Depression og Stress

Skrevet d. 19-11-2017 15:34:37 af Karin Koch - Psykoterapeut MPF, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

Studier af sygemeldinger ved depression forårsaget af stress viser, at 18 mdr. efter at depressionen ikke længere er klinisk, da er er hukommelsen fortsat udfordret, og dermed evnen til at huske nedsat.

Så efter en stress periode vil der være psykiske ar, som vil indvirke på hukommelse og evne til indlæring, om det er blivende eller kortvarigt, vil sikkert variere fra person til person. 

Har vi været ramt af stress og depression en gang, så er der øget sandsynlighed for at komme dertil igen. 

De neurale mønstre der opstår ved stress og depression, de vil ved et senere pres, som minder om perioden op til stress, let kunne aktiveres igen, da de er dannet som neurale spor i hjernen.


Terapi giver en øget bevidsthed på egne handlemønstre, og skaber en mulighed for at forstå egne reaktioner og herunder hvad stressen fik næring fra, og hvorfra stressen opstod, og hvordan den kunne få plads.


Terapi er healende ved stress, da terapien er med til at skabe forståelse, giver bevidsthed på og også mulige værktøjer som forebygger og healer den stress der er. Samtaler, meditation, nærværs øvelser mm er alt sammen med til at forkorte og støtte undervejs i et stress forløb.


Terapi hjælper os, så vi kan forstå os selv og hvordan vi kom så langt væk fra os selv så vi blev stress ramte. 

Terapi er en mulighed for at forstå og at blive bevidst om hvad der ligger bag stressen som udløsende faktor. Ved at få en øget bevidsthed om hvem vi er, hvad vi gør, kan vi skabe en forandring væk fra de indlærte mønstre, der ikke er gunstige for os, og som var medvirkende til stressen. 

De mønstre der ligger til grund for stress, har ofte tråde tilbage til tidligere reaktionsmønstre oplevelser. Engang gav de måske mening og var gode for os, og nu er de medvirkende til at vi reagere på en måde, som ikke er godt for os. 


Terapi kan give en skærpet bevidsthed (awareness), som gør at vi ændrer i vores liv, og at vi bliver bevidst om de handlinger og mønstre som trak os ind i stressens negative spiral -- så vi ikke igen trækkes ind og nedad ...      


Meditation, Mindfulness og Stress.

Meditation, mindfulness er metoder til at heale og at komme fri af stressens negative spiral. Meditation samler tankerne, skaber ro og tilstedeværelse i nuet. Meditation sender signal om, at lige nu er det godt nok at være hvor vi er, at være betragtende og ikke handlingsorienterede.


I terapi arbejdes der terapeutisk på at skabe bevidsthed for og forstå de mønstre som har haft betydning for stressens opståen, at kunne forebygge og undgå igen at blive stresset. Heri ligger også et fokus på at få ro på det autonome nervesystems signaler om handling, og at få "lagt" de mønstre ned (tanker, handlinger) som skaber uro og angst i kroppen ved stress.


Meditation er en del af terapien, at skabe rum for ro, at trække stressens handlemønstre tilbage og at få plads til den præfrontale del af hjernen (mentalisering, rationelle tænkning, struktur), at skabe en bevidsthed om at være hvor vi er, og ikke være styret af de automatiserede processer fra det autonome nervesystem (Amygdala).


Karin Koch
PsykoterapeutHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.