Kender du dine stress signaler

Skrevet d. 26-8-2021 11:53:25 af Rebekka Lund - Psykoterapeut, Stresscoach

KENDER DU DINE STRESS SIGNALER OG HVAD DER UDLØSER DEM....

De fleste mennesker kender dem egentlig godt, men ved ikke at det faktisk er dem der sætter hele processen i gang. Derfor er det vigtigt at du lære dem at kende. Så du rent faktisk kan gøre noget ved. For at leve i balance er det vigtigt at vi er bevidste, så vi kan handle, allerede når vi er på vej ind i stressen. Det er vigtigt, at vi får dækket alle de grundlæggende og menneskelige behov.

 • Behovet for tryghed og stabilitet
 • Behovet for variation og fornyelse
 • Behovet for at være betydningsfyld og vigtig
 • Behovet for kærlighed og samhørighed
 • Behovet for at bidrage og gøre noget for andre


Det første du skal lære er at kende dine stresssignaler og stressfaktorer.

Oplever du eksempel vis:

 • Hovedpine
 • Spændinger i nakken
 • Ryster på hænderne
 • Sitren i muskler
 • Uro i kroppen
 • Kvalme
 • Uro eller ondt i maven 
 • Diarre/ forstoppelse
 • Hjertebanken 
 • Kort åndedræt
 • Trykken for brystet
 • Træthed

Og kan du føle dig

 • Nervøs
 • Bange/ angst
 • Magteløs
 • Opgivende
 • Deprimeret
 • Hudløs
 • Følsom
 • Sårbar
 • Let ved tårer
 • På vagt
 • Rastløs
 • Træt


Hvad er det så gør du har det sådan er det pga.:

 • Læse/ svare mails/sms
 • Telefonbeskeder
 • Telefon, der ringer
 • Kollegaer der henvender sig
 • Snak/ uro i storrum
 • Ingen / få pauser
 • Møder
 • Myldretid/ transport
 • Aflevere børn
 • Syge børn
 • Børns mistrivsel
 • Handle ind
 • Lave mad
 • Betale regninger

Føler du at du oplever:

 • Uklar rollebeskrivelse
 • Uklare krav
 • Uklare forventninger
 • Mange forventninger
 • Urealistisk mål
 • Tidspress
 • Manglende indflydelse
 • Manglende anerkendelse
 • Mange forandringer

Eller er der noget i livet der gør ondt:

 • Skilsmisse/ separation
 • Egen alvorlig sygdom
 • Alvorlig sygdom i familien
 • Hospitalsbesøg
 • Dødsfald i familien
 • Arbejdsløshed
 • Nyt job
 • Få barn
 • Tilbage fra barsel
 • Flytte bolig
 • Bygge om
 • Økonomi
 • Børn flytter hjemmefra
 • Balance mellem fam. og job

Herefter skal du notere dig hvem du rent faktisk kan og vil dele dine stressignaler med. Privat og på Arbejdet.


Og overveje hvordan du gerne vil gøres opmærksom på, at du virker stresset.

MEN, her er det vigtigt at du er realistisk med hvor mange du har overskud til, og hvad der kan lade sig gøre. Det behøver ikke være perfekt, bare det virker - specielt på den korte bane indtil du har fået mere overskud igen.

Er der nogen der er mere ligetil og gode at starte med ??

Husk også at bede om hjælp. Nogen gange kan en accept af situationen være nok til, at den ikke længere er så stressende.

Hvad gør jeg, når jeg bliver stresset?

Det du skal gøre , når du oplever at blive stresset, er:

 1. STOP OP!!
 2. Find ud af hvad det er, som stresser dig.
 3. Gør noget ved det.

Når du er stresset, mister du evnen til at have overblik og prioritere. Du vil opleve verden omkring dig som værende både mere krævende og uoverskuelig, end det du lige nu kan håndterer. Og derfor kan du ikke bare lige gøre som du plejer og klare en stor udfordring, gøre flere ting samtidigt eller tage store/ svære beslutninger.


STOP OP!

Selvom du har meget travlt og har meget at se til er du nød til lige at lægge det til side. Hvis du har mulighed for det så gå for dig selv, gå en tur eller prøv at lukke dine omgivelser ude.


FIND UD AF HVAD DET ER DER STRESSER DIG

Skriv dine faktorer ned og prioriter dem på en skala fra 0-10 efter hvor meget de stresser dig lige nu. (10 er den der stresser dig mest)


GØR NOGET VED DET

Nogle af faktorerne kan du gøre noget ved med det samme

Nogle kræver at du laver nye aftaler med andre

Nogle stressfaktorer er du nød til at finde ekstra ressourcer til at komme igennem

Og til sidst er der nogen du må lære at leve med

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.