Skizofreni

af GoMentor

Sidst opdateret 1-12-2021

Reviewer GoMentor

Skizofreni kan være en ganske skræmmende psykotisk lidelse at stå overfor. Hvis man dog kender lidt nærmere til de forskellige typer af skizofreni og ved, hvordan de kan påvirke ens liv, kan det gøre det en smule lettere at håndtere en sådan lidelse. Så snart man ved lidt mere om det, er det vigtigt at overveje professionelle behandlingsmuligheder.

Former for skizofreni

Listen nedenfor indebærer nogle af formerne for skizofrene sindslidelser, men er ikke udtømmende:Kvinde iført sort skjorte og briller holder hænderne op foran ansigtet og blokerer tildels for kameravinklen

 • Paranoid skizofreni – Vrangforestillinger og auditive hallucinationer vil være til stede ved denne form for skizofreni. Almindelige symptomer er vrede, angst og konfrontationslyst.
 • Hebefren skizofreni – Denne variation af skizofreni medfører forvirring i forbindelse med at tale og forstå, samt formålsløs følelsesmæssige reaktioner.
 • Kataton skizofreni – Denne form for skizofreni omhandler ens evne til at bevæge sig. For nogle betyder det, at man forholder sig fuldstændigt stille igennem lange perioder, imens det for andre betyder, at man konstant bevæger sig.
 • Post-skizofren depression – Dette opstår efter de kraftigste symptomer på skizofreni har lagt sig. Som oftest vil denne depression være mindre alvorlig og nemmere at behandle.
 • Skizofren residual-tilstand – Hvis man tidligere har været i en skizofren tilstand, og den forsvinder for efterfølgende at komme tilbage igen, er der tale om en skizofren residual-tilstand.
 • Simpel skizofreni – Hvis symptomerne på skizofreni er milde og ikke er af voldsomt psykotisk karakter, men der stadig foreligger en manglende evne til at begå sig i samfundet, kan der være tale om simpel skizofreni.
 • Uspecificeret skizofreni – Denne kategorisering bruges om personer, der lider af nogle eller alle symptomerne fra de forskellige kendte former for skizofreni.

Symptomer på skizofreni

Symptomerne vil variere, afhængigt af hvilken type skizofreni der er tale om, men kan typisk omfatte følgende:

 • Hallucinationer og vrangforestillinger (uden affektivt indhold):
  • Tankepåvirkningsoplevelser (f.eks. tankefradrag eller -påføring såsom forfølgelse)
  • Tredjepersons hørelseshallucinationer (f.eks. kommenterende eller diskuterende stemmer)
  • Styringsoplevelser (f.eks. påførte handlinger)
 • Kataton adfærd:
  • Svær uro
  • Formålsløs eller usammenhængende adfærd
 • Negative symptomer:
  • Affektafladning og svært ved at føle glæde
  • Sproglige tankeforstyrrelser og sprogfattigdom
  • Sløvhed
  • Passivitet
  • Initiativløshed
  • Tilbagetrukkethed fra samfundet og social interaktion

Som det ses fra de forskellige symptomer beskrevet netop ovenfor, kan skizofreni være en alvorlig tilstand, uanset hvilken specifik type der er tale om.

Paranoid skizofreni

Paranoid skizofreni er en form for skizofreni, som typisk medfører symptomer som vrangforestillinger, auditive hallucinationer og flakkende adfærd, der tenderer med den aggressive ende af skalaen. Andre tegn på paranoid skizofreni tæller følelser af ængstelse og konfrontationslyst, som kan gøre det svært for patienten at danne sunde relationer til andre. Der er andre udfordringer forbundet med lidelsen, hvilket gør det til en alvorlig psykisk sindslidelse, der ikke blot kan berøre patienten, men også de personer vedkommende omgås.

Symptomer på paranoid skizofreni

 • Vrangforestillinger, som knytter sig til nogen eller noget
 • Auditive hallucinationer – Vrede og følelsen af afmagt
 • Svær angst og ængstelige følelser

Hebefren skizofreni

Hebefren skizofreni forårsager en kemisk ubalance i hjernen, hvilket resulterer i formålsløs adfærd. Lidelsen diagnosticeres hos unge i teenagealderen, heraf navnet som betyder "sindslidelse opstået i ungdommen". Der er forskellige risici forbundet med denne type skizofreni, hvilket er derfor, vi hos GoMentor mener, at professionel behandling for alle former for skizofrene lidelser er vigtigt.

Symptomer på hebefren skizofreni

 • Stærke ængstelige følelser
 • Vrangforestillinger og hallucinationer
 • Tankeblokering

Kataton skizofreni

Denne specifikke form for skizofreni har symptomer, der knytter sig til ens motorik og bevægelse. Der er overordnet set to typer af kataton skizofreni. I det første tilfælde ser man lange perioder med immobilitet. Modsat ser man i den anden type, at lidelser forårsager, at man har et konstant behov for at være i bevægelse, også selvom der ikke er noget formål med dette. Begge typer af kataton skizofreni er alvorlige psykiske lidelser, som har en række medfølgende risici.

Symptomer på kataton skizofreni

 • Motorisk uro (udfordringer med at styre sin krop eller bevæge sig)
 • Immobilitet over længere perioder og muskeluro eller konstant bevægelse, som ofte er formålsløs

Post-skizofren depression

Mange sikzofrene oplever, når deres tilstand generelt er i bedring, at blive ramt af en post-skizofren depression. Symptomerne herpå ligner dem ved en "almindelig" mild depression. Denne mentale tilstand kan bl.a. hjælpes gennem psykoterapi og professionel støtte. Nogle vil måske være tilbøjelige til at tro, at en post-skizofren depression – eller depressioner i det hele taget – ikke er noget særligt, men det kan have stor indflydelse på, hvor lykkelig og produktiv man er i livet.

Symptomer på post-skizofren depression

 • Depressioner der følger ovenpå tilfælde af skizofreni
 • Humørsvingninger i begge ender af den følelsesmæssige skala
 • Følelser af håbløshed og apati
 • Milde vrangforestillinger og andre milde former for skizofreni kan også fortsat være til stede

Andre symptomer vil også kunne opleves, men overordnet set er de milde og vil kunne behandles.

Residual skizofreni

Når man har haft en skizofren periode, og igen inden for 12 måneder oplever symptomerne i mild form, siges det, at man er i en skizofren residual-tilstand. Dette siges at være en skillevej for lidelsen. Man falder enten tilbage til en skizofreni eller går i den modsatte retning og oplever færre problemer med psykisk lidelse. Grundet denne sindslidelses natur er det vigtigt at få professionel behandling.

Symptomer på residual skizofreni

Hvis man har haft en skizofren episode inden for de seneste 12 måneder, opstår disse symptomer typisk:

 • Psykomotorisk underaktivitet (nedsat motorik)
 • Ordfattigdom, usammenhængende tale og adfærd
 • Affektafladning: Humørsvingninger og svært ved at føle glæde
 • Passivitet og initiativløshed
 • Anti-social adfærd

Simpel skizofreni

Simpel skizofreni er en form for skizofreni, hvor symptomerne er milde, og hvor der ikke udvises psykotiske træk. Personer, der lider af simpel skizofreni, udviser typisk milde og ikke-psykotiske følelsesmæssige problemer. Andre symptomer på denne type skizofreni tæller bl.a. en manglende evne til at begå sig i samfundet og anti-social adfærd, hvorfor professionel behandling anbefales.

Symptomer på simpel skizofreni

 • Personlighedsændringer eller adfærdsændringer
 • Negative symptomer (træghed, sløvhed, affektaffladning, initiativløshed, passivitet, sprogfattigdom, nedsat kontakt til omverdenen, ingen fremdrift eller initiativ, tom eller formålsløs adfærd, indsynken i sig selv og social isolation)
 • Social funktionsnedsættelse

Uspecificeret skizofreni

Hvis nogle af symptomerne på skizofreni opstår, men de ikke passer ind under en af de typiske former for skizofreni, vil der typisk være tale om uspecificeret skizofreni. Eftersom denne type skizofrenis karakter er uspecificeret, kan symptomerne variere væsentligt fra person til person. Tegn på forskellige former for skizofreni udvises typisk hos personer, der har denne psykiske lidelse, og det er derfor, det kaldes uspecificeret. På trods af lidelsens ukendte natur findes der professionelle behandlingsmuligheder, som anbefales.

Hjælp til tidligere behandlet skizofreni

Hos GoMentor tager vi skizofreni og de medfølgende problemer alvorligt. Vores tilknyttede terapeuter og psykologer kan hjælpe med viden, vejledning og støtte til personer, der tidligere er blevet velbehandlet for skizofreni. De kan hjælpe en med samtaleterapi med henblik på, hvordan man kan leve med sin diagnosen og samtidig få et produktivt og givtigt liv. Læs mere her om online terapi eller online coaching via GoMentor

Hjælp til tidligere behandlet skizofreni

Nikoline Gjøderum-Svenningsen Andreas Mouritzen Bo Bromberg Olsen Pia Nielsen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Skizofreni

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.