Sidder du fast?

Skrevet d. 12-2-2021 18:19:11 af Mette Hvied Lauesen - Business coach, Enneagram coach, Coach, Sorgrådgiver, Grief Recovery Specialist

Det er lige gået op for mig, at jeg har en relation i mit liv, som er præget af fraværet af tillid og integritet. Det betyder, at jeg må se på, hvad der er inden for mit råderum - og hvad der er uden for.Og så må jeg handle derefter.


Inden for mit råderum ligger mit valg af reaktion:

  • Skal jeg acceptere situationen, som den er?
  • Skal jeg trække mig ud af relationen?
  • Skal jeg sætte de grænser undervejs, som jeg tilsyneladende ikke har fået sat?
  • Skal jeg italesætte det eller noget helt ottende?


Det eneste jeg ikke kan gøre af hensyn til min egen integritet og værdier er ikke at gøre noget.


Alt for ofte oplever jeg, at vi tager noget for givet, og derfor bare brokker os i stedet for at ændre det, vi kan inden for vores råderum.


Inden for vores råderum er:

  • Valg af egne reaktioner (fx accept, brok, vrede, tårer etc.)
  • Vores handlinger (fx gå vores vej, blive i relationen, bage kage for at mildne stemningen, sende mails til ledelsen etc.)


Uden for vores råderum er

  • “Systemet” (fx lovgivning, de fleste typer af kutyme i virksomheder eller organisationer)
  • Andre menneskers reaktioner, følelser og tanker (men vi skal selvfølgelig opføre os pænt og respektfuldt over for andre).


Jeg oplever jævnligt, at nogen kæmper mod “systemet” i virksomheder eller organisationer. Og det er ofte prisværdigt, men desværre en umulig opgave for de kæmper mod noget, der er uden for deres råderum. Og hvis man ikke kan ændre “noget”, så kan man ændre sin egen reaktion på det eller sine egne handlinger.


I min situation betyder det, at jeg lige nu overvejer grundigt, om det er relationen værd.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.