Vold i hjemmet

Vold i hjemmet er, i al sin enkelthed, mishandling i et forhold. Det er mest almindeligt imellem seksuelle partnere, hvad enten disse er gift, kærester eller blot bor sammen. Det kan også omfatte børn, venner eller andre familiemedlemmer. Mange steder i verden, anses vold i hjemmet slet ikke for en forbrydelse, men bliver i stedet henvist til, som et privat anliggende. Vold i hjemmet kan have alvorlige og vidtrækkende fysiske og psykiske følgevirkninger, men det kan rent faktisk forebygges.
Former for vold i hjemmet

Som med alle andre former for mishandling, kan vold i hjemmet variere i alvorlighedsgrad og type. De fleste kender til den fysiske manifestation af vold i hjemmet, men andre former involverer også følelsesmæssig eller seksuel mishandling. Stalking og intimidering kan være andre former for vold i hjemmet, hvor mishandleren får deres offer til, at leve i konstant frygt for at blive forfulgt eller straffet for en eller anden handling, som i mishandlerens øjne er kriminel. Økonomisk berøvelse er et andet tegn på vold i hjemmet, som kan medføre at offeret føler sig alene og isoleret, og ikke har anden mulighed end at forblive i den negative situation.

Farer ved vold i hjemmet

Ved næsten alle tilfælde af vold i hjemmet, udøver den ene part uretmæssig magt og kontrol over den anden. Dette konstante kontrolbehov kan resultere i utilregnelig og farlig adfærd, som kan presse offeret til et liv i frygt og angst. Et offer for vold i hjemmet vil nemt føle sig låst i situationen, og afskære sig fra venner og familie, og afskære sig muligheder for, at gøre noget ved situationen rent økonomisk. Depression og post-traumatisk stress syndrom er almindelige følelsesmæssige konsekvenser af vold i hjemmet. I tilfælde hvor fysisk vold forkommer, kan voldsomme skader og endda i ekstreme tilfælde død forekomme.

Sådan håndtere man vold i hjemmet

Vold i hjemmet er en kompliceret og sørgelig situation at finde sig selv eller en bekendt i. Her hos GoMentor.com forstår vi de følelsesmæssige kompleksiteter som de fleste ofre for vold i hjemmet står overfor. Hvad end man er sluppet ud af et forhold, hvor der forekommer vold i hjemmet, og man præver på, at sortere i de efterfølgende følelser, eller man blot prøver at hjælpe en bekendt der befinder sig i et sådant forhold, kan vores tilknyttede specialister hjælpe dig til at finde svarene og vejlede dig ordentligt igennem situationen, så alle parter kan komme videre med deres liv.

Definition af Vold i hjemmet

Vold i hjemmet er et monster af mishandlende adfærd udøvet af en eller begge parter af et intimt forhold af en eller anden art.

Symptomer på / Grunde til Vold i hjemmet

  • Gentagne tilfælde af fysiske skader
  • Frygt for bestemte personer og hvad de end måtte kunne finde på
  • Man bliver forfulgt
  • Man bliver tvunget til at gøre ting man ikke ønsker af andre
  • Depression og post-traumatisk stress syndrom

Find hjælp til Vold i hjemmet

Maja Vain Gilbert Jespersen Birgitte Ibsen Charlotte Quist Iversen Annelise Lindum Anne Katrine Hummelgaard
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Del dette oplæg med dine venner og netværk