Dissociative lidelser

Dissociative lidelser har at gøre med en ufrivillig og usund flugt fra virkeligheden. Selvom det kan være rart at få en pause fra sine tanker ved at læse en bog, se en film eller spille et computerspil, så er der nogle mennesker, der ikke kan trække en grænse. Det menes, at især traumer har en del at gøre med dissociative lidelser. Der er en række underkategorier ved denne lidelse, alle med svagt varierende symptomer og alle med risici, der bør undgås. Før vi kommer til hvordan online terapi på GoMentor kan hjælpe i denne forbindelse, vil vi gennemgå andre nyttige faktorer.

Forskellige former for dissociative lidelser  

Disse er de overordnede former for dissociative lidelser, der alle er psykisk betingede: 

 • Dissociativ amnesi – dette hukommelsestab er forårsaget af en persons fortrængning af en traumatisk hændelse. Før i tiden blev dette kaldet psykogenisk amnesi.
 • Dissociativ fugue - et eller flere uforventede ophold væk fra hjemmet, hvor personen ikke kan huske noget af eller hele sin fortid og sin identitet. 
 • Dissociativ stupor – dette er tab af evnen til at bevæge sig og vise en reaktion på ekstern stimuli, hvor hovedårsagen ikke er depression eller anden psykisk årsag. 
 • Dissociativ identitetslidelse – tidligere kendt som personlighedsforstyrrelse. En forstyrrelse i identiteten, hvorved der opstår to eller flere identiteter i en person og påvirker vedkommendes adfærd.  
 • Depersonalisations-derealisations syndrom – en person som ikke har evnen til eller fejler i at opfatte virkeligheden om sig selv og sine omgivelser. Kroppen føles uvirkelig, og nogle føler ligefrem, at de befinder sig uden for deres krop.
 • Uspecificeret dissociativ lidelse – denne diagnose stilles, når der er symptomer fra to eller flere af ovenstående lidelser, men hvor en årsag ikke kan defineres.    

Årsag til dissociative lidelser 

Eksperter mener, at mennesker med dissociative lidelser har haft en meget traumatisk barndom, muligvis med fysisk, psykisk eller seksuelt misbrug. Da børns identitet dannes, mens de er ganske unge, er det nemmere for dem at flygte fra minderne og smerterne fra en traumatisk situation ved at ’træde ud af sig selv’. På denne måde kan de takle stressende situationer resten af livet, selvom dette også forårsager problemer for dem. 

Symptomer på dissociative lidelser 

Symptomer på dissociative lidelser kan variere alt efter hvilken type lidelse, der er diagnosticeret. Der er dog generelt tale om problemer med hukommelse, identitet eller psykisk kontrol over kroppen.  Der er også en lang række andre følelsesmæssige og psykiske problemer, der kan dukke op i denne forbindelse. Disse kan bl.a. være angst, forvirring, depression og dermed alle negative faktorer forbundet hermed.

Behandling af dissociative lidelser 

Da dissociative lidelser er yderst alvorlige og man ikke kan ændre fortiden, er det meget vigtigt, at behandlingsmetoden for disse lidelser indeholder psykoterapi. Her på GoMentor kan du få online terapi og rådgivning fra professionelle terapeuter med speciale i dissociative lidelser. Denne kombination kan hjælpe mennesker, der er ramt af dissociative lidelser, med at komme videre i livet.

Definition af Dissociative Lidelser

Dissociative lidelser forårsages af psykiske tilstande. De kan føre til en række problemer såsom hukommelsestab, tab af evnen til at bevæge sig og en generel manglende virkelighedsfornemmelse.

Symptomer på / Grunde til Dissociative Lidelser

 • Problemer med hukommelsen 
 • Manglende virkelighedsfornemmelse
 • Identitetsproblemer
 • Manglende evne til at registrere smerte
 • Lammelser  

Dissociativ Amnesi

Når nogle udsættes for en meget traumatisk oplevelse, vil de være tilbøjelige til at fortrænge minder om begivenheden, samt minder der er relaterede hertil. Dette adskiller sig fra andre typer amnesi ved, at årsagen primært er psykologisk. Det skyldes altså ikke en skade på hjernen. Selvom det typisk observeres hos børn, kan det også forekomme hos voksne. En pludselig forekomst af hukommelsesproblemer kan være en indikation på, at der er tale om dissociativ amnesi. Hvis denne diagnose stilles, kan online terapi via GoMentor.com hjælpe. Dissociativ amnesi kan forårsage mange problemer i ens liv, hvis ikke det behandles. Det er derfor det er så vigtigt at man forstår årsagerne bag. 

Årsager til Dissociativ Amnesi 

Som nævnt, er den primære årsag til dissociativ amnesi misbrug af en eller anden art – fysisk, mentalt eller seksuelt – der medfører, at et barn udelukker visse minder. Det er forskellig fra barn til barn hvor stor en del af hukommelsen man blokerer, men det vil typisk relatere sig til det misbrug barnet har været udsat for, og de minder de knytter sig hertil. Fordi børn stadig er under udvikling, kan en sådan fortrængning føre til andre mentale og sociale problemer. Årsagerne til dissociativ amnesi kan variere, men de risici der er forbundet med denne lidelse er de samme for de fleste. Der er derfor det er vigtigt at kende symptomerne. 

Symptomer på Dissociativ Amnesi 

Det primære symptom på denne dissociative lidelse er pludseligt fremkomne hukommelsesproblemer, herunder problemer med at huske personlige informationer. Med dette pludselige hukommelsestab – oftest som følge af en traumatisk oplevelse – kan også følge angst, forvirring og sågar depression. Hvis symptomerne opstår, er det vigtigt at man får stillet en diagnose. Det er vigtigt for helingsprocessen, at man forholder sig til det foregåede misbrug, ligesom bearbejdelse af symptomerne på dissociativ amnesi er afgørende for, at man undgår følgevirkninger. 

Behandling af Dissociativ Amnesi 

Psykoterapi, herunder kognitiv terapi, er anbefalelsesværdigt i forbindelse med behandlingen af dissociativ amnesi. Med GoMentor.com som platform, kan man få online terapi fra vores tilknyttede terapeuter, som er specialiserede indenfor dissociativ amnesi. Det er vigtigt at behandlingen både forholder sig til årsagen til problemet, samt symptomerne. Her hos GoMentor.com, tror vi på, at det er vigtigt at få hjælp til symptomerne såvel som det er vigtigt, at bearbejde de bagvedliggende problemer. Gennem terapi kan man få hjælp til, at blive bedre til at håndtere de problemer der opstår igennem livet.

Definition af Dissociativ Amnesi

Dissociativ amnesi er bevidst fortrængning af minder, der relaterer sig til en traumatisk eller ekstremt stressende begivenhed. Terapi og rådgivning kan hjælpe i forbindelse med lidelse.

Symptomer på / Grunde til Dissociativ Amnesi

 • Manglende evne til at huske tidligere oplevelser
 • Manglende evne til at huske personlig information
 • Forvirring
 • Ængstelighed
 • Depression

Dissociativ Fugue

Selvom det kan synes urealistisk, er der nogle, der forlader deres hjem uden videre, og måske rejser store distancer og antager nye identiteter, fuldstændigt uopmærksomme på deres gamle liv. Dette kan stå på i forskelligt tidsmæssigt omfang fra person til person, men de fleste begynder ultimativt at huske deres tidligere liv, hvilket kan føre til voldsom forvirring. De præcise årsager til dissociativ fugue kendes ikke, men mange mener at det relaterer sig til en traumatisk begivenhed eller et for højt stressniveau. Uanset årsagen, bør man søge behandling, hvis symptomerne på dissociativ fugue opstår, grundet de hermed forbundne farer. Det er derfor vi har udviklet en platform for behandling af dissociativ fugue her hos GoMentor.com. 

Årsager til Dissociativ Fugue

Som nævnt kender man ikke de præcise årsager til dissociativ fugue, men man mener at det skyldes traumatiske eller stressende begivenheder. Nogle mere konkrete årsager kan være ulykker, naturkatastrofer, krig eller seksuelt misbrug. Afhængig af den specifikke årsag til denne lidelse, vil varigheden af hukommelsestabet variere. Når det er sagt, vil det for de fleste være et spørgsmål om dage eller uger, snarere end måneder og år. Nogle oplever dog alligevel denne lidelse i et ekstremt omfang, og glemmer alt om deres gamle liv igennem længere tid. Som det ses, vil graden af den misbrug der har forårsaget lidelsen, spille en stor rolle i forhold til de symptomer og risici der opstår.

Symptomer på Dissociative Fugue

Et af symptomerne på dissociativ fugue er, at det opstår pludselig, og at symptomerne er reelle, og ikke forfalskede. Flytning og påtagelsen af en ny identitet, uden at man kan huske fortiden, er den primære indikator på dissociativ fugue. Nogle personer fortsætter med deres nye liv igennem noget tid, men vil i sidste ende begynde at huske deres gamle liv. Som man kan forestille sig, kan dette forårsage en hel del forvirring.

Behandling af Dissociativ Fugue

Adfærdsterapi same vejledende terapi med professionelle der er specialiserede i dissociativ fugue er tilgængelige behandlingsformer via GoMentor.com. Adfærdsterapi kan gøre en i stand til bedre at håndtere symptomerne forbundet med denne lidelse. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor disse lidelser, og kan tilbyde praktisk og nyttig information omkring, hvordan man håndterer denne lidelse og de medfølgende symptomer.

Definition af Dissociativ Fugue

Dissociativ fugue er når en person – med vilje – rejser fra deres hjem og slår sig ned i en anden by, ofte uden nogen hukommelse, heller ikke omkring deres identitet. Dette kan forekomme en eller flere gange.

Symptomer på / Grunde til Dissociativ Fugue

 • Pludselig flytning
 • Hukommelsestab
 • Påtagelse af ny identitet
 • Huske gammel identitet, som forsager forvirring

Dissociativ Identitetslidelse

Dissociativ identitetslidelse er, når man udviser to eller flere separate identiteter. Man skifter fra den ene personlighed til den anden. I de fleste tilfælde, kan disse identiteter have en hvilken som helst alder og køn, og det vil typisk være meget særprægede personligheder, gestikulationer og måder at tale på. Nogle kan endda have personligheder der er dyr. Dette kan være en meget kompleks lidelse, der manifesterer sig på mærkelige og bizarre måder. Hvis symptomerne påstår, kan online behandling via GoMentor.com være en god idé.

Årsager til Dissociativ Identitetslidelse 

Der er fire årsager, som man mener er de primære til, at man udvikler denne lidelse. For nogle er det en medfødt evne til, at føle sig frakoblet fra verden. For andre, kan en barndom med gentagne tilfælde af fysisk og seksuelt misbrug øge risikoen for udviklingen af denne lidelse. Foruden disse årsager, kan forhold som manglende omsorg fra en voksen eller opvækst i et miljø blandt andre med mentale problemer også have indflydelse på, om denne lidelse opstår eller ej. Som det ses er der en del faktorer der kan spille ind på, om man udvikler denne lidelse eller ej. 

Symptomer på Dissociativ Identitetslidelse 

Det primære symptom på dissociativ identitetslidelse, er tilstedeværelsen af to eller flere separate identiteter hos en person. Nogle gange kan det forekomme som om man simulerer en anden personlighed – og dette vil nogle gange også være tilfældet – men der er nogle små indikatorer der kan afsløre, om det er rent skuespil, eller der rent faktisk er tale om en dissociativ identitetslidelse. For det første, vil der typisk også udvises andre adfærds- og følelsesmæssige problemer i forbindelse med en identitetslidelse. Der er også andre indikationer på, at denne lidelse kan være et faktisk problem. Det vigtige er, at man husker at søge behandling hvis symptomerne opstår, så man undgår at problemerne bliver værre. 

Behandling af Dissociativ Identitetslidelse 

Der findes ingen kur for dissociativ identitetslidelse, men behandling, herunder psykoterapi, har vist sig at være gavnligt i det lange løb. Selvom det er vigtigt at bearbejde symptomerne – og dette også er muligt med online terapi via GoMentor.com – er det også vigtigt at bearbejde de bagvedliggende årsager, hvad end disse måtte være. Dette er den bedste tilgang til behandling af dissociativ identitetslidelse.

Definition af Dissociativ Identitetslidelse

Dissociativ identitetslidelse er når to eller flere separate identiteter fremkommer hos en og samme person. Behandling af denne lidelse bør omfatte psykoterapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Dissociativ Identitetslidelse

 • To eller flere identiteter
 • Depression
 • Humørsvingninger
 • Selvmordstanker
 • Selvmordsforsøg
 • Stofmisbrug
 • Lyd- og synshallucinationer der forsager psykotisk opførsel

Dissociativ Stupor

Der findes forskellige former for stupor, men dissociativ stupor er forholdsvis sjælden. Alligevel kan symptomerne være svære at have med at gøre. Typisk vil personer med denne lidelse ikke kunne bevæge sig eller føle udvendig smerte, men de hverken sover eller er bevidstløse. Dette kan være en ganske skræmmende oplevelse. Tab af sanser kan være svært at have med at gøre, og kan føre til andre mentale lidelser. Det er derfor vi tager online terapi seriøst her hos GoMentor.com. Selvom terapi måske ikke gavner under et egentlig anfald af stupor, er det vigtigt med rådgivning for at man kan håndtere de følelsesmæssige bivirkninger der kan følge, når man ”vågner op” igen. 

Årsager til Dissociativ Stupor 

Andre former for stupor relaterer sig til mentale lidelser så som depression eller problemer med hjernens kemiske balancer, men man mener at dissociativ stupor primært forårsages af stress eller eksterne faktorer, eksempelvis en traumatisk begivenhed. Man kender til mindst et tilfælde, hvor det var forårsaget af bedøvelse i forbindelse med en opperation. Den specifikke årsag til denne type stupor har det med at variere fra person til person, men der er en alvorlig risiko for, at det kan føre til andre mentale problemer efter en sådan episode.

Symptomer på Dissociative Stupor 

Et af de største særpræg ved symptomerne på denne type stupor er, at den lidende ikke sover eller er bevidstløs. Selvom de ikke vil være i stand til, at bevæge sig eller tale, vil de stadig være opmærksomme på, hvad der foregår omkring dem. Sløret syn og en prikkende fornemmelse er også to tegn der typisk forekommer hos folk der oplever dissociativ stupor. Disse symptomer kan være skræmmende at have med at gøre. 

Behandling af Dissociative Stupor 

Selvom de primære symptomer på dissociativ stupor er fysiske, anbefales terapi og rådgivning for personer der har oplevet dette, således at de kan lære at håndtere de efterfølgende følelser på en ordentlig måde. Før man lader depression blive en mulig faktor og dermed gør situationen værre, bør man overveje online terapi via GoMentor.com. Vi har tilknyttet terapeuter, der er specialiserede indenfor dissociative forstyrrelser, og som kan hjælpe en med at bearbejde alle aspekterne ved denne lidelse. Der er mange aspekter ved dissociativ stupor man bør bearbejde, lige fra bevidsthed om ens identitet og tab af sanser til tabet af kontrol over ens krop og tab af hukommelse. 

Definition af Dissociativ Stupor

Dissociativ stupor dækker over fraværet af frivillige bevægelser og respons overfor ekstreme stimuli, der er forårsaget af stress eller en traumatisk oplevelse og ikke af øvrige psykologiske årsager. Terapi og rådgivning er gode redskaber til at bearbejde de følelser der følger efter dissociativ stupor.

Symptomer på / Grunde til Dissociativ Stupor

 • Tab af følelser
 • Tab af sensitivitet ved smerte
 • Prikkende fornemmelse
 • Sløret syn
 • Delvis eller fuld lammelse
 • Upåvirket af ydre stimulation
 • Manglen på tale

Uspecificeret Dissociativ Lidelse

Når symptomerne på fra forskellige dissociative lidelser er til stede, og man ikke kan konkretisere nærmere, vil det typisk diagnosticeres som en uspecificeret dissociativ lidelse. De faktiske symptomer vil være de samme som symptomerne fra to eller flere af de øvrige dissociative lidelser. Denne lidelse kan være svær at diagnosticere og behandle, men det er derfor vi har udarbejdet en platform for online behandling her hos GoMentor.com. Vi har tilknyttet terapeuter der er specialiserede indenfor alle former for dissociative lidelser, også selvom lidelsens karakter ikke kan specificeres. Når man mister koblingen til virkeligheden kan det være en skræmmende oplevelse, især hvis ikke årsagen kendes. 

Årsager til Uspecificeret Dissociativ Lidelse

Det forhold at denne lidelse ikke kan kategoriseres under de øvrige dissociative lidelser, gør det endnu sværere at fastlægge årsagen. Når det er sagt, er traumer og misbrug to af de mest almindelige årsager til sådanne lidelser. Misbrug i barndommen – psykisk, fysisk eller seksuelt – kan have en permanent effekt på et barns liv, og forårsager dissociative problemer i voksenlivet. Nogle menes at være mere tilbøjelige til at udvikle disse lidelser grundet deres gener, men det er typisk kombinationen af flere faktorer der forårsager disse lidelser.

Symptomer på uspecificeret Dissociativ Lidelse

Som nævnt, vil de præcise symptomer på en uspecificeret dissociativ lidelse variere fra person til person, grundet denne lidelses uspecificerede natur, men der er dog nogle tegn der vil kunne antyde at der foreligger et problem. For mange vil det være hukommelsesproblemer, og en manglende evne til at adskille virkelighed fra fantasi. Der kan desuden opstå problemer med identitet. 

Behandling af Uspecificeret Dissociativ Lidelse

Eftersom man ikke kan kategorisere denne lidelse præcist, er det en smule sværere at behandle. Alligevel er GoMentor.com’s tilknyttede terapeuter uddannede i at håndtere det ukendte aspekt ved denne lidelse. De kan tilbyde den information og vejledning der skal til for, at bearbejde samtlige udfordringer ved en uspecificeret dissociativ lidelse. Det er vigtigt at man får behandling før det udvikler sig til et alvorligt problem. Psykoterapi er blevet brugt til, at behandle denne lidelse igennem mange år, og nu udbydes det også online. 

Definition af Uspecificeret Dissociativ Lidelse

En uspecificeret dissociativ lidelse diagnosticeres når man udviser symptomer fra flere forskellige dissociative lidelser. Selvom årsagerne typisk er ukendte, er terapi og rådgivning gavnligt i forbindelse med behandlingen af en uspecificeret dissociativ lidelse.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Dissociativ Lidelse 

 • Humørsvingninger
 • Stofmisbrug
 • Flere identiteter
 • Upåvirket af ydre stimulation
 • Mangel på tale
 • Hukomelsesbesvær
 • Forvirring
 • Angst
 • Depression

Depersonalisations-Derealisations Syndrom

Når et barn oplever voldsomt emotionelt misbrug i forbindelse med sin opvækst, kan det føre til depersonalisations-derealisations syndrom senere i livet. De kan have svært ved at forstå virkeligheden, eftersom de praktiserer undvigemanøvrer, som de har tilegnet sig for at undvige det misbrug de har været udsat for. Selvom børnemishandling menes at være den primære årsag til depersonalisations-derealisations syndrom, er der også mange der mener at der er et arveligt element. Uanset den specifikke årsag, kan online terapi via GoMentor.com hjælpe med alle aspekter af depersonalisations-derealisations syndrom. Ingen bør stå alene med dette problem. Hvis ikke det behandles, kan denne lidelse forårsage problemer på arbejdet, med parforhold og kan også have negativ indflydelse på andre aspekter i ens liv. 

Årsager til Depersonalisations-Derealisations Syndrom

Omfattende og intenst misbrug i barndommen menes at være den primære årsag til depersonalisations-derealisations syndrom. Særligt psykisk misbrug lader til, at øge risikoen for, at dette problem opstår, men også fysisk og seksuelt misbrug menes at kunne forårsage depersonalisations-derealisations syndrom. Derudover mener man, uden at dette er videnskabeligt bevist, at visse gener kan spille en rolle i forhold til, om man udvikler denne lidelse eller ej. 

Symptomer og farer ved Depersonalisations-Derealisations Syndrom  

Hvis man pludselig oplever problemer med, at forholde sig til virkeligheden, er der risiko for, at man lider af depersonalisations-derealisations syndrom. Et andet tegn man bør holde øje med er, hvis ens følelser virker ligegyldige på en. Mange fortæller, at de føler det som om, de ikke er i deres egen krop. Andre fysiske og psykiske symptomer kan også fremkomme, hvilket gør dette til en svær lidelse at have med at gøre. Uden behandling, er der en lang række farer som kunne opstå som følge af denne lidelse, både på kort og lang sigt. Det er derfor psykoterapi er anbefalelsesværdigt.

Behandling af Depersonalisations-Derealisations Syndrom

Kognitiv terapi og adfærdsterapi bør være bestanddele i en behandlingsplan for depersonalisations-derealisations syndrom. Her hos GoMentor.com har vi tilknyttet uddannede terapeuter, der er specialiserede indenfor depersonalisations-derealisations syndrom. De kan hjælpe ved at bidrage med information og vejledning i, hvordan man bedst muligt bearbejde alle de udfordringer der er forbundet med denne lidelse. Vi forstår, at alle er forskellige, og har forskellige behov når det kommer til depersonalisations-derealisations syndrom, og det er derfor man kan får skræddersyede online behandlingsprogrammer. 

Definition af Depersonalisations-Derealisations Syndrom

Depersonalisations-derealisations syndrom gør, at man ikke forstår eller ikke kan kapere virkeligheden, herunder hvem man selv er og ens omverden. Psykoterapi der omhandler den oprindelige misbrug såvel som rådgivning der afhjælper symptomerne på depersonalisations-derealisations syndrom, er gavnlige behandlingsformer.

Symptomer på / Grunde til Depersonalisations-Derealisations Syndrom

 • Følelsesløshed
 • Forandringer ved visuel opfattelse
 • Ændret opfattelse af personers kroppe
km fra

Find hjælp til Dissociative lidelser

Anne Katrine Hummelgaard Rikke Cornelia Moeskær Jeppe Asgar Lenel Birgitte Rasmussen Birgit Jørgensen

Del dette oplæg med dine venner og netværk