HSP, særligt sensitive personer

Tidligere mente man, at særligt sensitive personer havde en fejl, der ville kunne volde dem problemer igennem livet. Men selvom dette måske vil være tilfældet i enkelte situationer, er der også mange fordele ved HSP. Der har været meget forskning indenfor området, lige fra Car Jung, der som den første observerde, at nogle var mere sensitive end andre, til Elaine Aron, der skrev bogen Den Særligt Sensitive Person. I dag har personer med HSP masser af mulighed for, at lære hvordan man lever et fyldestgørende liv, på trods af, at man har HSP. Med den rette vejledning og støtte, kan man opnå glæde og lykke, frem for depression og andre mentale problemer. 

Carl Jungs begreb om sensitivitet

De psykologiske typer, som blev opstillet af Carl Jung, omfattede begrebet om overdreven sensitivitet hos visse mennesker. I hans forfatterskab og forskning, blev ekstrem sensitivitet anset som en årsag til udviklingen af mentale lidelser senere i livet, fordi særligt sensitive børn ikke kunne håndtere negative oplevelser i barndommen. Dette førte til alvorlige problemer senere i livet, fordi man på daværende tidspunkt stadig ikke kunne bearbejde traumatiske eller stressende episoder på en positiv måde. Jung var den første der isolerede og undersøgte sensitivitet, men han behandlede blot overfladen af det. I løbet af årene, har hans forskning dannet grundlag for yderligere udforskning af sensitivitet og HSP. 

Betydningen af HSP

Jungs tidlige arbejde med denne psykologiske persontype, relaterede sig til mangler hos personer på dette mentale stadie. Med tiden, og i takt med, at man har fundet ud af mere og mere om, hvordan hjernen fungerer, er det blevet alment anerkendt, at man som HSP sagtens kan være en tilfreds, produktiv del af samfundet, med den rette coaching og terapi til at hjælpe med at håndtere ens syn på omverden i et større perspektiv. 

Er du HSP?

Hvis man svarer ærligt på disse spørgsmål, kan det hjælpe dig til at finde ud af om man muligvis er en særligt sensitiv person. 

  • Er du særligt følsom i forhold til smerte?
  • Har du en livlig fantasi?
  • Bliver du let rørt af musik?
  • Er du dårlig til at håndtere udfordringer i hverdagen?
  • Bliver du opkørt, når der sker flere ting på en gang?

Selvom du kan svare ja til disse spørgsmål er det ikke ensbetydende med at man er særlig sensitiv, dette er blot nogle symptomere som findes hos mange HSP'er. 

Er du Særlig sensitiv (HSP)?

Selvom de ovenstående spørgsmål kan give en et billede af, om man er HSP eller ej, bør man få en ordentlig undersøgelse, hvis man vil kende svaret med sikkerhed. Professionelle indenfor den mentale sundhed, kan fortælle en med større sikkerhed, om man er en særligt sensitiv person eller ej. Hvis man får bekræftet, at det er man, bør man ikke blive bange. Nu til dags behøver det faktisk ikke at være et problem, at man er HSP. Tidligere kunne det måske have medført problemer, men i dag kan man som HSP, gennem terapi og rådgivning, lære at leve livet fuldt ud, ligesom alle andre. 

At lære at leve (og præstere) som HSP

Hvis man har HSP, vil psykoterapi og coaching på mange niveauer kunne hjælpe en til et lettere og mere fyldestgørende liv. Ofte vil særligt sensitive personer, som ikke forstår hvorfor de reagerer som de gør, kunne forfalde til depression eller andre alvorlige mentale problemer. Denne risiko er særligt stor, hvis ikke man får hjælp udefra, og man ikke applicerer nogle selvlærte metoder til, at beskytte ens sensitive sind fra omverden.  

Definition af Særligt Sensitive Mennesker (HSP)

En person med HSP – særligt sensitiv person (engelsk: ”highly sensitive person”) – har en meget empatisk måde, at anskue og håndtere omverden på. Tidligere anså man HSP som noget negativt, men nu til dags ved man meget mere om HSP, og ved hvordan man kan hjælpe særligt sensitive personer til at opnå mere, samt vende noget af det negative til positive effekter.

Symptomer på / Grunde til Særligt Sensitive Mennesker (HSP)

  • At lære at reagere i sociale situationer
  • At nedbryde forudindtagede ideer om, at særligt sensitive personer er svage eller ude af stand til, at opnå noget.
  • At nedbryde tidligere tiders fordomme om HSP
  • At blive i stand til, at arbejde effektivt med de redskaber man har
km fra

Find hjælp til HSP, særligt sensitive personer

Ann-Louise Mathiesen Birgitte Ibsen Marlene Hyldgaard Koch Katja Rose Finn Tarpgaard

Del dette oplæg med dine venner og netværk