Stress

Skrevet d. 19-11-2017 15:48:39 af Karin Koch - Psykoterapeut MPF, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

Stress er et generelt ord som betyder belastning, at have en generel definition af ordet, mener jeg som psykoterapeut ikke giver mening, da stress har så mange former og viser sig i mange forskellige sammenhænge.

 

Unge under uddannelse kan fortælle, at de føler sig presset og stresses af studie.  Som ung kan det føles som et pres, at skulle vælge profession og at træffe det rigtige valg her og nu. At der skyndes på og at der fortælles, at der skal vælges rigtigt og at studietiden skal bruges optimalt, for dermed hurtigt at komme ud og være en del af et arbejdsfællesskab -- bare at skrive det, gør mig forpustet.  

 

Lærere og pædagoger føler sig mere presset i dag, der er blevet skåret i stillinger og i tid igennem de sidste mange år, hvilket betyder at der er langt mindre plads til den anerkendende tilgang i undervisningen, hvilket gør at den studerende ikke ses som mig, mødes og spejles som et jeg. Der er ikke tid og plads til at se hver enkelt som noget særligt. Ses vi ikke, mødes vi ikke som dem vi er, så er der langt større sandsynlighed for, at vi som individer stresses, vi har brug for at se, mærke og føle hinanden. 

Mennesket er et flokdyr og vi er afhængige af hinanden, udvikling sker i relationen, det samspil der er imellem os, i den spejling der finder sted imellem mennesker, der ser hinanden. Ser vi ikke hinanden, mærker vi ikke hinanden, mister vi betydning og vi stresses i afmagt og/eller forsøg på at blive set.

 

Præstation fylder i dag hos mange unge, og karakterer fylder måske også mere end tidligere, unge måler sig mod hinanden, og præstation bliver mere og mere udbredt, at være god nok og nær det perfekte betyder for mange unge rigtig meget. At være perfekt ikke alene i sit studieliv og arbejdsliv, men også at være social anerkendt, speciel og særlig, smuk, interessant osv... der er meget der kan stresse og skabe uro og angst for ikke at være god nok, at høre til.

 

Stress er kendt fra arbejdslivet, de fleste kender en kollega eller har måske selv været ramt af arbejdsrelateret stress. De færreste tænker på, at også ledighed og at være arbejdsløs kan medføre stress. For mange mennesker, er noget af det værst tænkelige, at komme uden for arbejdsmarkedet, at miste arbejdsfællesskabet og at have en kollektiv betydning, "noget at stå op til" og en identitet i den sociale og familiære gruppesammenhæng.

 

Stress rammer også i familie. Sygdom, skilsmisse, konflikter, ikke afstemte forventninger kan skabe et mentalt pres, som medvirker til at skabe utryghed, uro og dermed risiko for stress reaktioner. i familier der af forskellige årsager mistrives, vil der være øget risiko for at børn eller voksne i familien rammes af stress. Der er ingen nedre grænse for stress, og også helt små børn kan grundet livsomstændigheder få stress.

 

At blive syg af stress, er en reaktion efter langvarig belastning, at vore egne ressourcer gennem længere tid er blevet overskredet, og at vi ikke har lyttet til de "advarsels signaler" krop og psyke har givet.

 

 

Karin Koch

Psykoterapeut

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.