år arbejdet som pædagogisk leder med med praksiserfaring inden for inkluderende lærings- og udviklingsprocesser med enkeltpersoner, familier, par, grupper og teams, og ofte på tværs af faggrupper og niveauer i organisationer.

Parallelt hermed har jeg gennem flere år gennemført mange terapeutiske samtaler med børn, unge, voksne, familier og par, hvor problemstillinger er mangfoldige og opleves meget forskellige.

Endelig deltager jeg i udvikling af sundhedsfremmende projekter, kurser, temaaftner og workshops med børn, unge og voksne forældre og par. 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at ringe eller skrive.