Dansk Psykoterapeutforening

Psykoterapeuter, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig. Derudover har de en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der er relevant for hvervet som psykoterapeut, som for eksempel sygeplejerske, psykolog, læge eller pædagog.

Derfor må de kalde sig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er klienternes garanti for, at terapeuten har kompetencerne til at give kvalificeret hjælp og behandling.

Alle medlemmer skal overholde foreningens etiske regelsæt, der har til formål at sikre et højt etisk niveau i psykoterapeutisk praksis med respekt for klientens rettigheder og værdighed.

Overholder et medlem ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage til foreningen, der behandles af foreningens etikudvalg.

De listede psykoterapeuter herunder er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

 

Se dem også her - og søg videre for at finde en i nærheden af dig

Find hjælp til Dansk Psykoterapeutforening

Kathrine Juul-Hansen Marie Bech Gunhild Aaen Madsen Ida Katrine Hoffmeyer Eva Abel
Prøv online terapi gratis i 3 dage