Skizofreni

Skizofreni kan være en ganske skræmmende psykotisk lidelse at stå overfor. Hvis man kender lidt nærmere til de forskellige typer af skizofreni og ved, hvordan de kan påvirke ens liv, kan det gøre det en smule lettere at håndtere en sådan lidelse. Så snart man ved lidt mere om det, er det vigtigt at overveje behandlingsmulighederne. Med GoMentor.dk som platform kan du finde en moderne form for online behandling, som du måske vil finde interessant.

Former for skizofreni

 • Paranoid skizofreni – Vrangforestillinger og auditive hallucinationer vil være til stede ved denne form for skizofreni. Almindelige symptomer er vrede, angst og konfrontationslyst.
 • Hebefren skizofreni – Den variation af skizofreni medfører forvirring i forbindelse med at tale og forstå, samt upassende følelsesmæssige reaktion – eksempelvis at grine af noget som åbenlyst ikke er sjovt.
 • Kataton skizofreni – Denne form for skizofreni omhandler ens evne til at bevæge sig. For nogle betyder det, at man forholder sig fuldstændigt stille igennem lange perioder, imens det for andre betyder, at man konstant bevæger sig.
 • Post-skizofren depression – Dette opstår efter de kraftigste symptomer på skizofreni har lagt sig. Som oftest vil denne depression være mindre alvorlig og relativt nem at behandle.
 • Skizofren residual-tilstand – Hvis man tidligere har været i en skizofren tilstand og denne forsvinder for efterfølgende at komme tilbage igen, er der tale om en skizofren residual-tilstand.
 • Simpel skizofreni – Hvis symptomerne på skizofreni er milde og ikke er voldsomt psykotisk karakter, men der stadig foreligger en manglende evne til at begå sig i samfundet, kan der være tale om simpel skizofreni.
 • Uspecificeret skizofreni – Denne kategorisering bruges om personer der lider af nogle eller alle symptomerne fra de forskellige kendte former for skizofreni.

Symptomer på skizofreni

Symptomerne vil variere, afhængigt af hvilken type skizofreni der er tale om, men kan typisk omfatte følgende:

 • Oprevethed og ængstelse
 • Dårlig personlig hygiejne og en manglende evne til at tage vare på sig selv
 • Dårlige motoriske evner og besvær med at bevæge sig rundt
 • Barnlig adfærd
 • Hallucinationer og vrangforestillinger (typisk om forfølgelse eller storhedsvanvid)
 • Upassende latter
 • Usammenhængende adfærd og problemer med at forstå eller kommunikere
 • Tilbagetrukkethed fra samfundet og social interaktion

Som det ses fra de forskellige symptomer beskrevet netop ovenfor, kan skizofreni være et alvorligt problem, uanset hvilken specifik type der er tale om. Der er mange risici forbundet med denne psykiske lidelse, lige fra selvskade i forbindelse med anfald til uintentionel påføring af skade på andre. Fordi udfordringerne kan være så alvorlige, og i visse tilfælde livstruende, er det vigtigt at overveje behandling.

Hebefren skizofreni

Hebefren skizofreni forårsager en kemisk ubalance i hjernen, hvilket resulterer i mærkelig adfærd, som typisk er formålsløs og ikke gavnlig. Mærkelige følelsesmæssige reaktioner er også typiske symptomer på hebefren skizofreni. Der er andre risici forbundet med denne type skizofreni, hvilket er derfor, vi hos GoMentor mener, at behandling for alle former for skizofrene lidelser er vigtigt.

Symptomer på hebefren skizofreni

 • Upassende latter – man griner af ting, som åbenlyst ikke er sjove
 • Vrangforestillinger – man tror på noget, som ikke er virkeligt
 • Manglende motivation og evne til at bidrage til samfundet
 • Bizarre følelsesmæssige reaktioner, som ikke er passende i konteksten
 • Manglende evne til at føle glæde

Foruden symptomerne på hebefren skizofreni, er der også andre risici, man bør tage højde for. Selvskade er altid en risiko hos personer med en psykotisk lidelse, men hos personer med hebefren skizofreni kan risikoen være øget en smule grundet den til tider formålsløse adfærd. Skader mod andre er en anden reel risiko, der kan forvolde andre negative effekter i ens liv. Selvom det måske ikke virker så alvorligt for nogle, kan det at føre et formålsløst liv, der ikke giver følelsen af at opnå noget, være en risici for personer med hebefren skizofreni.

Kataton skizofreni

Denne specifikke form for skizofreni har symptomer, der knytter sig til ens motorik og bevægelse. Der er overordnet set to typer af kataton skizofreni. I det første tilfælde ser man lange perioder med immobilitet. Modsat ser man i den anden type, at lidelser forårsager, at man har et konstant behov for at være i bevægelse, også selvom der ikke er noget formål med dette. Begge typer af kataton skizofreni er alvorlige psykiske lidelser, som har en række medfølgende risici.

Symptomer på kataton skizofreni

 • Dårlig motorik og problemer med at styre sin krop eller bevæge sig
 • Immobilitet igennem længere perioder
 • Overdreven, konstant bevægelse, som ofte er formålsløs

Den primære risiko ved kataton skizofreni er den manglende evne til at tage vare på sig selv og være et produktivt medlem af samfundet. Nogle gange kan symptomerne være så alvorlige, at ens evne til at fungere i samfundet hæmmes alvorligt. Der er også andre sundhedsrelaterede risici forbundet med kataton skizofreni. Heldigvis findes der behandlingsmuligheder hos os.

Paranoid skizofreni

Paranoid skizofreni er en form for skizofreni, som typisk medfører symptomer som vrangforestillinger, auditive hallucinationer og flakkende adfærd, der tenderer med den aggressive ende af skalaen. Andre tegn på paranoid skizofreni tæller følelser af ængstelse og konfrontationslyst, som kan gøre det svært for patienten at danne sunde relationer til andre. Der er andre udfordringer forbundet med lidelsen, hvilket gør det til en alvorlig psykisk sygdom, der ikke blot kan berøre patienten, men også de personer vedkommende omgås. Selvom man ikke kender de præcise årsager til skizofrenien, kan du få hjælp via GoMentor.dk.

Symptomer på paranoid skizofreni

 • Vrangforestillinger som knytter sig til nogen eller noget
 • Auditive hallucinationer – Vrede og voldsom diskussionslyst
 • Angst og ængstelse

Disse tegn på paranoid skizofreni kan være skræmmende nok i sig selv, men der er også andre ting, man bør have i sine overvejelser. Evnen til at begå sig i samfundet – at have et arbejde og være i et sundt forhold – svækkes voldsomt i forbindelse med denne lidelse, hvilket er en af de største risici. Vrangforestillinger og hallucinationer kan gøre, at man løber unødvendige risici, som kan resultere i selvskade eller skade på andre. Grundet disse bør man kraftigt overveje behandling.

Post-skizofren depression

Mange sikzofrene oplever, når deres tilstand generelt er i bedring, at blive ramt af en post-skizofren depression. Symptomerne herpå ligner dem ved en "almindelig" mild depression. Denne mentale tilstand kan behandles gennem psykoterapi og rådgivning. Nogle vil måske være tilbøjelige til at tro, at post-skizofren depression – eller depressioner i det hele taget – ikke er noget særligt, men det kan have stor indflydelse på, hvor lykkelig og produktiv man er. Grundet de risici der er forbundet med post-skizofren depression, er det vigtigt at overveje behandling.

Symptomer på post-skizofren depression

Disse er nogle af de symptomer og indikationer der kan opstå i forbindelse med en post-skizofren depression.

 • Depressioner der følger ovenpå tilfælde af skizofreni
 • Humørsvingninger i begge ender af den følelsesmæssige skala
 • Følelser af håbløshed og apati
 • Milde vrangforestillinger og andre milde former for skizofreni kan også fortsat være til stede

Andre symptomer vil også kunne opleves, men overordnet er de milde, og vil kunne behandles.

Skizofren residual-tilstand

Når man har haft en skizofren periode, og igen inden for 12 måneder oplever symptomerne i mild form, siges det, at man er i en skizofren residual-tilstand. Dette siges at være en skillevej for sygdommen. Man falder enten tilbage til en skizofreni eller går i den modsatte retning og oplever færre problemer med psykisk sygdom. Grundet denne lidelses natur er det vigtigt at få behandling fra uddannede terapeuter med den rette erfaring.

Symptomer på skizofren residual-tilstand

Hvis man har haft en skizofren episode inden for de seneste 12 måneder, opstår disse symptomer typisk:

 • Fravær af egentlige vrangforestillinger, hallucinationer og usammenhængende tale og adfærd
 • Humørsvingninger
 • Problemer med anti-social adfærd
 • Forvirring og irritabilitet

Simpel skizofreni

Simpel skizofreni er en form for skizofreni, hvor symptomerne er milde, og hvor der ikke udvises psykotiske træk. Personer, der lider af simpel skizofreni, udviser typisk milde og ikke-psykotiske følelsesmæssige problemer. Andre symptomer på denne type skizofreni tæller bl.a. en manglende evne til at begå sig i samfundet, anti-social adfærd og besvær med personlig hygiejne, hvorfor behandling anbefales.

Symptomer på simpel skizofreni

 • Overordnet set når skizofrene episoder opstår
 • Milde humørsvingninger
 • Følelsesmæssige forstyrrelser, som kan påvirke ens evne til at fungere i samfundet
 • Dårlig hygiejne

Selvom symptomerne generelt er milde, er der risici forbundet med denne psykiske lidelse, såsom risikoen for at udvikle alvorlige tegn på en mere specifik form for skizofreni. Der er også risiko for, at personer, der lider af simpel skizofreni, forvolder skade på sig selv, selvom dette ikke er almindeligt.

Uspecificeret skizofreni

Hvis symptomerne på skizofreni opstår, men de ikke passer ind under en af de typiske former for skizofreni, vil der typisk være tale om uspecificeret skizofreni. Eftersom denne type skizofrenis karakter er uspecificeret, kan symptomerne variere voldsomt fra person til person. Tegn på forskellige former for skizofreni udvises typisk hos personer, der lider af denne psykiske sygdom, og det er derfor, det kaldes uspecificeret. På trods af lidelsens ukendte natur findes der behandlingsmuligheder.

Symptomer på uspecificeret skizofreni

 • Angst
 • En høj smertetærskel eller manglende evne til at føle smerte
 • Dårlig personlig hygiejne og tilbagetrukkethed fra samfundet – anti-social adfærd
 • Dårlig motorik og besvær med at bevæge sig
 • Vrangforestillinger om forfølgelse eller storhed
 • Tilbagevenden til barndommen – barnlig adfærd
 • Hallucinationer
 • Upassende latter
 • Usammenhæng og en manglende evne til at kommunikere effektivt

Dette er en lang liste, men denne lidelses uspecificerede natur er det, der kan gøre den farlig for nogen. En af de alvorligste risici ved uspecificeret skizofreni er, at man ikke kender lidelsens præcise karakter. På grund af dette kan der opstå uventede symptomer, der kan komplicere forholdet yderligere. Derudover er der konstant risiko for, at personer med uspecificeret skizofreni vil skade sig selv eller andre. Derfor anbefaler vi behandling.

Behandling af skizofreni

Hos GoMentor tager vi behandlingen af skizofreni og de medfølgende problemer alvorligt. Vores tilknyttede terapeuter kan hjælpe med den viden, vejledning og støtte, der skal til, for at man kan leve med sin psykiske sygdom og få et produktivt og givtigt liv. Online terapi til behandling af skizofreni er relativt nyt, men det er kraftigt værktøj til at anvende psykoterapiens principper ved hjælp af internettet. Lige fra bearbejdning af symptomerne til undgåelse af nogle af de langsigtede risici ved enhver af de forskellige former for skizofreni, kan online behandling være gavnligt.

Kæmper du med Skizofreni? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Tommy Thambour Gitte Lykkedrage Larsen Harald Villemoes Charlotte Kold
km fra

Få hjælp til Skizofreni

Kæmper du med Skizofreni? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Tommy Thambour Gitte Lykkedrage Larsen Harald Villemoes Charlotte Kold
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Skizofreni

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.