Børn og unge med angst

Skrevet d. 5-8-2019 19:38:48 af Open-Mind Roskilde - Stresscoach, Stressterapeut, Terapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Børn og unge coach, Coach

Børn og unge med angst

  Martin er 14 år og lider af angst. Han synes det er flovt og forsøger derfor at gøre som ingenting, når han er i skolen eller når han er sammen med sine kammerater og angsten rammer. Det er nogle gange så svært for Martin, at han helst vil blive hjemme fra skole.  

Martin fortæller mig, at han kan mærke angsten ulme allerede når han vågner om morgenen, og det bliver rigtig slemt lige før han skal ud ad døren og i skole.

Nogle dage føles det, som om han ikke kan trække vejret. Han bliver tør i munden og får kvalme. Han har mest lyst til at skrige. Martin kan simpelthen ikke gå i skole. Hvis han ville gå derhen, så frygter Martin, at han bryder helt sammen på skolen og alle de andre vil undre sig, tale om ham og synes, at han er underlig.

Når Martins forældre alligevel forsøger at få ham i skole, går han helt i sort. Én gang forlod Martin deres hjem, men gik slet ikke i skole, som han ellers havde aftalt med sine forældre. Han gik en tur og vendte tilbage, da hans forældre var kørt på arbejde.       

Sådan viser angsten sig

Ovenstående er en helt realistisk beskrivelse af et barn med angst. Angstlidelser hos børn og unge kan vise sig på mange forskellige måder, og dog er der nogle fællestræk.

Når barnet oplever angst, så går kroppen i alarmberedskab og der indtræder en form for flugtmekanisme. Barnet vil kæmpe med alt hvad det har for at undgå angstsituationen fx det at skulle i skole, eller det at være alene.

Vejrtrækningen øges og pulsen stiger. Angsten kan give kvalme, ondt i maven, svimmelhed, rystelser og ubehagelige smerter hos barnet. Barnet bruger mange kræfter på at være angst og også på at forsøge at bekæmpe den. Bagefter er barnet helt udmattet og træt.  

Mange børn reagerer som Martin med gråd, råben, nægtelse med mere for simpelthen ikke at skulle være i den situation, som barnet er angst for.  Mange angstramte børn fortæller mig, at de føler, de skal kæmpe for deres liv. Det er derfor forståeligt, at deres reaktioner kan være så voldsomme.  

Svært ved at koncentrere sig

Barnets tanker er konstant rettet mod angsten. Mod de mulige farer, som barnet forsøger at undgå eller skal være forberedt på. Når tankerne er rettet mod angsten, er det meget svært at koncentrere sig om almindelige dagligdagsaktiviteter. Børn med angst har ofte svært ved at koncentrere sig i skolen, da tankerne er rettet mod undgåelse og frygten for at kroppen reagerer.

Forsøger at kontrollere angsten

Det er helt naturligt, at barnet vil forsøge at kontrollere angsten og bekymringerne. De fleste forsøger at undgå angstsituationer. Undgåelse fører til en hurtig nedsættelse af angsten. Det fungerer som en belønning og medfører, at barnet næste gang kæmper endnu hårdere for at undgå angstsituationen.

Når strategien om undgåelse ikke længere fungerer som belønning, og når den ene ting barnet startede med at undgå, er blevet til flere ting, så vil barnet i stedet forsøge at kontrollere deres omgivelser.

Angsten påvirker hele familien

Børnene kan til tider agere som en ”lille voksen” og påtage sig ansvar og stille krav om, hvad familien skal og ikke skal. Det kan være krav om, at I forældre altid skal være i nærheden eller skal med i skole. Dette er ikke sundt eller holdbart for hverken barn eller forældre.

Det er opslidende og hårdt for alle i familien. Ikke nok med at det begrænser familien. Det fylder også rigtig meget, da jeres barn hele tiden er på vagt og forsøger at foregribe. Når man har svært ved at kontrollere angst og bekymringer og i stedet forsøger at kontrollere sine omgivelser, så kan de resultere i næsten konstante fysiske symptomer som kvalme, ondt i maven, søvnproblemer og problemer med at koncentrere sig.

Hvad vi ved om børn og unge med angst

·       Børn og unge med angst prøver at forudse trusler og forsøger hele tiden at undgå situationer, tanker og/eller følelser, der udløser angst.

 

·       Børn og unge med angst forsøger at undertrykke deres bekymringstanker og deres følelser.

 

·       De kæmper for at få styr på, blive bekræftet i eller beroliget i deres angst.

 

·       Børn og unge med angst spørger ofte deres forældre lidt indirekte i forhold til deres frygt. Det kan være en opmærksomhed omkring små ting ved kroppen fx et myggestik eller en skramme, som kan ledsages af et spørgsmål som fx starter med ”kan det være farligt…”

 

Nogle gange googler børnene efter svar på nettet, eller beder jer forældre om at google det. Det gør de i et desperat forsøg på at blive beroliget. Det hjælper dog kun kort tid, og så starter det hele forfra igen.

Hvad gør I forældre for at hjælpe jeres barn

Når ens barn har angst, så forsøger man som forælder at hjælpe alt hvad man kan. I forsøger at forudse mulige trusler for barnet, gør alt hvad I kan for ikke at forlade jeres barn – hvis ikke det vil være uden jer. I bliver overbeskyttende og ekstra omsorgsfulde, fordi I godt kan se, at jeres barn lider og fordi I selv mærker, hvor hårdt det er at være i.  I taler meget med jeres barn om bekymringerne. Forsøger at berolige og sige at alt nok skal gå. Det er en enorm stor opgave at være forældre til et barn med angst. Hele familien er påvirket af det og som forældre føler man sig ofte magtesløse.

Hvordan I forældre kan hjælpe jeres barn

I et terapiforløb får I forældre også en vigtig rolle og kan hjælpe jeres barn fri af angsten. I kommer ikke længere til at stå magtesløse.  Jeg hjælper jer med helt konkrete redskaber og måder, som I skal hjælpe jeres barn fri fra angsten på.

Forældre oplever et terapiforløb som en stor lettelse. De fortæller mig blandt andet, at de ikke længere famler i blinde, men nu ved, at de gør det rigtige og hjælper deres barn. Jeg har haft mange børn og unge med angst, og forældrene oplever gang på gang, at små ændringer skaber store resultater, ikke bare hjælper barnet, men også giver lettelse og overskud i familien.

 

Barnet eller den unge i terapi

Under samtalerne får barnet eller den unge modet til at gøre noget andet, slippe angsten, og de lærer at bruge konkrete redskaber, som de kan anvende i angstsituationer, og som er lette at huske. Jeg har en indsigt i de særlige forhold, der er gældende for børn og unge med angst, og hvordan de ikke bare påvirker barnet men også familien. Derfor kan jeg hjælpe.

 

Jeg tager udgangspunkt i netop jeres barn og skræddersyr et forløb. Jeg anvender kognitiv og metakognitiv terapi, der er de mest effektive terapiformer mod angst.

 

Ønsker I forældre at vide mere om angstforløb for børn og unge hos mig, så kontakt mig. Jeg besvarer dit opkald eller mail hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Open Mind v/Pia-Emilie

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.