Antti Samppa - Psykoterapeut

Antti Samppa

Psykoterapeut

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Mit mål er din bedring. Antti Samppa - Psykoterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIG

 

Jeg er privatpraktiserende psykiater med klinik både i Frederiksværk og København.

Du kan ikke bruge henvisning fra egen læge til min klinik i København.

Jeg er uddannet læge i Åbo, (Turku) i Finland. Først arbejdede jeg nogle år som almen praktiserende læge. Efter at være blevet færdig som specialist i psykiatri for 24 år siden, arbejdede jeg først i Sverige og siden hen 1998 i Danmark. Jeg har også arbejdet en kortere tid i Norge og har fået specialistgodkendelse i England, United Kingdom. Således har jeg behandlet patienter/klienter både på dansk, finsk (mit modersmål), svensk og engelsk.

Jeg har erfaring i behandling af bl.a. følgende lidelser:

DEPRESSION - 
Hvor pågældende lider af tristhed, ked af det–hed, manglende interesse for daglige gøremål, nedsat energi og manglende kræfter, manglende selvtillid, dårlig samvittighed, skyldfølelse, selvmordstanker, livslede, tanker om at livet ikke er værd at leve, besvær med at koncentrere sig, hukommelsesproblemer, rastløshed, følelse af at være mere stille, besvær med at sove, nedsat appetit eller øget appetit samt tanker om, at livet er meningsløst, og at det er håbløst.

ANGST -  hvor man kan have katastrofetanker, dødsangst, panikangst, angstanfald, bekymringsangst, tvangstanker og –handlinger, angst for at komme til at skade nogen anden, eller at ens børn eller andre pårørende kommer til skade eller dør. Udover dette kan man være bange for folkesamlinger, f.eks. at færdes i et indkøbscenter eller bare besøge det lokale supermarked. Man kan også være angst for sociale situationer.

ADHD/ADD - Indebærer at klienten lider at problemer med OPMÆRKSOMHEDEN. Man laver sjuskefejl, har vanskeligheder ved at fastholde opmærksomheden. Man har svært ved at koncentrere sig om, hvad folk siger til en, selv om de taler direkte til en. Der er problemer med at afslutte de sidste detaljer i et projekt og at få orden på ting. Man undgår eller udsætter at starte opgaver, og man har svært ved at finde sine ting. Man distraheres af støj og aktiviteter omkring en, og man har problemer med at huske aftaler.

Desuden lider den pågældende af HYPERAKTIVITET og IMPULSIVITET, hvilket viser sig gennem, at man vrider hænder og tripper med fødderne, man forlader sin plads ved møder eller i andre situationer, hvor det forventes, at man bliver siddende. Man føler sig ofte rastløs eller febrilsk, og man har svært ved at koble fra og slappe af, når man selv kan bestemme, hvad man skal lave. Man er overdrevent aktiv og nødsaget til at foretage ting, som om man er drevet af en motor. Man synes, at man ofte taler for meget, når man befinder sig i sociale sammenhænge. Det sker tit, at man afslutter sætningen for de mennesker, man taler med, før de selv når at afslutte den. Det er svært at vente på sin tur. De andre bliver afbrudt, selv om de har travlt.

LIVSKRISER - dvs. sygdom hos pårørende, problemer i parforholdet, børneopdragelse, økonomisk situation, arbejdsløshed, ensomhed. Man har problemer på arbejdspladsen og med mobning. Der kan også være en følelse af at blive forfulgt. Desuden kan man have såkaldte eksistentielle problemer, dvs. man har svært ved at se mening i livet, og det er svært at leve med forskellige tragiske hændelser i sit liv – det er svært at acceptere dem.

DEPRESSION, ANGST OG DEMENS -TILSTANDE HOS ÆLDRE

 • Tolkesamtaler med indvandrere og flygtninge
 • PTSD (Post Traumatic Stress Disorder):
 • "Hukommelses glimt" flashbacks, dvs. tilbagevendende genoplevelser af den traumatiske oplevelse
 • Genoplevelse: Udsættes man for omstændigheder, der minder om traumet, opleves en stærk angst/ubehag.
 • Glemsel: Nogle vil fortrænge oplevelserne så meget, at de er "glemt", dette tapper meget af livsenergien
 • Mareridt & søvnbesvær: Der forekommer ofte voldsomme mareridt eller søvnbesvær, ofte er det partneren, der registrerer den urolige søvn.

Desuden forekommer:

 • Stressreaktioner
 • Støjoverfølsomhed
 • Overdreven opmærksomhed
 • Overreaktion ved forskrækkelse og tendens til at fare sammen
 • Hukommelses og koncentrationsbesvær
 • Hyperaktivitet
 • Isolationstendens
 • Mistro
 • Nedsat følelsesliv
 • Misbrugsproblemer
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Seksuelle problemer og impotens
 • Personlighedsforandring
 • Selvmordstanker og selvmord 

EN KORT PRÆSENTATION AF INDHOLDET I BEHANDLINGEN

Udover en lang og bred erfaring med medicinering, dvs. psykofarmakologi har jeg følgende uddannelse i samtaleterapi, psykoterapi: jeg blev i 1991 færdig med et 1 ½ år langt kursus i kognitiv terapi i Umeå, eksaminatoren var professor Carlo Perris.

1993 gennemgik jeg et kursus i logoterapi. Dette er en eksistentiel terapiform, dvs. det drejer sig om at indse, at livet har mening til trods for alt det tragiske, der har berørt mennesket. Viktor Emil Frankl har udviklet dette.

I 2005 startede jeg på en 2½ årig lang videregående uddannelse i kognitiv terapi i Oringe, Vordingborg.


EMDR:

EMDR er en terapi, hvor man bruger øjenbevægelser eller anden bilateral stimulering med det formål, at bearbejde ubehagelige og traumatiske oplevelser.

Når en forstyrrende hændelse indtræffer, kan der ske det, at billedet af det der sker ved hændelsen "fryser fast" i ubearbejdet form i hjernen. Det betyder, at erindringen om hændelsen lagres i samme rå form, som da hændelsen fandt sted, med de dertil hørende billeder, lyde, lugte, tanker, følelser og kropsfornemmelser.

EMDR ser ud til at stimulere det fastfrosne materiale, og tillader hjernen at bearbejde hændelsen. Det er måske det, der sker under REM søvn (drømme søvn), således at at øjenbevægelserne (eller højre/venstre skiftende berøring eller lydstimulation) kan hjælpe til med at bearbejde det ubevidste materiale. Det er din egen hjerne, som foretager det helbredende arbejde, og det er dig selv, der har kontrollen.

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere