Medarbejdertrivsel

De mest almindelige mentale helbredsproblemer hos erhvervsaktive er depression og angst, og der er gode muligheder for at forebygge disse problemer.

En ting er, at man ved tidlig opsporing af depression og angst har gode muligheder for succesrig behandling og dermed reduktion af sygefravær og fastholdelse på arbejdspladsen. Men anden nok så vigtig ting er, at mentale helbredsproblemer kan undgås, hvis virksomheden arbejder målrettet med medarbejdertrivsel

Man arbejder normalt med medarbejdertrivsel ved at skabe en arbejdspladskultur præget af åbenhed og rummelighed.

Definition af Medarbejdertrivsel

Det vurderes, at helt op til 45% af det samlede sygefravær i Danmark skyldes mentale helbredsproblemer. Sygefravær pga. mentale helbredsproblemer har store omkostninger, både for den enkelte medarbejder, den enkelte arbejdsplads og for samfundet som helhed. Med et godt psykiske arbejdsmiljø vil virksomheden være i stand til reducere de mentale helbredsproblemer i organisationen.

Fordele ved at arbejde med medarbejdertrivsel

  • Mindre stress
  • Bedre dialog mellem medarbejdere og ledere
  • Færre sygedage
  • Bedre resultater
  • Bedre vilkår for samarbejde

 

 

 

 

 

Find hjælp til Medarbejdertrivsel

Sonja Germundsson Martin Schepelern Helle Møller Jensen Henrik Hopff Jannie Kongsfelt
Prøv online terapi gratis i 3 dage