Hvordan foregår en terapi

Skrevet d. 25-1-2022 11:31:43 af Linda Moes Hansen - Sexolog, Terapeut, Mentor

Hvordan foregår en terapi?


I terapien starter vi med en snak om den nuværende problematik, og hvordan den påvirker din livssituation. Ofte vil vi derefter tale om dine relationer, både familie, partnere og venner.


Vi går således gennem nutidens problematikker ned i fortiden, for at se om der findes koblinger mellem det du har oplevet i dine tidligere relationer, og det du oplever i din nuværende livssituation.


Jeg arbejder klientcentret i min terapeutiske praksis, det vil sige at jeg i min metode tager udgangspunkt i det der fylder for dig lige nu og her.


Jeg er i arbejdet meget lyttende og spørger nysgerrigt ind til din historie for at få dig til at sætte ord på dine tanker og følelser.


At sætte ord på dine tanker og følelser i et trygt rum er med til at skabe klarhed over din livssituation, ud fra den klarhed skabes en bevidsthed om hvad der ligger af automatiske reaktions mønstre i dit liv.


Jeg har min sexologiske faglighed at trække på til at hjælpe dig med at forstå hvilke mekanismer der er på spil i dine relationer. Sammen arbejder vi på at øge din bevidsthed om de handlemønstre der udspiller sig i pr. automatik, og bruger denne viden til at skabe nye veje at gå.


Jeg benytter en anderkendende tilgang i mine samtaler og arbejder på at klienten skal have opbygget tillid til sig selv, og derved finde deres svar indefra.


Jeg er med på rejsen som en nysgerrig guide der hjælper dig ved at stille skarpt på dine iboende ressourser.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.