Præstationspres?

Skrevet d. 13-1-2020 14:09:44 af Vibeke Colstrup - Psykoterapeut, Sexolog, Parterapeut, Gestaltterapeut

Alle mennesker kender til at være under pres.
Nogen mener endda at de arbejder bedst under pres.
Andre kan slet ikke være med at blive presset til noget, fordi deres første reaktion er modstand og at ingen skal bestemme over dem!
Præstation er i mange situationer i vores liv.
På arbejdet, studiet, i skolen, i hjemmet mellem familiemedlemmerne.
Er det samfundsskabt eller skaber vi det også selv?


Hvad skaber stress?

Det kan være en indre forestilling om at skulle leve op til noget bestemt som skaber stress og får os til at overpræsterere.
Det starter ofte med tanker om os selv og hvad vi bør gøre eller hvad andre vil tænke om os hvis ikke vi kan klare dit og dat.

Det er på studiet, i vores hjem når mødregruppen kommer på besøg eller når vi ser på instagram og alle de andre lægger perfekte billeder op af deres altid vidunderlige ferier.
Det skaber et pres fordi vi som mennesker gerne vil passe ind i flokken, fordi vi er flokdyr og meget socialt afhængige af hinanden for at kunne fungere.

Først og fremmest er det nogen tanker som sætter det i gang. Her er det vigtigt at være klar over at det er tanker og forestillinger om noget og ikke nødvendigvis "virkeligheden".
Det kan blive en "virkelighed" som er skabt i vores eget univers med de tanker som vi har. Her må du adskille dig fra de tanker som ikke er hensigtsmæssige. De skaber intet godt for dig i dit liv, kun negative tanker om dig som kan presse dig ud over din faktiske formåen og hvad der er godt for dig!


Reaktion på pres

Kroppen kan reagere med forskellige symptomer for at fortælle os at vi skal lytte til at presset er blevet for meget.
Du vil kunne opleve hjertebanken, øget varme og kuldefornemmelser på en gang, som om du havde feber.
Du kan blive syg, få hovedpine og spændinger i kroppen i nakke/skulder området eller i dit underlivs muskler.

Alt dette er for at fortælle dig at du skal stoppe dig selv og ikke lade dig presse til at præstere noget du ikke magter.
Derfor er det vigtigt at prøve at lytte til de signaler kroppen sender til os.
Nogen mennesker har lettere ved det end andre.
Når det er svært at lytte - eller måske er det fordi viljen bliver stærkere-  da kan du komme så langt ud at du bliver stresset og udbrændt.

Det eneste som er hjælpsomt der er at få ro på og lukke ned for det som er for meget.
Selvom der er brug for ro, kan der samtidig være brug for social kontakt i det omfang som du magter den dag eller på det tidspunkt.


Omgivelsernes reaktion

Det kan være svært for andre mennesker at forstå hvad du er blevet presset af når de selv synes at det er da ikke noget. Ofte tager vi udgangspunkt i os selv, når vi skal prøve at forstå andre.
Det kan bare være meget forskelligt hvad vores behov er i en situation, hvor negativ stress er blevet en tung virkelighed.
Det bedst du kan gøre for en du kender som har stress er at sætte dine egne behov tilside og bare prøve at lytte efter hvad han/hun siger der er brug for, fordi det er dem det drejer sig om. Dermed mener jeg at vi skal adskille os fra den anden fordi vi oplever følelser meget forskelligt. Vi kan prøve at sætte os i den andens sko men aldrig helt forstå det.

Derfor vær imødekommende og åben overfor den stress ramte.


Terapeutiske arbejde med stress

Her er første fokus at få skabt en ramme med ro og lukke ned for aktiviteter som er for meget.
Derefter at arbejde med de tanker som du har, der ikke er hensigtsmæssig.
De skal brydes og du skal adskille dig fra dem. Dette gøres ved at se på hvilke tanker du automatisk får i forskellige situationer hvor du mærker pres om at skulle præstere. Samtidig arbejdes med de kropslige fornemmelser og de følelser som du har og får.
Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.